Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab

Uffe Elbæk mailen om MENNESKERETTIGHEDER

18. juni 2022

af Lene Bang

Lene BangKære JFK´er,

Jeg bliver spurgt, om jeg dog ikke kan fatte mig i korthed. Svaret er NEJ. Store emner kræver store svar. Det er op til dig, om du vil læse mine skriv. I gamle dage var der noget der hed en BOG, og folk havde åndsnærværelse nok, til at læse endog meget lange bøger.

Her kommer en mail til Uffe Elbæk med kopi til resten af folketinget samt Danmarks journalister. Den er meget lang, men de er også meget bagud på viden. Uffe havde svaret på min mail om de danske værdier, som vi skulle sende vores børn og børnebørn i krig for, med et enkelt ord: MENNESKERETTIGHEDER.


Her får han svar fra mig og mine medunderskrivere:

Kære Uffe Elbæk,

Når jeg spørger ind til de værdier, du synes, vi skal kæmpe for, så svarer du med et enstavelsesord: MENNESKERETTIGHEDERNE. Det synes jeg lyder godt, og jeg er glad for, at du nu vil til at respektere og forsvare menneskerettighederne. Det har vi nemlig ikke hørt meget til under hele coronatiden, hvor menneskerettighederne gang på gang er blevet overtrådt.

1. Alle mennesker er født frie og lige

Hvor var du, da jeg, som uvaccineret, blev nægtet adgang mange steder på trods af, at vaccinen var eksperimentel og frivillig?

2. Alle har ret til menneskerettigheder uden forskelsbehandling

Hvor var du, da folk blev fyret fra deres arbejdsplads, hvis ikke de havde taget sprøjten?

3. Alle har ret til liv, frihed og sikkerhed

Liv: Hvor var du, da Epidemiloven blev gennemført med de mest frihedsindskrænkende punkter, man kan forestille sig, som fratager borgerne vores ret til liv (bl.a. i form af mulighed for fatal tvangs ”behandling”)?

Hvornår starter retten til liv? Her tænker jeg på abort, hvor 12 ugers grænsen lige nu er under pres fra WHO og en dansk professor på Rigshospitalet?

Her får du forklaret, hvordan en sen abort foregår:
https://www.youtube.com/watch?v=UCukX_CpCEk

Frihed: Mulighed for indespærring i egen bolig eller ”egnet facilitet” baseret på en uduelig PCR-test.
https://www.bitchute.com/video/wOSeTz57xrCF/

Sikkerhed: Tag sprøjten, test eller vis coronapas, for ikke at blive fyret på gråt papir, så du ikke har mulighed for at tjene penge til at leve for og forsørge din familie. Man kunne ikke komme til lægen, hvis ikke man var vaccineret:
https://www.bt.dk/samfund/laege-staar-fast-uvaccinerede-boern-ikke-velkomne-i-ventevaerelset

4. Ingen må gøre dig til slave

Hvor var du, da de ansatte i supermarkeder og andre steder blev tvunget til at gå med slavemasker i mange, mange timer på trods af, at der ingen fordel var, ved at bære maske – men de havde en ”opdragende” effekt? Desuden var påbuddet i modstrid arbejdstilsynets vejledning om 3 timers reglen: https://at.dk/regler/at-vejledninger/aandedraetsvaern-d-5-4 jvfr. Pkt. 7.l ”Åndedrætsværnet må ikke genere, så brugeren fristes til at tage det af i utide. Visse gener kan ikke helt undgås, f.eks. belastning af åndedrætsfunktionen og gener ved hudkontakt. Filtrerende åndedrætsværn må derfor kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse benyttes enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn. Se i øvrigt afsnit 7.5 om begrænsning i brug.

Og https://bfa-ba.dk/aandedraetsvaern/ Begrænsninger i arbejdstid: Det er særligt belastende at arbejde med filtrerende åndedrætsværn, som belaster åndedrættet. Derfor er der sat begrænsninger for den tidsmæssige brug. Overhold dette, da særligt dit kredsløb (hjertet) belastes. Bruges et filtrerende åndedrætsværn uden turboenhed, må det højest anvendes tre timer dagligt. Skal der arbejdes mere end tre timer, skal man bruge enten åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn.

5. Ingen må torturere dig

Se ovennævnte. At blive nægtet retten til at trække vejret frit – det kalder jeg tortur.

6. Alle har ret til at blive anerkendt som en borger med rettigheder og pligter

Her glemte du, at forsvare de uvaccinerede borgere.

7. Alle er lige for loven

Hvor var du med protest, da Epidemiloven, som åbner for meget store lovovertrædelser fra systemets side overfor befolkningen på et meget tyndt grundlag, pludselig blev vedtaget bag ryggen af os?

8. Alle må gå til en domstol

Det er svært at finde en domstol, som er fuldstændig uvildig. Domstolene er en del af et system, som vogter sig selv og ikke det enkelte menneske. Nogle dommere kan være logemedlemmer, dvs. deres loyalitet ligger hos logen og ikke hos os.

9. Ingen må anholde eller tilbageholde dig vilkårligt

Her er det vigtigt, hvem der bestemmer hvad ordet ”vilkårligt” betyder. Er det staten, som har bestemt, at man skal kunne tilbageholdes under påskud af en eller anden virus?

10. Alle har ret til retfærdig rettergang

Hvem bestemmer, hvad der er retfærdigt, hvis samfundets normer kan ændres efter ”smittetal” baseret på en ubrugelig PCR-test?

11. Alle er uskyldige, indtil det modsatte er bevist ved en retfærdig retssag. Der skal heller ikke kunne idømmes strengere straf end fastsat på den tid, da det strafbare forhold blev begået.

Men så ændrer man da bare loven, så alt med corona betød dobbeltstraf.

12. Alle har ret til et privatliv

Hvor var du, da ens privatliv i den grad blev intimideret ved at alle og enhver kunne forlange indblik i ens sundhedsoplysninger i form af ”coronapas”?

13. Alle har ret til at rejse frit i sit land. Man må også forlade sit land og vende tilbage, hvis man ønsker det

Hvor var du, da folk i Nordjylland ikke måtte rejse til Aarhus? Hvor var du, da den frie bevægelighed blev forhindret for dem, som ikke tog ”vaccinen”?

14. Alle har ret til et tilflugtssted. Hvis man bliver forfulgt, har man ret til at blive beskyttet i et andet land.

Hvilket land, skal man rejse til, hvis man ikke vil underlægge sig WHO´s medicinske sundhedsregime, hvor Tedros Adhanom Ghebreyesus, under mistanke for folkemord, er eneherskende leder?

15. Alle har ret til en nationalitet.

Den gælder, trods alt, stadig.

16. Alle voksne har ret til at gifte sig og stifte familie.

Gælder også stadig.

17. Alle har ret til at eje deres egne ting. Ingen må tage din ejendom fra dig uden grund. De må heller ikke nægte dig at eje den.

Det lyder godt, men med høj beskatning på bolig og transport, udhuling af folks indtægt, fordyrelse af varer, er der flere og flere, der ikke har råd til at eje deres bolig. Samtidig står der i epidemiloven, at staten GERNE MÅ EKSPROPRIERE DIN EJENDOM!

Når Ida Auken og Klaus Schwab siger: You will own nothing and be happy, så kan jeg godt blive lidt nervøs. Derfor er jeg glad for, at du står som en bastion imod denne krænkelse af menneskerettighedernes punkt nr. 17. Men hov Uffe Elbæk, du er jo selv medlem af WEF – nu bliver jeg forvirret.

18. Alle har ret til at tænke, hvad de vil.

Ja, endnu er tankerne toldfrie. Det kan der hurtigt laves om på, hvis vi får Artificial Intelligence indopereret i kroppen, som ønsket af World Economic Forum. Hvis du står op for menneskerettighederne, så må du også være vagthund overfor enhver statslig kontrol og overvågning af det enkelte menneske, herunder opsamling, opbevaring og deling af data. Det går hurtigt i øjeblikket, hvor indførelsen af MIT-ID, og truslen om at begrænse eller fjerne brugen af kontanter fratager os endnu mere privatliv.

19. Alle har ret til at have sin egen mening og ytre den. Man må tænke og sige, hvad man vil og søge og udveksle informationer og ideer med andre.

Her er der hårdt brug for dig til at forsvare dette punkt. Den krig, vi oplever i øjeblikket, er i høj grad en informationskrig, hvor enhver kritisk holdning kaldes ”misinformation” og censureres bort. Kritik overfor myndighederne kaldes ”myndighedsekstremisme”. Man kan endda få en psykisk diagnose, hvis man er tilhænger af ”konspirationsteorier”. Vil man se en ”systemkritisk” video, skal man være hurtig, for de bliver fjernet med lynets hast i øjeblikket. Fordi de overtræder ”fællesskabsreglerne”. Hvem sætter disse fællesskabsregler? Hvem begrænser vores ytringsfrihed?

20. Alle har ret til at deltage i fredelige protester, møder og foreninger.

På et tidspunkt var Nick Hækkerups ”tryghedspakke” fremme, som hvis, det var blevet gennemført, ville have betydet, at politiet kunne gøre det ulovligt for alle, at opholde sig i et geografisk afgrænset område i 30 dage, hvis nogen havde vist ”utryghedsskabende” adfærd. Den blev vist gudskelov afværget.

21. Alle har ret til at deltage i styringen af deres eget land.

Det lyder godt, men hvad hvis vores land er infiltreret af World Economic Forum (Klaus Schwab siger selv, at WEF har infiltreret alle lande). Hvor meget har den enkelte borger så at skulle have sagt? Har man stadig ret til at stille spørgsmål? Jeg har stillet mange spørgsmål til politikerne – det må man godt, men det kniber med at få svar. Jeg ser frem til at få svar på denne henvendelse fra dig, Uffe.

22. Alle har ret til grundlæggende social og økonomisk tryghed.

Som udhules dag for dag.

23. Alle har ret til at arbejde.

Bare ikke hos Mærsk og andre, med mindre man fremviser sine ”private” sundhedsoplysninger i form af et coronapas.

24. Alle har ret til fritid. Man har ret til at hold fri og hvile

Medmindre man er nødt til at have mere end et job for at opretholde sin levestandard.

25. Alle har ret til livsnødvendige forhold. Det er f.eks. mad, tøj, lægehjælp og et sted at bo.

Spørg de mange hjemløse, der må sove på gaden, om de får opfyldt disse behov.

26. Alle har ret til at gå i skole.

Med mindre skolen er lukket på grund af en usynlig ”virus”.

27. Alle har ret til at deltage i kulturlivet.

Med mindre kulturlivet er lukket på grund af en usynlig ”virus”.

28. Alle lande skal bidrage til at gøre verden til et sted, hvor alle dine rettigheder og friheder kan blive ført ud i livet.

Har du involveret dig i de ting, som er sket ude i VERDEN, hvor menneskerettighederne groft overtrædes, Uffe? Har du protesteret over det uhyggelige overfald, der er foregået og stadig foregår i lande som Kina, Australien og Canada, hvor folk spærres inde, tvangsvaccineres og sultes, under påskud af en meget farlig ”virus”? Har du støttet de store protestdemonstrationer, som har fundet sted verden over? Har du offentligt taget afstand fra, at man i Canada automatisk fik lukket sin bankkonto, hvis man havde støttet truckerdemonstrationerne?

29. Alle skal respektere andres rettigheder. Også dig. Og dine rettigheder kan kun begrænses, hvis det er for at beskytte en anden.

    Her er det vigtigt at forstå, hvordan sproget kan bruges til at redefinere ordet ”beskytte”. Ordet kan kidnappes til at betyde ”beskytte mod en sygdom som en anden ikke er vaccineret imod”. Der foregår meget kidnapning af ord i øjeblikket, f.eks. ”passe på hinanden” (noget med at holde afstand og gå i takt) eller ”vise hensyn” (som nemt kan betyde, at selv små børn skal tage sprøjten og leve med de kendte og ukendte bivirkninger, for ikke at ”smitte” en eller andens gamle bedstemor).

30. Ingen må ødelægge eller tage dine rettigheder og friheder fra dig. Hverken stat, grupper eller enkeltpersoner.

Her er vi glade for, at du nu, fremadrettet, vil være vores værn mod de uhyggelige tilstande, der har eksisteret og muligvis kan komme igen. Jeg vil foreslå dig, at gennemgå epidemiloven grundigt, samt sætte dig ind i alle anklagerne mod WHO´s generaldirektør Tedros. Hvem kan stole på en organisation, hvor lederen kan være kriminel? Her må du sikre dig, at du ikke støtter en kriminel organisation. Du må også overveje, om du fortsat vil støtte op om World Economic Forum, Klaus Schwab med hans Fourth Industrial Revolution, som arbejder på, at mennesker og maskiner skal fusioneres. Kan det forenes med menneskerettighederne?

Du får travlt, for der er nok at tage fat på.

Epidemiloven:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/285

Tedros under anklage:
https://www.thetimes.co.uk/article/who-chief-tedros-adhanom-ghebreyesus-may-face-genocide-charges-2fbfz7sff

At corona skulle have udgjort en massiv fare for folkesundheden, mangler man stadig bevis for. Her kan du se selve vaccinekongen, Bill Gates udtale, at coronaen havde en lav dødelighed, minder om influenza og mest ramte ældre:
https://www.youtube.com/watch?v=wmVOQYTgVTs

Allan Randrup Thomsen synes det var svært at kommunikere ud, at vaccinerne ikke var særlig effektive:
https://www.youtube.com/watch?v=qksK-sTVcfI

Havde vi haft en ordentlig retsstat, var han naturligvis blevet straffet for at deltage i et komplot mod danskerne, for at få så mange som muligt til at tage sprøjten. Selv børnene og de unge, der ingen som helst gavn havde af vaccinen, men til gengæld nu skal leve med kendte og ukendte bivirkninger. Hjertetilfælde på boldbanen er nu ikke usædvanligt. Det er en skandale.

Der mange gode grunde til, at en stor del af befolkningen har været skeptiske overfor vaccinen. Nemlig hele l.291 gode grunde, hvilket er antallet af bivirkninger som Pfizer er blevet DØMT til at offentliggøre NU (de ville helst have ventet til 2075). Dermed scorer injektionerne topkarakterer, hvis vi taler om bio våben. Men hvorfor dog bruge bio våben imod befolkningen? Det har vi svært ved at forstå.
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Det er rystende, at ingen politiske partier har taget affære overfor disse afsløringer. Har du slet ikke været opmærksom på, hvilke konsekvenser den massive vaccinepropaganda har haft, nu hvor sandheden er kommet frem? Vi er mange, der har advaret om uhyggelige bivirkninger og død, men er blevet udskammet og hånet af myndighederne. Kalder du det et frit land, hvor man ikke kan have en fri debat og hvor enhver kritik bliver bortcensureret?

Lad mig fremhæve et par af de mange bivirkninger der står på listen, så vi ligesom kan fornemme alvorligheden af, hvad der er blevet sprøjtet i hundredvis af millioner af mennesker, men du kan lige først møde stakkels, vaccineskadede Sidse Kjærsgaard:
https://tv.frihedensstemme.dk/2021/11/26/sidse-kaersgaard-advarer-mod-coronavaccine-jeg-blev-invalideret-af-stikket-og-svigtet/

Denne lidelse der gør, at du som værende hankøn, vil frigive et bestemt protein, der bekæmper din egen sædproduktion.
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6082/chromosome-1p36-deletion-syndrome

Vil Bill Gates reducere jordens befolkningstal?✔️ Det kan vidst ikke gøres på en meget mere effektiv måde end at sørge for, at børn og unge mennesker ikke kan producere børn.
https://www.uofmhealth.org/health-library/ux1248

'Acute flaccid myelitis'. AFM er en sjælden, men alvorlig neurologisk tilstand. Det påvirker nervesystemet, specifikt det område af rygmarven, der kaldes 'grå substans', som får musklerne og reflekserne i kroppen til at blive svage.
https://www.cdc.gov/acute-flaccid-myelitis/about-afm.html

'Cardiogenic shock'
En livstruende tilstand, hvor dit hjerte pludselig ikke kan pumpe nok blod til at opfylde din krops behov. Tilstanden er oftest forårsaget af et alvorligt hjerteanfald, men ikke alle, der får et hjerteanfald, har kardiogent shock. Kardiogent shock er sjældent.
https://heart.bmj.com/content/98/23/1743
https://www.vasculitisfoundation.org/education/forms/central-nervous-system/

”Death neonatal”
Når babyer dør indenfor de første 28 dage efter fødsel.

'Encephalitis brain stem'
Bickerstaff hjernestammeencephalitis er en sjælden, autoimmun sygdom i det perifere og centrale nervesystem (dvs. hjernestammen). Lidelsen betragtes som en variant af af Guillain Barré syndrom (GBS) og Miller Fisher syndrom (MFS)
https://youtu.be/BMrZrZ5x5hM
https://encyclopedia.pub/2531

'Frontal lobe epilepsy'
Frontallappens epilepsi påvirker det område af hjernen, der er ansvarlig for tale, motorik, personlighed og dannelse af minder. Det er den næstmest almindelige type epilepsi, der får klynger af hjerneceller til at sende unormale signaler, hvilket resulterer i anfald.
https://www.defeatingepilepsy.org/.../frontal-lobe-epilepsy/

'Epileptic psychosis'
De psykotiske symptomer ved epilepsi deler nogle kvaliteter med skizofren psykose, såsom positive symptomer på paranoide vrangforestillinger og hallucinationer.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18047594/

'Fetal distress syndrome'
Henviser til tegn før og under fødslen, der indikerer, at fosteret ikke har det godt. Fosterbesvær er en ualmindelig komplikation af fødslen. Det opstår typisk, når fosteret ikke har fået nok ilt.
https://www.msdmanuals.com/home/children-s-health-issues/lung-and-breathing-problems-in-newborns/respiratory-distress-syndrome-in-newborns

'Generalized tonic-clonic seizures'
En type epileptiske anfald, der involverer hele kroppen. Det kaldes også grand mal-anfald. Begreberne anfald, kramper eller epilepsi er oftest forbundet med generaliserede tonisk-kloniske anfald.
https://medlineplus.gov/ency/article/000695.htm

'Herpes zoster reactivation'
Herpes zoster, også kendt som helvedesild, er forårsaget af reaktivering af varicella-zoster-virus (VZV), den samme virus, der forårsager skoldkopper.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8297962/

Thomas Soltau kan, om nogen, forklare på dansk, hvad der sker. Han er censureret, men hvis du scroller ned, du kan se hans film på:
https://www.thomassoltau.dk/film/

Den frie presse om Reiner Fuellmichs arbejde med at afsløre hele Coronabedraget:
https://www.danmarksfriefjernsyn.dk/2022/02/11/dr-fuellmich-fortsaetter-afsloringen-af-en-falsk-pandemi-trods-manglende-domstol-nu-traeder-naturretten-i-kraft/

Statistiker Max Schmeling om forskelle i bivirkninger mellem vaccinebatches:
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/SUU/bilag/122/2504915/index.htm

Dansk sygeplejerske afslører coronabedraget:
https://perbraendgaard.dk/2021/05/06/ny-video-dansk-whistleblower-sygeplejerske-afsloerer-coronabedraget/

Hvis man er rask, er man ikke syg! Spørg ethvert barn, eller Niels Harrit, lic. scient:
https://newsvoice.se/2021/05/niels-harrit-validiteten-af-rt-pcr-testen-vurderet-pa-basis-af-dyrkningsdata/

Langt om længe er listen over bivirkninger fra Pfizer vaccinen kommet frem. Det er uhyggelig læsning:
https://phmpt.org/pfizers-documents/

Dr. John Campbell har set på dokumenterne:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7YOD9drZasM&t=52s

Cumulative Analysis of post-autorisation adverse event report:
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Lægemiddelstyrelsen fortæller selv her, at du er med i et forsøg, hvis du tager sprøjten:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/generelt-om-vacciner-mod-covid-19/#dokumentation_hovedtekst

Om World Economic Forum:
https://www.youtube.com/watch?v=SOS21GL8ZPY&ab_channel=SorelleAmoreFinance

FDA
(Amerikas Food and Drug Administration) vil have PCR-testen trukket tilbage, da den er uduelig:
https://www.newswars.com/fda-announces-that-cdcs-pcr-test-failed-review-will-have-emergency-use-authorization-revoked/

"Lækre" sager i vaccinerne:
https://www.notonthebeeb.co.uk/post/uk-lab-finds-graphene-in-vaccine-vials

Uvirksom vaccine:
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext

Nogle mennesker, der har fået vaccinen, falder om:
https://www.facebook.com/100063319442713/videos/802227884478685/

Stor stigning i vaccinedød:
http://newsreel.dk/2022/02/12/er-en-tsunami-af-vaccinedoed-er-over-os/

Dr.Michael Yeadon, tidligere vicedirektør i Pfizer advarer mod vaccinen:
https://www.stopworldcontrol.com/yeadon/

Dr.Sukarit Bhakdi om immunsystemet:
https://www.youtube.com/watch?v=7UD7fbBbRxA

Har du fået sprøjten, kan du få svært ved at få børn!
http://messanonews.com/2021/07/official-govt-data-5400-increase-in-women-whove-lost-their-baby-as-a-result-of-having-the-covid-19-vaccine/

Pfizer holder sig selv skadesløse i tilfælde af bivirkninger og død:
https://geopolitics.co/2021/08/11/leaked-document-reveals-shocking-terms-of-pfizers-international-vaccine-agreements/

Tidligere ansat i Pfizer,
Karen Kingston, som nu er whistleblower fortæller om uhyggeligt og sært indhold i ”vaccinen”:
https://www.redvoicemedia.com/2021/10/receipts-patent-proves-vaxx-is-obedience-training-platform-the-final-variant/

Vaccinedød skjules:
https://thetruthaboutvaccines.com/smoking-gun-confidential-pfizer-document/

Canadisk forsker:
https://steigan.no/2021/12/kanadisk-forsker-vaksinene-inneholder-skadelig-protein/

Se mere på:
https://worldfreedomalliance.org/ og https://americasfrontlinedoctors.org/ og https://jfk21.dk/

Omkring mundbind:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Corona/Mundbind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum--Dokumentation-og-anbefalinger310122.ashx

JP Sears om Klaus Schwab:
https://youtu.be/6G3nWyoQ5CQ

Og som en ekstra gave får du her videoen fra den store frihedskonference Scandinavian Freedom Events i Malmø:
https://scandinavianfreedom.events/video

Jeg håber, dit verdensbillede har ændret sig efter at du har dykket ned i alle disse links. Det er på høje tid til at genoverveje dit medlemskab af World Economic Forum. Og så er vi ikke engang begyndt på at tale om Ukraine.

Med venlig hilsen
Lene Bang

 

Din gamle ven, Michael Hjulskov Lind har følgende kommentar:

Kære Uffe,

Er det sådan, at du bare tilstræber, at menneskerettighederne overholdes, eller er det noget, du rent faktisk kræver? Oplever du, at Danmark er forpligtet til at overholde MR eller er det noget vi kan gøre hvis vi har lyst til det? Mener du, at Grundloven er over eller under Menneskerettighederne? Og mener du, at det er juridisk holdbart, at Epidemiloven tilsidesætter Grundloven og fx kan krænke boligens ukrænkelighed ved at beslaglægge/overtage folks bolig og så gå ind i boligen?

Hvad med Nürnberg konventionen? Mener du også at Danmark skal overholde den? Kan du bevise, at MRNA vaccinerne ikke er eksperimentel behandling på mennesker? For hvis du ikke kan bevise, at det ikke er et eksperiment, så er det vel et eksperiment, og så bør man vel overholde Nürnberg konventionen, eller hvad mener du, Uffe om den sag? Mener du, at børn. umyndige voksne og folk med mentale handicaps og lign., kan afgive fuldt informeret samtykke? Mener du, at man må lave medicinske eksperimenter på et barn I Danmark, selvom barnet umuligt kan få nogen som helst fordele ud af at deltage i eksperimentet? Kun risiko!

Er du klar over at hele Folketinget og alle relevante ministre og embedsfolk og læger, som har deltaget i at indsprøjte danskerne med MRNA behandlingen, har udført menneskelige eksperimenter, og derfor bør overholde Nürnberg konventionen.

I kunne sagtens have gjort det hele "indenfor skiven", men det havde I ikke lige tid og råd til, vel? Det går jo nok, ik? Men Uffe, hvad nu hvis eksperimentet går galt? Tror du så virkelig på, at I slipper, uden at blive stillet for en domstol? Uffe, hvis det her går galt, hvilket statistikkerne allerede viser, så får I allesammen et alvorligt problem. Og tro mig, ofrene vil kræve, at de skyldige bliver straffet. Så får I altså et kæmpe personligt problem. Så jeg undrer mig meget over, at I tør tage det her kæmpe ansvar, uden at I sikrer Jer, at Nürnberg konventionen bliver overholdt til punkt og prikke. I kan sagtens overholde konventionen, og udrulle Jeres vacciner til de myndige, som kan forstå den fulde information og give samtykke, så jeg undrer mig bare, hvorfor gør I det ikke? Er I blevet snydt? Blev I bange? Gik I i panik? Kendte I ikke reglerne/konventionen? Var der nogen der bildte Jer ind, at det ikke var en eksperimentel medicinsk behandling?

Lad os få din ærlige redegørelse, så vi kan få gang i den her dialog, som tusindvis af danskere har forsøgt at få i gang i mindst 1½ år nu. Pressen censurerer os, når vi fremfører vores argumenter og politikere, ministre, læger og embedsfolk nægter at svare. Ingen har fremlagt beviser for, at MRNA behandlingen ikke er eksperimentel, for det kan man umuligt bevise, så enkelt er det.

Med venlig hilsen
Michael Hjulskov Lind


Kommentar fra Nina Holm Johansen:

Vedr. pkt 5.
Jo stat og kommuner må gerne udøve psykisk tortur, det er der ingen, der løfter en finger for.

SKAT gør det trods gentagne henvendelser fra kammeradvokaten. Aalborg kommune udsatte mig og mine børn for psykisk tortur  i 5 år, ved at tilsidesætte byfornyelsesloven og nægte at genhuse i en svært skimmelramt bolig, ødelagt af kommunens tilstødende vejkryds.

Vedr. pkt.6.
Kommuner undtaget - se de mange tvangsfjernelser af børn og unge på løgne og selvopfundne diagnoser fra sagsbehandlere (Langeland og Hadsund m.fl)

Vedr. pkt 7.
S politikere undtaget, se på de mange krænkelsessager på Christiansborg.

Se på de gigantiske mange lovovertrædelser i Aalborg kommune, Sønderjylland, Fredericia, korruption, nepotisme, tilsidesættelse af udbudsloven ved indkøb af coronarelaterede produkter, reklame og markedsføring (især Aalborg kommune) overtrædelse af en alenlang række lovgivninger i Aalborg kommune - der sker dem intet..

Vedr. pkt 8.
Alle må gå til domstolene - ja men de færreste har råd til det!

Vedr. pkt 10.
Bare ikke hvis man stævner myndigheder, som bruger uhørt magtanvendelse, et hav af advokater, og udhuler enhver borger, der formaster sig til at stævne dem? Der er hverken lighed for loven eller retfærdighed ved domstolene for borgere mod systemet?

Vedr. pkt 17.
Kommuner undtaget.. de må gerne ødelægge din bolig, for dernæst at smide dig ud af dit eget hjem, uden genhusning og uden erstatning. De må ødelægge din psyke, dit helbred, fratage dig erhvervsevne og integritet, uden at erstatte noget som helst..

Vedr. pkt. 19
Du må gerne ytre dig, men er du kritisk overfor forsvar, stat og kommuner, er du whistleblower og afslører bedrageri, så må du bøde resten af livet, det er konsekvensen.

Konventioner som FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder og Oviedo konventionen er ikke det stykke papir værd de er skrevet på - det er kun hensigtserklæringer og der er INGEN konsekvens for politikere og myndigheder, der groft tilsidesætter dem begge, ikke kun under den påståede pandemi (plandemi), sådan har det været siden de blev skrevet - også i Danmark !

Nina Holm Johansen


Medunderskrivere:
Asger K. Nielsen nansensgade7@gmail.com
Margrethe Rosendal margrethe263@gmail.com
Tove Annette Nielsen toveannettenielsen@gmail.com
Robert Reinholdt goduddannelse@gmail.com
Martin Svendsen martinkokken@hotmail.com
Kenneth E. Vogstad kenneth.vogstad@gmail.com
Margit Andersson margitAndersson@hotmail.com
Christina Pihl ullapiachristina@gmail.com
Ivan Klinke Lindberg ivan.klinke@gmail.com
Johannes Guldager johannesguldager@gmail.com
Susanne Friis Andersen sfaloule@gmail.com
Connie Christensen conchrist29@gmail.com
Eireen Truelsen eireentruelsen@yahoo.dk
Nina Holm Johansen NIHOJO@hotmail.com
Tine Grønhøj tinegronhoj@hotmail.com
Anny Saxild annysaxild@gmail.com
Joan Schilling joann59schilling@gmail.com
Michael Lind Michael@hjulskov.dk
Gitte Frisch gittekst@gmail.com
Ageha Prem mapremageha@yahoo.dk
Gitte Aagaard gksaa@mail.dk
Mirka Kosciolowski mirkakosciolowski@hotmail.com
Rita Levorsen rita.levorsen@netmail.dk
Eva Larsen eva.larsen@stofanet.dk
Suzanne Airy Helena Dalsgaard vandhunden83@yahoo.dk
Meick Løvendahl meick1964@live.dk
Berith Zenia Fagergaard solstraalen-helsekost@mail.dk
Jimmi Roger Pedersen post@jrpedersen.dk
Bjarne Olsen beoelite@yahoo.com
Jan Borsing janborsing@gmail.com
Mads Palsvig mads.palsvig@gmail.com
Ina Drungilaite ina.drungi@gmail.com

Afgiv vælgererklæring Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab, HER.

Medlemskab, Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab
Det koster 300,- kr. pr. halvår, studerende, arbejdsløse og pens. halv pris.
MobilePay 19680, AL-bank 5301 263080, Merkur Bank 8401 1298811

Er du nyt medlem?
Den 1. tirsdag i måneden fra kl. 16:00-18:00 afholder vi møder for nye medlemmer, her vil der både være oplæg, gode snakke og meningsbefordrende stemning. Hvis du vil tilmeldes, så skriv til email:
nyemedlemmer@jfk21.dk

Hovedkontor - København
Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum
Tir. og lør. kl. 15:00-18:00
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Lige onsdage kl. 17:00-19:00
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Torsdage kl. 15:00-17:00
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

Ønsker du hjælp til at afgive vælgererklæring så kontakt Kristian Larsen på mob: +45 55219923 eller email: Kristian.Larsen@jfk21.dk

--
Add us to your address book
|

Forward this message

powered by phpList 3.6.8, © phpList ltd