Velstandspartiet - Jorden Frihed Kundskab

Til forundring - TVA

8.april 2022

af Jimmi Roger Pedersen

Kære venner,

Her blandt de hver dag overvældende mange nyheder, tillader jeg mig lige at trække vejret og mindes hvordan skærmbilledet så ud i tossekassen omkring slut 60'erne - start 70'erne, lige inden dagens udsendelse af 'TV-Avisen' satte i gang.

TVA

Kan det mon virkelig være helt tilfældigt design og symbolik, eller er konspirationen bag verdens løgne og ulykker mere end 20:1 af min forestillingsevne og fantasi?.... Hvis sidstnævnte er tilfældet, er det måske nemmere at forstå hvorfor det synes så svært i dag at forklare folk, der er flagermus i mosen, og i øvrigt at hele opvågningsprocessen synes at tage en 3. verdenskrig, til trods alverdens kriminelle handlinger mod menneskeheden er så veldokumenteret.

Megen af den symbolik vi ser der benyttes af de mørke magthavere, er ikke nødvendigvis af det onde i første omgang, men ved at de 'sætter sig' på symbolet forvandler de den gudelige eller skabende kraft til deres magt.

Således ser vi fx på billedet 'the all seeing eye' som egentlig repræsenterer åbningen i himlen (nogle vil sikkert også forklare det som planeten Niburu) og guden Shiva (the destroyer (rødlig plasma)) som går på vandring i jorden og destruerer alt især uædelt og urent af hjerte (elektrisk dom). Sådan en genstart former sig ca. hver 12.000 år, og overtrykket skydes tilbage op gennem egnen af Nordpolen (the blue beam / column osv) og verdenen skaber/forguder sig og danner arkaden påny osv - alt sammen findes nøje beskrevet i oldtidens skrifter, - dog er Biblen nok den mest infiltreret af mørket, og man skal være særlig opmærksom.

TVA med tiden og uret kunne repræsentere the 'Time Variance Authority' - (udover selvfølgelig V for Venstre og A for Socialkammeraterne, vinkel og passer samt T for korset eller døden - forhindring af åndelighed og forgudelse/skabelse), som er en kraft der sørger for vi befinder os i netop denne tidslinje, som de bestemmer og vi derfor må afgive vores suverænitet eller det frie valg til at være andet sted. De er afhængige af vi til denne tid og til stadighed skaber realiteten for dem for at de kan bruge os som slaver eller en slags batteri. Jo - jeg gætter på så dyb er den MindKontrolle vi er udsat for.

Jimmi Roger PedersenNuvel - med den forståelse vil jeg nu samle fokus og opmærksomhed på lørdagens demo, og handle på absolut mest jordnære og nærværende plan. Således fornemmer jeg vi er forpligtet uanset hvad vi ellers måtte forestille os og drømme om.

Glæder mig til at se jer, Jimmi

Støt demokratiet med en VælgerErklæring til
VelstandsPartiet - Jorden Frihed Kundskab

Medlemskab
Standard: 300,- kr. pr. halvår eller 50,- pr. måned.
Minimum: 150,- kr. pr. halvår eller 25,- pr. måned (studerende, arbejdsløse og pensionister m.fl.).

 

Donation - VelstandsPartiet
Beløbets størrelse kan man selv bestemme.
Vælg mellem diverse overførselsmuligheder

 

Donation - Vakstidende
Beløbets størrelse kan man selv bestemme.
Vælg mellem diverse overførselsmuligheder

 

Ønskes hjælp til at afgive en vælgererklæring så kontakt gerne Kristian Larsen - bestyrelsen,
mob: +45 55219923, email: kristian.larsen@jfk21.dk
eller se vores vejledning

Hovedkontor - København
Havnegade 39
1058 København K
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Åben efter aftale
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Åben efter aftale
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

 
--
Add us to your address book
|

Forward this message

powered by phpList 3.6.10, © phpList ltd