Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab

Myndighedsekstremisme

31. marts 2022

Kommentar til Ekstra Bladets artikel om antimyndighedsekstremisme;
https://www.dr.dk/nyheder/indland/pet-pet-pet

Lene Bangaf Lene Bang

Tak til PET for at sætte fokus på regeringens myndighedsekstremistiske tankesæt, som udgør en ny gruppe i trusselsvurderingen overfor befolkningen.

Trusselsvurderingen udspringer først og fremmest af coronapandemien, og dækker over myndigheder, som taler om nødvendigheden af at bruge tvang, censur og frihedsindskrænkninger.

Myndighedsekstremisme defineres som en samlebetegnelse for en række narrativer om nødvendigheden af at anvende fysisk, psykisk og økonomisk vold imod befolkningen, ved at nedlukke samfundet og tvinge os til:

  • at gå med sundhedsskadelige masker i mange, mange timer hver dag,
  • at forlange indsprøjtning med eksperimentelle væsker med kendte og ukendte bivirkninger for at kunne gå på arbejde,
  • at få stukket ethylen oxid befængte javertusser langt op i hovedet,
  • at foretage hyppig afspritning af hænder, selvom de blev røde og tørre,
  • at få smadret restauranter og små butikker med sære krav,
  • at tyrannisere små børn med, at de ikke måtte lege med deres kammerater,
  • at undlade at besøge de gamle på plejehjemmene.
  • at lade sig hjernevaske ved gentagne hypnoseteknikker.
  • at skulle leve med indførelsen af censur.
  • at bruge vores skattekroner på diverse ”coronatiltag”.

Vigtig skelnen

Chefen for Center for Terroranalyse (CTA) under PET, Michael Hamann, gør opmærksom på, at man skelner mellem myndighedsaktivisme og -ekstremisme, hvor det kun er ekstremisme, som har PET's interesse. Der er også nok at tage fat på, og PET vil derfor gerne beskrive, analysere og vurdere truslen fra myndighederne med henblik på at modvirke den på sigt.

CTA tilføjer, at det ca. 2 år gamle fænomen primært udspringer fra en ikke nærmere defineret ”bred myndighedsgruppe”. Myndighedsekstremisterne mødes ofte i deres fælles miljø, Christiansborg, og det kan naturligvis skabe det, som CTA kalder ”hybridmiljøer med eksempelvis World Economic Forum og WHO”.

Stadig en trussel efter corona

De ekstremistiske strømninger fra myndighedernes side overfor befolkningen har i høj grad en levetid hinsides pandemien. Det ser man tydeligt ved, at man ikke fjerner de love og bekendtgørelser, som man har indført med pandemien som undskyldning. F.eks. loven om, at arbejdsgivere stadig kan forlange coronapas og masker, for at man kan passe sit arbejde. Samt epidemiloven og dens ladeport af krænkelser af borgernes rettigheder.

Mais Kahlke Lorentzen, researcher og rådgiver hos Cybernauterne vurderer, at myndigheder, som har ekstreme dagsordner, foretager en krydsbestøvning rent ideologisk med fremmede magter, som kan vise sig at være voldsparate overfor borgerne. Det er ofte på lukkede fora, at man administrerer våben- eller kamptræning og her kan myndighedsekstremisme tage fart.

Myndighederne kan nu også finde på, at forlange ubetinget kærlighed fra befolkningen, ved at straffe de troløse med en psykisk diagnose, fordi de føler, at de er de eneste, der har ”set lyset”.

Vi er mange, som er glade for, at PET står vagt om borgernes rettigheder, når myndighederne bliver ekstremistiske. Det er der hårdt brug for, så tak for det.

Med venlig hilsen
Lene Bang

Afgiv vælgererklæring Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab, HER.

Medlemskab, Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab
Det koster 300,- kr. pr. halvår, studerende, arbejdsløse og pens. halv pris.
MobilePay 19680, AL-bank 5301 263080, Merkur Bank 8401 1298811

Er du nyt medlem?
Den 1. tirsdag i måneden fra kl. 16:00-18:00 afholder vi møder for nye medlemmer, her vil der både være oplæg, gode snakke og meningsbefordrende stemning. Hvis du vil tilmeldes, så skriv til email:
nyemedlemmer@jfk21.dk

Hovedkontor - København
Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum
Tir. og lør. kl. 15:00-18:00
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Lige onsdage kl. 17:00-19:00
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Torsdage kl. 15:00-17:00
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

Ønsker du hjælp til at afgive vælgererklæring så kontakt Kristian Larsen på mob: +45 55219923 eller email: Kristian.Larsen@jfk21.dk

--
Add us to your address book
|

Forward this message

powered by phpList 3.6.8, © phpList ltd