Velstandspartiet - Jorden Frihed Kundskab

Skriv om Køn til Bibliotekerne

af Lene Bang

”Køn, identitet og normkritik - forstå de unges livsverden”

BlasfemiBørne- og ungdomslitteraturen er for tiden meget optaget af mangfoldighed, seksualitet og kærlighed.

Bibliotekerne mener selv, at man kommer børnene og de unge i møde omkring LGBTQ+, når man laver arrangementer omkring køn, identitet og normkritik. Det forholder sig desværre omvendt, for i virkeligheden bidrager man til at fremme en menneskefjendsk agenda.

Det er voksne menneskers pligt at beskytte børn. Børn skal ikke forvirres eller have deres naturlige blufærdighed krænket ved, at man stiller spørgsmål ved dem som mennesker, eller vil belære dem om seksualitet, som hører voksenlivet til.

På et falsk grundlag fremmer man en italesættelse af mennesket, der går bort fra Jesus og livet, og retter sig mod en perverteret, satanistisk dødskult.

Børn og unge er let påvirkelige og retter sig efter mennesker med autoritet. Når samfundet normaliserer, fremmer og ”hyper” transmoden, er det let at lade sig lokke. Selvom forældrene er nok så fortvivlede, har de intet at skulle have sagt, bare barnet er over 15 år. Når børn kommer i puberteten, gør de som bekendt tit oprør mod forældrene. At lade sig sterilisere, er det ultimative oprør. Derfor er det så uhyggeligt, at de selv skal have pålagt det kæmpestore ansvar det er, at vælge at følge moden og lade sig ikke-kønsliggøre.
https://www.sst.dk/da/viden/seksualitet-og-koen/koensidentitet/koensidentitetsforhold/hvem-kan-faa-behandling_

Som 15 årig kan man ikke overskue alle de uhyggelige konsekvenser i form af en evig medicinering inklusive alle de bivirkninger, det medfører. Ideen om nogensinde at sætte børn i verden er fjern og ikke aktuel på det tidspunkt i livet. Men det bliver måske en brat opvågnen den dag, man bliver rigtig voksen og gerne vil sætte børn i verden. Så er det for sent, og dødskulten har vundet.

Ægte omsorg for menneskeheden ville være at se på, hvordan vi alle i årevis er blevet stopfodret med hormonforstyrrende giftstoffer i vores omgivelser, og rette op på det fremadrettet.
https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/kend-kemikalierne/hormonforstyrrende-stoffer/

Jeg har forhørt mig hos Sundheds Styrelsen, om hormonforstyrrende stoffer mon kunne have noget at gøre med de hormonforstyrrelser, vi ser i befolkningen. De kan ikke se nogen sammenhæng, men de er med på moden.

Mail fra Sundhedsstyrelsen af 13. april, 2023:

Tak for din mail om hormonforstyrrende stoffer og personer med divergerende kønsidentitet.
Vi ser ikke en sammenhæng mellem de to ting.
Men vi tager begge emner alvorligt, både risikoen for helbredseffekter af hormonforstyrrende stoffer i vores miljø og muligheden for at leve med sin kønsidentitet, uanset om denne er anderledes end flertallets.

Med venlig hilsen
Thor Svendsen
Teamleder

-------

Det offentlige rum er blevet infiltreret af satanisme. Det så vi under coronaen, hvor folk, som ikke deltog i det satanistiske ritual, maskebæring, blev bortvist. Vi er født i Guds billede, at skjule sit ansigt bag en maske, er at skjule Guds ansigt og fornægte det.
Lene BangAt lemlæste børn, eller bidrage til at børn bliver lemlæstet, er ren ondskab.

Jeg håber, at bibliotekerne en dag finder anstændigheden frem, og igen påtager sig ansvaret for at være de voksne, der beskytter børnene.

Med venlig hilsen
Lene Bang

Støt demokratiet med en VælgerErklæring til
VelstandsPartiet - Jorden Frihed Kundskab

Medlemskab
Standard: 300,- kr. pr. halvår eller 50,- pr. måned.
Minimum: 150,- kr. pr. halvår eller 25,- pr. måned (studerende, arbejdsløse og pensionister m.fl.).

 

Donation - VelstandsPartiet
Beløbets størrelse kan man selv bestemme.
Vælg mellem diverse overførselsmuligheder

 

Donation - Vakstidende
Beløbets størrelse kan man selv bestemme.
Vælg mellem diverse overførselsmuligheder

 

Ønskes hjælp til at afgive en vælgererklæring så kontakt gerne Kristian Larsen - bestyrelsen,
mob: +45 55219923, email: kristian.larsen@jfk21.dk
eller se vores vejledning

Hovedkontor - København
Havnegade 39
1058 København K
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Åben efter aftale
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

 
--
Forward this message

powered by phpList 3.6.10, © phpList ltd