Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab

Politiet afviser efterforskning af jordforurening

16. juli 2022

af Lene Bang

Lene BangKære JFK-ere
En typisk JFK21-sag: Lea Wermelin har givet dispensation til at sprøjte med en gift i Danmark, som er forbudt i EU. JFK21 anmelder hende til Politiet, og vi får dette svar:

Københavns Politi Politigården, 1567 København V. Tlf.: 3314-1448
Dato: 15. juli 2022 J.nr.: 0100-83979-00198-22

Lene Bang, Frem 23, 2800 Kgs. Lyngby

Ikke grundlag for at indlede en efterforskning

Begrundelse
Lovgrundlag
Erstatning
Mulighed for at klage
Offerrådgivningen

Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning af den anmeldelse om Særlov, undersøgelse begået den 22/06-2022 kl. 00.15 til 11/07-2022 kl. 15.00 fra Christiansborg, Christiansborg Slot 1, 1218 København K, som politiet modtog den 11/07-2022.

Det fremgår af sagen, at De er forurettet i sagen. Begrundelsen for min afgørelse er, at politiet kun efterforsker sager, hvor der er rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfælde. Jeg har lagt vægt på, at det på baggrund af oplysningerne i Deres anmeldelse ikke kan antages, at der er begået et strafbart forhold, der kan danne baggrund for en politimæssig efterforskning.

Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 1 (ikke grundlag for at indlede efterforskning).

Hvis De har et erstatningskrav, har De mulighed for selv at anlægge en civil sag. De kan få nærmere oplysninger ved at henvende Dem til retten. Hvis De har et erstatningskrav for personskade, kan De desuden ansøge om erstatning fra statskassen hos Erstatningsnævnet. De kan læse mere og finde ansøgningsskemaet på www.erstatningsnaevnet.dk. De kan også få udleveret et ansøgningsskema hos politiet. Skemaet kan De sende hertil - husk at vedlægge eventuel dokumentation i form af kvitteringer, fakturaer eller lignende for erstatningskravet. Herefter sender jeg skemaet og sagen til Erstatningsnævnet. De kan klage over afgørelsen. De skal sende klagen hertil eller til statsadvokaten, hvis adresse er Kampmannsgade 1, 1604 København V, E-mail: sak@ankl.dk.

Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har modtaget dette brev. Læs mere i vedlagte klagevejledning. Hvis De har behov for hjælp, vejledning eller støtte efter at være udsat for en forbrydelse, kan De kontakte offerrådgivningen. De kan finde adresser og læse mere på www.offerraadgivning.dk. JOUR0064 V 2 01062018 Yderligere oplysninger De kan finde oplysninger om bl.a. forløbet af en straffesag på www.anklagemyndigheden.dk under "Vidner & Ofre". Hvis De i øvrigt har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte Københavns Politi, Servicecentersektion 3, Politigården, 1567 København V, tlf.: 33141448.

Med venlig hilsen
Niels Thomas Andersen  

 

Jeg vil opfordre jer alle til, enkeltvis at skrive direkte til hr. Niels Thomas Andersen (der var ingen titel), rigspolitiet (kbhv@politi.dk) og fortælle ham, hvordan I har det med at få forgiftet jeres mad, vand og jord. Så det kommer fra menneske til menneske. Jeg har f.eks. skrevet følgende:

Kære Niels,
Du mener ikke, at er et strafbart forhold at give tilladelse til at forurene vores fælles jord og grundvand? Det er også din jord, dit vand og dine kartofler. Jeg skal bede dig tale med din eventuelle ægtefælle, dine børn og børnebørn og din øvrige familie, og spørge dem, hvad de mener om at blive forgiftet. Har du overhovedet læst de vedhæftede bilag, som dokumenterer hvor farlig Reglone er?

Mennesker og dyr har brug for en ren jord, rent vand og ren luft for at kunne trives, det ved enhver. Når det bliver modarbejdet fra både politikerne og embedsmændene, som vi skatteydere lønner for at passe på befolkningen, så bliver man forvirret og nervøs. For hvem skal så ellers passe på os? Jeg troede naturligvis, at du ville forstå, at dette svineri skal stoppes øjeblikkeligt. Jeg troede, at du ville blive glad for at blive gjort opmærksom på, at der sker forurening, så du ikke skal spise giftige kartofler. Jeg troede, du ville forsvare dit land og din familie overfor giftspredere. At forgifte andre mennesker må da i høj grad være et strafbart forhold. Det svarer til at blive angrebet i en krig. Er du en kriger, Niels? Eller henholder du dig til regler og love, mens du og familien spiser giftig mad?

I øjeblikket fraråder man at spise fisk fanget i Furesøen og andre dele af Mølleåsystemet på grund af miljøfarlige stoffer. Hvordan skal vi nogensinde blive sådan en forurening kvit, hvis der fortsat bliver givet tilladelse til forurening?

Når du afviser en så indlysende sag, kunne nogle let få den tanke, at du var i lommen på politikere og interesseorganisationer. Det går jeg ikke ud fra at du er, og jeg skal derfor alvorligt bede dig genoverveje din afvisning.

Med venlig hilsen
Lene Bang

Afgiv vælgererklæring Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab, HER.

Medlemskab, Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab
Det koster 300,- kr. pr. halvår, studerende, arbejdsløse og pens. halv pris.
MobilePay 19680, AL-bank 5301 263080, Merkur Bank 8401 1298811

 

Hovedkontor - København
Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum
Tor. og lør. kl. 14:00-17:00
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Åben efter aftale
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Åben efter aftale
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

Ønsker du hjælp til at afgive vælgererklæring så kontakt Kristian Larsen på mob: +45 55219923 eller email: Kristian.Larsen@jfk21.dk

--
Add us to your address book
|

Forward this message

powered by phpList 3.6.8, © phpList ltd