Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab

Sen Abort

9. juni 2022

af Lene Bang

Lene BangKære Øjvind,

Jeg ser ikke noget på WHO´s hjemmeside om en grænse på 22 uger. Tværtimod står der, at der skal være: no limits on when during the pregnancy an abortion can take place.

For mig at se, indikerer disse retningslinjer, at abort kan finde sted under HELE GRAVIDITETEN, og at det udelukkende er kvinden, som skal bestemme. Hvad med manden? Det er jo også hans barn. Ejer kvinderne børnene?

Disse overvejelser bliver overhovedet ikke diskuteret i den offentlige debat. Her får man anbefalinger og retningslinjer udstukket af eksperter som dig (du har naturligvis ret til at have din mening, men det har vi andre også) og Tedros, som er under mistanke for folkemord.

Hvis abortgrænsen skal rykkes, kræver det naturligvis en folkelig debat, så alle kan blive hørt. Vi lever vel stadig i et demokratisk land, hvor man ikke bare skal underlægges dekreter. Det er ikke sikkert, at alle vil være enige i WHO´s og dine anbefalinger. Derfor er det heller ikke OK bare at fjerne 12 ugers grænsen hen over hovedet på befolkningen.

Med venlig hilsen
Lene Bang

 

---------- Forwarded message ---------
Fra: Øjvind Lidegaard <Oejvind.Lidegaard@regionh.dk>
Date: ons. 8. jun. 2022 14.55
Subject: Sv: Sen abort
To: Lene Bang <lenebanglyngby@gmail.com>

Kære Lene.
Tak for mail. Se mine kommentarer nedenunder:

Lene: Jeg har set i en artikel på DR´s hjemmeside af den 20. april 2022, at du ikke ser noget til hinder for, at man kan få foretaget abort i HELE graviditeten. Det synes jeg, er bekymrende. I Danmark har vi jo en grænse, der går ved 12 uger. Det er svært at undgå at vide, at man er gravid inden de 12 uger er gået. At bruge et narrativ om kvinders frihed, til dette formål er meget kynisk. Kvinder er ikke hjælpeløse ofre, som bare kan sove igennem tilværelsen og ups – så var der lige et barn. Tænker du ikke på barnet?

​Svar: Grænsen mellem abort og fødsel går i Danmark ved 22 uger. Så når jeg advokerer for, at der bør være fri adgang til abort, gælder det frem til 22 uger. Så der er ikke tale om at igangsætte fødsler efter 22 uger. Mine argumenter herfor er følgende:

  • Den bedste start vi kan give et kommende barn er, at det som udgangspunkt er ønsket. Det giver i min optik ikke nogen mening at tvinge forældre til at gennemføre en graviditet, når de ikke ønsker et barn.
  • I dag får 96% af de som søger et samråd om abort mellem 12 og 22 uger accept til dette. Så den eneste praktiske forskel i forhold til i dag ville være, at de sidste 4% (ca. 30 om året) fik lov til at gennemføre den abort de ønskede.
  • En for indeværende ukendt andel af de som får afslag rejser til udlandet og får gennemført deres abort. Fx. er den frie abortgrænse i Sverige 18 uger, i Tyskland 16 uger, i Frankrig 16 uger og i England 24 uger. Jeg kan ikke se hvad nogen vinder ved at tvinge kvinder ud på rejser i Europa for at gennemføre den abort de i Danmark har fået afslag på.
  • Det påfører disse kvinder udgifter mellem 10.000 og 40.000 kr. at gennemføre en sådan abort i udlandet. Det indebærer igen en social skævvridning, hvor de som har råd kan rejse og få deres abort, mens de som ikke har råd tvinges til at fortsatte graviditeten. Det er ikke rimeligt.
  • Ingen fostre aborteret før 22 uger ville kunne overleve.

Nuværende praksis med samråd forsinker aborten med 1 til 2 uger, hvilket er en stor belastning for de som bare ønsker at få deres graviditet afbrudt.

Lene: Hvad kalder du det, hvis aborten bliver meget senere, f.eks. helt op til fødslen? Jeg har svært ved at forstå, at du kan anbefale dette, og jeg frygter, at det kan blive normen, når vi bliver underlagt WHO´s verdensherredømme. Ville du selv udføre en abort på et meget stort foster? Også, hvis det var dit eget barn? Hvornår betragter du et foster som et levende menneske?

Svar: Vi taler ikke om igangsatte fødsler, men om aborter. De er pr. definition før 22 uger (i Danmark)

Lene: Jeg håber, at du vil tænke over mit spørgsmål og gå ud offentligt og tage afstand fra den udtalelse og samtidig få den fjernet fra WHO´s anbefaling. Mange lytter til dig, så du har et stort ansvar for, hvad normen skal være i samfundet.

Svar: Der dør i dag tusindvis af kvinder hvert år på grund af illegale aborter. Det mener WHO ikke er rimeligt, og det er jeg enig med WHO i. Et forbud mod aborter mindsker ikke antallet af disse, men vil blot indebære at kvnider får gennemført illegale aborter. Hvis interesse tjener dette? I hvert fald ikke kvinderne, og efter min mening heller ikke fostrene.

Bh Øjvind

Øjvind Lidegaard
Professor, MD, DMSc
Head of Clinic of Acute Gynaecology and Early Pregnancy Complications
Department of Gynaecology 4232, Rigshospitalet,
Department of Clinical Medicine, University of Copenhagen
Mail: Oejvind.Lidegaard@regionh.dk
Tel:  +45 3545 0950  Mobile: +45 4063 2268

 

Fra: Lene Bang <lenebanglyngby@gmail.com>
Sendt: 6. juni 2022 21:24
Til: Øjvind Lidegaard <Oejvind.Lidegaard@regionh.dk>
Emne: Sen abort
 
Kære gynækolog Øjvind Lidegaard,

Jeg har set i en artikel på DR´s hjemmeside af den 20. april 2022, at du ikke ser noget til hinder for, at man kan få foretaget abort i HELE graviditeten. Det synes jeg, er bekymrende. I Danmark har vi jo en grænse, der går ved 12 uger. Det er svært at undgå at vide, at man er gravid inden de 12 uger er gået. At bruge et narrativ om kvinders frihed, til dette formål er meget kynisk. Kvinder er ikke hjælpeløse ofre, som bare kan sove igennem tilværelsen og ups – så var der lige et barn. Tænker du ikke på barnet?

Hvad kalder du det, hvis aborten bliver meget senere, f.eks. helt op til fødslen? Jeg har svært ved at forstå, at du kan anbefale dette, og jeg frygter, at det kan blive normen, når vi bliver underlagt WHO´s verdensherredømme. Ville du selv udføre en abort på et meget stort foster? Også, hvis det var dit eget barn? Hvornår betragter du et foster som et levende menneske?

Jeg håber, at du vil tænke over mit spørgsmål og gå ud offentligt og tage afstand fra den udtalelse og samtidig få den fjernet fra WHO´s anbefaling. Mange lytter til dig, så du har et stort ansvar for, hvad normen skal være i samfundet.

Med venlig hilsen
Lene Bang

Afgiv vælgererklæring Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab, HER.

Medlemskab, Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab
Det koster 300,- kr. pr. halvår, studerende, arbejdsløse og pens. halv pris.
MobilePay 19680, AL-bank 5301 263080, Merkur Bank 8401 1298811

Er du nyt medlem?
Den 1. tirsdag i måneden fra kl. 16:00-18:00 afholder vi møder for nye medlemmer, her vil der både være oplæg, gode snakke og meningsbefordrende stemning. Hvis du vil tilmeldes, så skriv til email:
nyemedlemmer@jfk21.dk

Hovedkontor - København
Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum
Tir. og lør. kl. 15:00-18:00
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Lige onsdage kl. 17:00-19:00
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Torsdage kl. 15:00-17:00
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

Ønsker du hjælp til at afgive vælgererklæring så kontakt Kristian Larsen på mob: +45 55219923 eller email: Kristian.Larsen@jfk21.dk

--
Add us to your address book
|

Forward this message

powered by phpList 3.6.8, © phpList ltd