Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab

Møde med DSB 14. juli kl. 11:00

7. juli 2022

af Lene Bang

Lene BangKære Skiltekritiker,

Jeg har sendt nedenstående mail til DSB og endnu ikke fået svar. Jeg vil foreslå, at vi møder op personligt på deres hovedkontor Telegade 2, 2630 Taastrup torsdag den 14.7.2022 kl. 11.00 for en personlig samtale. Jeg har meldt vores ankomst og håber at se så mange af jer, som muligt.

 

Ny sag om de røde skilte,

Jeg har klaget til DSB og Ankenævnet over de røde, opdragende skilte i toget, og får derfor at vide, at man ikke også vil behandle min sag, mens den ligger i ankenævnet. Jeg afventer derfor ankenævnets afgørelse.

Derfor skriver jeg ikke på mine egne vegne, men på hver enkelt af alle de mange medunderskriveres vegne. De har ikke en sag liggende hos ankenævnet, det er kun mig. Derfor må de med rette kunne forvente at få et svar, og de beder om dokumentation for den kundeundersøgelse, som I henviser til, hvor kunder har ønsket opsætning af piktogrammer på vinduerne.

De røde skilte i vinduerne er en provokation imod voksne, tænkende mennesker. Det kan godt være, at DSB fuldstændig ukritisk bare følger ordrer fra regeringen. Vejen til diktatur banes af ukritiske ordrefølgere, som ikke kan se, at deres egen, og deres børns og børnebørns frihed er under angreb. Diktaturet starter med ”uskyldige” ”velmenende” skilte om sundhed og god opførsel, som efterfølgende defineres af diktaturet. ”Passe på” kan meget vel blive til ”lade sine børn indsprøjte med supervåbnet, for ikke at ”smitte” nogens gamle bedstemor” eller gå med sundhedsskadelige, kvælende masker.

Diktaturet indføres på let og elegant vis, ved at man hele tiden henviser til nogen højere oppe i systemet. Så er det sundhedsmyndighederne, så er det regeringen. Men så længe du, der er ansat i en statslig institution, fuldstændig hovedløst følger ordrer ligemeget for tossede de ordrer er, så er vi ilde stedt. Har du en mening, når du er på arbejde, og en anden når du har fri?

Vi finder os ikke i, at DSB baner vejen til indførelse af kinesiske diktaturtilstande. Vi forlanger, at skiltene omgående pilles ned, og hvis du har fået besked om at sætte dem op af regeringen, så må der snart ringe en klokke. Ønsker du frihed eller diktatur? Skiltene fører til diktatur, det finder vi os ikke i. Vi henvender os til dig, fordi vi ønsker at forsvare vores land. Skiltene skal ned og hvis du også vil forsvare dit land, må du nægte at sætte dem op. Koster det dit job, så få flere med, hvis vi er mange nok, kan vi få angrebet stoppet. Vi har set det før, vi skal lære af fortiden.

Ansvarsforflygtigelse er meget let, men vi henvender os til dig som det rigtige, levende menneske, du er, som vil tage ansvar for din familie og dit land. Hvor langt vil du gå, hvis du skal handle imod din egen samvittighed for at kunne passe jobbet? Hvornår siger du stop? For os er grænsen for, hvad vi vil finde os i, for længst overskredet.

Vi kommer gerne, hele flokken og besøger jer i Taastrup, så vi kan få talt om tingene. Jeg kan sagtens fortsætte underskriftsindsamlingen, hvis du ikke synes, der er nok. Vi vil ikke affærdiges, men have en fornuftig dialog.

Bidrag fra medunderskriverne:

Fra Per Højrup:
Pfizers CEO Albert Bourla blev spurgt om, hvordan de kunne teste vaccinen, når SARS-CoV2 virusset aldrig var blevet isoleret. Han svarede, at de havde fremstillet en laboratorie virus, så de kunne teste vaccinerne.

Problemet ligger hos pressen, der ikke har ønsket at fortælle sandheden til befolkningen. Tænk hvis politikerne ender med at miste troværdigheden hos befolkningen, fordi de har omgået sandheden. Derfor tør DSB ikke fjerne skiltningen fra togene.

A nurse in Australia shares her thoughts on vaccine...
Kilde: https://www.bitchute.com/video/lxsVZuXNf16Q/

Oversat til dansk:
Blandt alle de vacciner jeg har kendt gennem mit liv (difteri, stivkrampe, mæslinger, røde hunde, skoldkopper, hepatitis, meningitis og tuberkulose), jeg vil også tilføje influenza og lungebetændelse, har jeg aldrig mødt en vaccine der tvang mig til at bruge mundbind og holde social afstand, også når du er fuldt vaccineret.
Jeg har aldrig hørt om en vaccine, der spreder virus også efter vaccination.
Jeg har aldrig hørt om belønninger, rabatter og incitamenter til at blive vaccineret. Jeg har aldrig set forskelsbehandling af dem, der ikke gjorde det. Hvis du ikke er blevet vaccineret, har ingen forsøgt at få dig til at føle dig som et dårligt menneske. Jeg har aldrig set en vaccine, der truer forholdet mellem familie, kolleger og venner. Jeg har aldrig set en vaccine anvendt til at true levebrød, arbejde eller skole. Jeg har aldrig set en vaccine der tilsidesætter forældres samtykke. Efter alle de vacciner, jeg nævnte ovenfor, har jeg aldrig set en vaccine som denne, der diskriminerer, opdeler og fordømmer samfundet, som det er. Og som det sociale stof binder sammen...

Det er en stærk vaccine! Den gør alle disse ting undtagen immunisering.
Hvis vi stadig har brug for en boosterdosis, efter vi er fuldt vaccineret, og vi stadig mangler at få en negativ test, efter vi er fuldt vaccineret, og vi stadig skal bære mundbind, efter vi er fuldt vaccineret, og stadigvæk være indlagt på hospitalet, efter vi er fuldt vaccineret, det vil sandsynligvis komme til det punkt, hvor det er tid for os at indrømme, at vi er blevet fuldstændig bedraget.

Fra Pernille de Boer:
Hej Lene
Tak for dine udtalelser om DSB skilte.  Det er så rigtigt set! Det er nu ikke kun DSB der åbenbart gerne vil genopdrage menneskemasserne i storbyerne. Herude på landet langt inde i skovene, kilometre fra de nærmeste småbyer kan man sandelig også se skilte af samme art. Pludselig står de der lige når man uforstyrret nyder skovens stilhed og skønhed.
I følge forespørgsel til kommunen er det et trafiksikkerheds kampagnetiltag, som løber et ikke nærmere defineret tidsrum til fordel for bløde trafikanter - et forsøg på 'nudging' i følge kommunens
medarbejder.
Lokalråd eller 'borgere' (ikke nærmere angivet hvilke borgere) kan anmode om at få skiltning op, men en borger som jeg selv kan IKKE anmode om at blive hørt eller noteret som havende henvendt mig, når jeg ringer ind og fortæller at det ødelægger naturoplevelserne, - ej heller kan jeg
få at vide hvornår de bliver taget ned igen - jeg må "bare vænne mig til at leve med det" fik jeg at vide.

Tja, nudging... eller nænsom hjernevask ?

Venlig hilsen
Pernille de Boer

Kommentar fra Rhina Kastoft:
Ja selvfølgelig skal de da pille de røde formynderiske piktogrammer ned fra togene. Det hører jo ingen stedet hjemme. Der er næsten lige så ubehageligt som de gamle skilte i gårdene under underskrift 'Cykler fjernes uden ansvar!' Fint nok med cyklerne men den manglende afsender gjorde det mystisk og ubehageligt. Kom der et mystisk væsen i mørke og dem om natten.

DSB's skilte er det samme; der henvises ikke specifikt til hvad hensynet er til;  formentlig nye spændende corora- og abe-koppe virus, varianter og undervarianter.

Fra Tove Annette Nielsen:
Jeg er gerne medunderskriver :-) Ja til  frihed ;-)

Fra Vibeke Mouritzen Elmqvist:
Det er til at kaste op over. Få de ulækre skilte væk.

Fra Imrich Cisar:
Hermed JA - til at DSB skal holde op med at opdrage befolkningen og skal pille de røde skilte ned.

Fra Lillian Jessen:
JA, de skal pille deres skilte ned!

Fra René Quistorff:
Kun i en Kafka novelle, tak. Det hører sig ikke til i virkeligheden, count me in :)

Fra Alma Ravn:
Jeg vil gerne skrive under på den tilsendte "kundeundersøgelse." Jeg er kunde hos DSB så lidt som overhovedet muligt. Jeg gider ikke deres ideologi, jeg gider ikke deres arrogance, jeg gider ikke deres PLADSBILLETTER, da det jo er klart, at man nødvendigvis må optage plads, når man køber en alm. billet allerede, jeg gider ikke deres perfide skiltning, der søger at masse"opdrage" mig,

Fra Angelica Hansen:
Jeg vil gerne være medunderskriver på kundeundersøgelsen til DSB.
Er SÅ træt af deres “opdragelse”. I guder hvor har jeg haft konfrontationer med togpersonale/hjernevaskede skræmte medpassagerer i de sidste par år.

Fra Malene Jensen:
Ja, DSB bør straks ophøre med at opdrage os som små børn, med røde og gule skilte...

Fra Tage Drengsgaard:
Jeg siger ja til: Synes du, at DSB i det hele taget skal holde op med at ”opdrage” befolkningen til at følge uigennemskuelige ordrer under påskud af en usynlig ”virus” eller andre usynlige farer, som vi får at vide eksisterer, men som aldrig dokumenteres.

Fra Stefan Holbæk:
Sådanner, manner !!!!

Fra Anny Saxild:
Ja det er på tide vi får fjernet ikke blot skiltene i togene, men også skiltene på offentlige gader og stræder, samt diverse stormagasiner, hvor man konstant bliver mindet om, at rette ind, hm, ja hvad er det egentlig vi skal rette ind ??? dum, dummere, dummest. ?

Fra Bente Gercke:
DSB skal fjerne de røde skilte og droppe at forsøge at opdrage os.

Fra Johanne Haugaard:
DSB skal passe deres arbejde og bruge penge på drift og deres medarbejdere i stedet for at købe skilte der handler om corona.

Ligesom vi har tillid til at de og deres medarbejdere kan passe på os, kan de roligt have tillid til, at den danske befolkning sagtens kan passe på hinanden, vi behøver ikke skilte der fortæller os hvordan.  Danskerne er både kloge, næstekærlige og i stand til at vurdere hvad der er sikkert.

Jeg sender denne til DSB og medgiver hermed min støtte og medunderskrift til dig også.

Fra Eva Jackholm:
Jeg har lige sendt en protest mod DSB´s opdragende skilte, som er helt ude i hampen, at de bliver ved med det . Men jeg synes også at DSB havde en meget kedelig tendens.
Under det meste af det sidste covid forløb havde de 2 store sorte vagter stående udenfor  DSB´s ankomsthal i Århus, som skulle forhindre folk uden maske, i at komme indenfor deres område, og dette håndhævede de temmelig brutalt.
Bare at se de to sorte vagter udenfor { uhyggeligt) gjorde at jeg ikke ikke kom der i hele perioden, og ej heller kørte jeg med DSB.
Det var rigtig dårlig reklame for DSB både nu og for altid .

Fra Annemarie Svenningsen:
På toiletterne på fisketorvet vil de også gerne opdrage på folk.

Fra Henrik Knudsen:
DSB - De sure baner

Fra Lunah M.W. Søndergaard:
Nej tak, det er mig meget imod.

Fra Lennart Sjøberg:
“Vis hensyn”… jaaaa - sikket et pjat! Til et formodentlig pjattet folk der hulker, hvis der er det mindste hul i vejen, hvor de skal køre altfor hurtigt med sine små små biler (hvis de har nogen).

Halve Danmarks befolkning lider af een alvorlig sygdom!  De VENTER PÅ BESKED af en eller anden art. Jeg har lige læst en artikel i Kristelig Dagblad der handler om en afghansk familie der er ved at gå under i Danmark FORDI DE VENTER PÅ BESKED. Åbenbart er danskerne (jeg er svensker men er ikke klar over hvis der er en forskel) fuldstændigt uduelige til at GIVE BESKED.

Fra Maria Jørgensen:
Jeg hader også alle disse idiotiske skilte ude i det offentlige rum. Sidste år var gader og parker fyldt af store skilte fra kommunen og fra Sundhedsstyrelsen, hvor befolkningen blev guidet til at opføre sig på en bestemt måde. Gå hjem, blive testet osv.

Fra James Bang:
DSB skal holde sig til togdrift og fra at ville indføre Stasi-lignende tilstande. Fra at have en mening i uniformen og en anden når man har fri. Hvor har vi set det før?

Fra Jimmi Roger Pedersen:
Hvad i alverden bilder de sig ind og tillader sig?

Med venlig hilsen
Ikke fra Lene Bang,

men fra Medunderskrivere:
Asger K. Nielsen nansensgade7@gmail.com
Margrethe Rosendal margrethe263@gmail.com
Tove Annette Nielsen toveannettenielsen@gmail.com
Robert Reinholdt goduddannelse@gmail.com
Martin Svendsen martinkokken@hotmail.com
Kenneth E. Vogstad kenneth.vogstad@gmail.com
Margit Andersson margitAndersson@hotmail.com
Christina Pihl ullapiachristina@gmail.com
Ivan Klinke Lindberg ivan.klinke@gmail.com
Johannes Guldager johannesguldager@gmail.com
Susanne Friis Andersen sfaloule@gmail.com
Connie Christensen conchrist29@gmail.com
Eireen Truelsen eireentruelsen@yahoo.dk
Nina Holm Johansen NIHOJO@hotmail.com
Tine Grønhøj tinegronhoj@hotmail.com
Anny Saxild annysaxild@gmail.com
Joan Schilling joann59schilling@gmail.com
Michael Lind Michael@hjulskov.dk
Gitte Frisch gittekst@gmail.com
Ageha Prem mapremageha@yahoo.dk
Gitte Aagaard gksaa@mail.dk
Mirka Kosciolowski mirkakosciolowski@hotmail.com
Rita Levorsen rita.levorsen@netmail.dk
Eva Larsen eva.larsen@stofanet.dk
Suzanne Airy Helena Dalsgaard vandhunden83@yahoo.dk
Meick Løvendahl meick1964@live.dk
Berith Zenia Fagergaard solstraalen-helsekost@mail.dk
Jimmi Roger Pedersen post@jrpedersen.dk
Bjarne Olsen beoelite@yahoo.com
Jan Borsing janborsing@gmail.com
Mads Palsvig mads.palsvig@gmail.com
Ina Drungilaite ina.drungi@gmail.com
Mette Brandt mettearnstrup@gmail.com
Jane Pilkaer vi.lever@protonmail.com
Lillian Jessen lillian@rejsenfordig.dk
Diana Køller Tønnesen dianatonnesen@hotmail.com
Rene Quistorff rene@quistorff.eu
Jesper Bidstrup bidstrup6@gmail.com
Bo Kolman bokolman@gmail.com
Alma Ravn ravna@gmail.com
Angelica Irene Hansen angelica.irene.hansen@gmail.com
Malene Jensen enelamjensen@gmail.com
Tage Drengsgaard tagedrengsgaard@gmail.com
Elizabeth Mroz elimroz26@gmail.com
Henneng Harms henneng@gmail.com
Maria Jørgensen mariaholm51@gmail.com
Suzanne Airy Helena Dalsgaard vandhunden83@yahoo.dk
Niels Harrit niels@harrit.dk
Marianne Konbæk marianne@konbaek.dk
Stefan Holbek stefsongs@gmail.com
Åse Dybvad asedybvad@gmail.com
Vibeke Hansen vibshund@hotmail.com
Christian Aagaard christian1aagaard@gmail.com
Allan From from.allan@gmail.com
Lone Hvid lone.hvid@hotmail.com
Grete Fyhr soelegaard@mail.dk
Louise Kirsebom istellium@stellium.dk
Brian Bo Nielsen tradingfunitures@gmail.com
Lisbeth Norup lisbethnorup@hotmail.com
Mark Søndersted mrsondersted@gmail.com
Bente Gercke bentegercke@live.dk
Helene Krohn helenekrohnl@gmail.com
Marco S. Dresen marco.dresen@gmail.com
Johanne Haugaard haugaardjohanne@gmail.com
Christina Deleuran deleuran1@gmail.com
Marjanne Søgård marijanne@6372.dk
Hasse Søgaard hasse@6372.dk
Peter Storm andreasni@hotmail.dk
Sanne Jacobsen sjac54@gmail.com
Eva Jackholm jackholmeva@gmail.com
Gitte Brix gitte.brix@yahoo.dk
Annemarie Svenningsen svenningsen910@gmail.com
Dorte Reinholdt dortereinholdt@live.dk
Maria Christensen mariarc951@hotmail.com
Lars Grangaard Olesen larsgrangaardolesen@gmail.com
Gitte Meldgaard gitte-meldgaard@stofanet.dk
Ghita Friis githa.friis@gmail.com
Mia Lindstrøm Roersen mia.lindstroem90@gmail.com
Henrik Milling henrik.milling@dbschenker.com
Morten Grundtvig grundtvig@mail.dk
Mette Hågensen mehaiphone@gmail.com
Michelle Jensen michellealfheim@hotmail.dk
Githa Ottosen giiottosen@hotmail.com
Jens Børsting beulah@energimail.dk
Henrik Knudsen knudsen6x6@gmail.com
Lunah Madelie Wiese Søndergaard lunah@dewiesesten.dk
Ismail Özokcu i_özokcu@live.dk
Rhina Kastoft rhinakastoft@gmail.com
Imrich Cisar imrichcisar@gmail.com
Camilla Bang bangcamilla@hotmail.com
James Bang jamesvanbang@gmail.com
Mette Arnstrup Brandt mettearnstrup@gmail.com
Vibeke Mouritzen Elmquist vibekeelmquist@gmail.com
Tove Annette Nielsen toveannettenielsen@gmail.com
Birgitte Hultberg birgitte2014@live.dk
Severina Heidi Kirkeby sevheidi@protonmail.com
Martin Birk Møller martinbirkmoller@gmail.com
Susanne Petersen susannepetersen8@gmail.com
Eva Larsen eva_larsen@stofanet.dk
Vivi Maria Schaffer vivimariaschaffer@gmail.com
James Tønnesen bagersen@gmail.com

Afgiv vælgererklæring Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab, HER.

Medlemskab, Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab
Det koster 300,- kr. pr. halvår, studerende, arbejdsløse og pens. halv pris.
MobilePay 19680, AL-bank 5301 263080, Merkur Bank 8401 1298811

 

Hovedkontor - København
Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum
Tor. og lør. kl. 14:00-17:00
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Åben efter aftale
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Åben efter aftale
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

Ønsker du hjælp til at afgive vælgererklæring så kontakt Kristian Larsen på mob: +45 55219923 eller email: Kristian.Larsen@jfk21.dk

--
Add us to your address book
|

Forward this message

powered by phpList 3.6.8, © phpList ltd