Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab

Giv Ikke Politikerne Flere Beføjelser

24. maj 2022

af Meick Løvendal

GIV IKKE POLITIKERNE FLERE BEFØJELSER,
til i EU at udføre krigshandlinger udenfor Danmarks nationale grænse.

SIG STOP NU!

Giv Ikke Politikerne Flere Beføjelser

Vi har deltaget i mange års krige, uden at spørge den danske befolkning om lov. Det er blevet taget som en selvfølge fra politisk side, men fordi du har stemt på en politiker eller et parti, er det ikke ensbetydende med, at når det kommer til krig, at den som har afgivet sin stemme til politikeren eller et parti, også er enig i at Danmark skal deltage i en krig uden for vores nations område.
Hvis Danmark bliver angrebet udefra, skal vi selvfølgelig forsvare vores egen nationalstat. Vi skal ikke føre krig i andre lande, og vi skal respektere deres udvikling og gerne bistå med hjælp, hvis de ønsker vores hjælp. At påtvinge andre lande demokratisk levevis, kan blive opfattet som et diktatur, som ikke vil hjælpe disse lande.
Den danske befolkning skal have ret til at tage ansvar og have medindflydelse på disse handlinger, ved en retmæssig og imødekommende folkeafstemning, om en eventuel krigsdeltagelse, da det selvfølgelig berører os alle, og vores levevis, især i den verden vi deler med hinanden og i høj grad med den indflydelse det har på vores omdømme i andre lande.
Nu er det jo sådan med fakta, at Danmark har deltaget i utallige krige, som ikke handler om at forsvare Danmarks land. De krige som vi har deltaget i har blandt andet handlet om at blande sig i andre landes levevis, med en begrundelse om at de skal leve efter demokratiske principper, sådan som vi gør her i Vesten.
At tvinge andre lande til at synes at det er den rette levemåde, gør ikke en krigshandling i et andet land til en retfærdig handling. Man kunne godt forestille sig at det kunne opfattes som værende en diktatorisk styreform, måske bare dækket under ordet demokrati, og det er en forkert indblanding i andre landes selvudvikling. Ville vi her i Danmark acceptere at andre lande skulle bestemme over vores levemåde, næppe.
Igennem lang tid, har vi afgivet mere og mere af vores personlige suverænitet, selvbestemmelse til vores politikere, private multinationale virksomheder og organisationer så som EU, WHO (World Health Organization) og i nær fremtid til WEF (World Economic Forum). Alt sammen en ret som vi bør beholde i vores egne hænder. Hvis vi fortsætter med det, som det er nu, bliver dette taget fra os, og vi vil komme til at bestemme ingen ting. WEF har f.eks udtalt sig, ”du skal eje intet, og du vil være glad”.
Hvis vi overlader vores suverænitet til politikerne, som så vil overlader det til de store privat multinationale virksomheder samt de ovennævnte organisationer, bliver der ikke meget ret til selv at bestemme, og heller ikke retten til din egen krop og det liv som du gerne vil udforske, skabe, eller de muligheder, som det giver at kunne følge sin egen livsopfattelse.
Derfor er vi nu nødt til hver især at sige ”STOP” på det personlige plan, for ellers kører dette videre med
planer om en verden, hvor ganske få mennesker kommer til at bestemme hvorledes livet skal leves, og det meste af det som sker bliver skabt i et lukket lokale uden for din rækkevidde.
De bruger en form for ”kik her” men “kik ikke der”, altså en måde at få indført den vej som de mener er bedst uden at du har frihedsretten til selv at bestemme, over dig selv, dit land og det som vores forfædre har kæmpet så hårdt for, nemlig FRIHEDEN, som vi nu må kæmpe for. Se JFKs mærkesag nr.14 Nej til krig. Klik her: Meick Løvendalhttps://jfk21.dk/nejtilkrig

VI SKAL KÆMPE FOR ET RETFÆRDIGT OG VÆRDIGT LIV FOR ALLE!

Med venlig hilsen
Meick Løvendal JFK21

Se hele partiets program her: https://jfk21.dk/partiprogram

Afgiv din vælgererklæring her: https://www.vaelgererklaering.dk/om-partiet

Bliv medlem af partiet klik her: https://jfk21.dk/stotpartiet#medlemskab

Bliv aktiv og hjælp partiet med at sprede vores politik kilk her: https://jfk21.dk/stotpartiet#bliv_aktiv

Du kan også støtte partiet med en personlig donation.( Størrelsen bestemmer du.)
klik her: https://jfk21.dk/stotpartiet#donation

Det seneste nyhedsbrev klik her: https://news.jfk21.dk/lists

❤️ TAK FOR DIN STØTTE ❤️

Afgiv vælgererklæring Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab, HER.

Medlemskab, Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab
Det koster 300,- kr. pr. halvår, studerende, arbejdsløse og pens. halv pris.
MobilePay 19680, AL-bank 5301 263080, Merkur Bank 8401 1298811

Er du nyt medlem?
Den 1. tirsdag i måneden fra kl. 16:00-18:00 afholder vi møder for nye medlemmer, her vil der både være oplæg, gode snakke og meningsbefordrende stemning. Hvis du vil tilmeldes, så skriv til email:
nyemedlemmer@jfk21.dk

Hovedkontor - København
Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum
Tir. og lør. kl. 15:00-18:00
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Lige onsdage kl. 17:00-19:00
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Torsdage kl. 15:00-17:00
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

Ønsker du hjælp til at afgive vælgererklæring så kontakt Kristian Larsen på mob: +45 55219923 eller email: Kristian.Larsen@jfk21.dk

--
Add us to your address book
|

Forward this message

powered by phpList 3.6.8, © phpList ltd