Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab

Retssag. Indsamling til sagsomkostninger

Kære Alle,

Så faldt der dom i onsdags.

(Se nedenfor).

Kr 7500 i bøde plus kr 16.036,25 i sagsomkostninger eller 10 dage i fængslet. 

Gode nyheder er, at jeg kan anke dommen, og det gør jeg naturligvis.

Derudover planlægger vi en demonstration i nær fremtid. 

Dette er en indsamling til to ting:

- Sagsomkostninger 

- Demonstration med storskærm

Send gerne en donation til:

MobilePay 19680 eller

Bank konto AL-Bank 5301 0263080

Skriv gerne enten "dom", "demo" eller "donation" på indbetalingen alt efter om donationen er til retssagen, demonstration eller en generel donation.

Hvis nogen overfører fra udlandet:

Name  :  Jfk
Account Number:       84011298811
IBAN kontonummer  :  DK7484010001298811
SWIFT-adresse/BIC  :  MEKUDK21

Mange tak for støtten.

Venlig hilsen

Mads 

 

I dag var jeg på Dolores Cahill Show med den engelske advokat Anna de Buisseret. Det kommer op her inden for de næste par dage:

https://tntradio.live/shows/dolores-cahill-show/

Her er jeg på et af de to paneler, jeg deltog i på Svenska Bokmessan, hvor jeg både var paneldeltager, samt havde en stand hvor jeg solgte Robert F Kennedy Junior's bog "The Real Antohny Fauci" på vegne af Children's Health Defense:Bogen er solgt i mere end 1 Mio eksemplarer. 

Panelsamtal: Massmigration – kapitalism eller humanism?

https://swebbtv.se/w/tpY2pkZdDnMm58tzb21eEG

The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health (Children’s Health Defense)

https://www.amazon.com/gp/product/B08X5YWRRP/ref=x_gr_w_bb_sout?ie=UTF8&tag=x_gr_w_bb_sout-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B08X5YWRRP&SubscriptionId=1MGPYB6YW3HWK55XCGG2

 

Scientists claim Covid virus contains tiny chunk of DNA that 'matches sequence patented by Moderna THREE YEARS before pandemic began'

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10542309/Fresh-lab-leak-fears-study-finds-genetic-code-Covids-spike-protein-linked-Moderna-patent.html

  • Genetic match discovered in Covid's unique furin cleavage site on spike protein
  • Matched genetic sequence patented by Moderna for cancer research purposes
  • Researchers say one in 3trillion chance Covid developed the code naturally       <<<<<<<<<< 1 ud af 3.000.000.000.000 at Moderna IKKE er skyldig>>>>>>>>

Whilst you were distracted by the Battle for Ukraine, Documents were published confirming Moderna created the Covid-19 Virus

https://dailyexpose.uk/2022/03/14/documents-published-confirming-moderna-created-covid/

Evidence has emerged which proves beyond a reasonable doubt that the Covid-19 virus was created by the very pharmaceutical giant that has made billions through the sale of an experimental Covid-19 injection; Moderna.

 

 

BOOM! Ukraine Becomes The First Country To Implement The Great Reset

https://humansbefree.com/2022/03/boom-ukraine-becomes-the-first-country-to-implement-the-great-reset.html?fbclid=IwAR2ILvR43ijmJ6br5560UUAakh_phTpO4RK8aL4hMVf-B5LpfXuxGw08npI

Ukraine becomes the first country in the world that surrenders to the New World Order, implementing a Social Credit score, a Universal Basic Income (UBI), a Digital Identity and a Vax Passport – all within a single app called Diia:

Good News from Bosnia   

Den 23. februar 2022 faldt, der dom i Bosnien Herzegovina, at tvangsvaccinering er imod Grundloven.

https://home.solari.com/good-news-from-bosnia/

 

Straffeloven § 121

  1. § 121
    Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

NY FASCIST-SAG: MADS PALSVIG DØMT SKYLDIG I ULOVLIG YTRING

https://perbraendgaard.dk/2022/03/16/ny-fascist-sag-mads-palsvig-doemt-skyldig-i-ulovlig-ytring/

 

Københavns Byret
Std 75327
Udskrift af dombogen
Adv. DC 0100-70318-00418-20
D O M
afsagt den 16. marts 2022 i sag
SS 4-4996/2021
Anklagemyndigheden
mod
Mads K Levi Palsvig

Sagens baggrund og parternes påstande
Anklageskriftet er modtaget den 19. februar 2021.
Mads K Levi Palsvig er tiltalt for overtrædelse af
1.
straffelovens § 121,
ved den 15. december 2020 ca. kl. 15.10 på Christiansborg Slotsplads i København
med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale at have udtalt
"pædofilibeskytter" eller lignende rettet mod tjenestegørende politibetjent
Mark Hvid og efterfølgende at have udtalt "usle slaver" eller lignende rettet
mod det tilstedeværende politipersonale.
2.
straffelovens § 121,
ved den 15. januar 2021 ca. kl. 21.55 på Bedwood Hostel, Nyhavn 63C i
København med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale at have udtalt
"facistsvin" og "usle mafiasvin" eller lignende til tjenestegørende politibetjent
Rasmus Jacobsen.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.
Tiltalte har påstået frifindelse.
Forklaringer
Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politibetjent Mark Hvid, politibetjent
Rasmus Jacobsen, politikommissær Nicolai Carlsen og politiassistent
Kasper Kystol H. Knudsen.
side 2
Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:
"...
Tiltalte forklarede vedrørende forhold 1, at han var på Christiansborg Slotsplads
den 15. december 2020. Han var mødt op, fordi flere demonstranter
havde ringet til ham og fortalt, at politiet var ved at afbryde deres lovligt anmeldte
demonstration. De havde i et par måneder demonstreret imod epedimiloven.
Demonstrationen var lovligt anmeldt. Det var en larmedemonstration,
og de slog med potter og pander. Den 15. december 2020 var der kun få,
der demonstrerede. Der var måske 15-20 mennesker. De var trætte og våde.
De stod ved Rytterstatuen. Der kom kampklædte betjente. Politibetjentene
var truende. Han mødte op for at fortælle politiet, at de gjorde noget ulovligt
ved at afbryde en lovlig demonstration. Politiet havde sagt til dem, at de
skulle gå hjem. Han er partiformand for det politiske parti Jorden Frihed
Kundskab. Det forkortes JFK21. Denne sag er en krænkelse af hans ytringsfrihed.
Politiet havde sagt, at de demonstrerende skulle gå fra stedet. Politiet
gik rundt og chikanerede de demonstrende. De bad om CPR-numre. De demonstrerende
havde råbt og skreget af politiet. Politiet havde sagt, at de ikke
måtte larme. Politiet ville rydde slotspladsen. Da tiltalte kom og fortalte politiet,
at det var ulovligt, at de forsøgte at afbryde demonstrationen, blev politiet
i tvivl. Han havde kaldt politiet for fascister og pædofilibeskyttere. Han
fortalte politiet om et kommende retsopgør, og at de ville blive straffet for at
forstyrre demonstrationen. Han havde helt sikkert også også kaldt politiet for
slaver. Han gav sit CPR-nummer til politibetjent Mark Hvid. Han samarbejder
normalt med politiet, og de plejer at have et godt samarbejde. Politibetjenten
havde derefter råbt hans CPR-nummer ud, mens mange stod og filmede
live. Det var et brud på GDPR-lovgivningen. Tiltalte havde derefter henvendt
sig til en anden demonstrant, mens han pegede på Mark Hvid. Mark
Hvid stod langt væk og talte med en anden demonstrant, og Mark Hvid hørte
ikke, hvad tiltalte sagde. Tiltalte havde peget på Mark Hvid og sagt til den
anden demonstrant, at det er den pædofilibeskytter. Altså som en delmængde
af et politi, som tiltalte har rigeligt evidens for beskytter pædofile. Tiltalte
havde hørt om forskellige sager, hvor det var tilfældet. Selv hvis tiltalte ikke
har ret, har han lov til at have det synspunkt. Hvis Mark Hvid ikke havde
råbt hans CPR-nummer ud over slotspladsen, havde tiltalte aldrig sagt "det er
den pædofilibeskytter, der gjorde det", så derfor bør sagen afvises.
Forsvareren afspillede videomaterialet i sagen optaget af tiltalte den 15. december
2020.
Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at optagelsen var en livestream på
Facebook. Optagelsen ligger ikke længere på Facebook, da Facebook har
slettet hans profil. Han startede sit parti JFK21 i foråret 2016. Før corona lavede
han videoer, der blev set af 100.000 mennesker. De havde været kendt
længe. Han ved ikke, om de blev mere eller mindre kendt under corona. De
blev kendt i offentligheden for at lave larmedemonstrationer. Det var et koncept,
som de kopierede fra Island. Det var en stor sejr, da der blev stemt
side 3
imod den oprindelige epedimilov.
Adspurgt af forsvareren, hvad tiltalte mente, når han på videooptagelsen
12:39 og frem havde sagt "slavemasker", forklarede tiltalte, at han med slavemaske
mente, at folk fratages deres identitet, når de har maske på.
Adspurgt af forsvareren, hvad tiltalte mente, når han på videooptagelsen
12:39 havde sagt "slaver", forklarede tiltalte, at det er en reference til, at politiet
havde forsøgt at stoppe demonstrationen med et påbud. Politiet forsøgte
at sætte grundlovsrettighederne ud af kraft. Påbuddet handlede om, at de
skulle stoppe demonstrationen. Tiltalte er uddannet jurist, og han har også en
uddannelse i finansiering. Det var en lovligt anmeldt demonstration. Tiltalte
ville stoppe politiet i at begå en forbrydelse. Det er enhver borgers pligt at
stoppe en forbrydelse. De lavede larmedemonstrationer med potter, pander,
trommer, musikere og sang for at få politikerne til at lytte.
Adspurgt af forsvareren, hvad tiltalte mente, når han på videoen spurgte,
hvorfor de andre demonstranter var stoppet med at larme, forklarede tiltalte,
at det var fordi politiet havde bedt dem om at stoppe. Han havde mod til at
tale imod den fascistiske stat. Han går ind for fredelige demonstrationer, og
tidligere har politiet været meget hjælpsomme. Han ønsker at leve i et retssamfund,
hvor borgeren har mulighed for at demonstrere. Demonstrationen
var startet ved hovedindgangen til Christiansborg. Derefter var de gået rundt
om Christiansborg. Politiets indsatsledere var kommet og havde sagt, at de
skulle gå lidt væk. De måtte ikke stå på trappen. Det havde de overholdt.
Når man får tilladelsen til at demonstrere, kan det fremgå, at man skal stå et
bestemt sted, fordi der kan være andre demonstrationer. Den dag havde de
anmeldt, at der ville blive larmet.
Adspurgt af forsvareren, hvem der på videoen 12:39 og frem havde sagt ordene
"fucking usle slaver", forklarede tiltalte, at det ikke var ham. Han kan
ikke huske i detaljer, hvad der blev sagt.
Adspurgt af forsvareren, hvorfor han havde sagt de ting, han havde på videoen
20:37 og frem, forklarede tiltalte, at han normalt ikke reagerede sådan,
når han mødte politiet. Han reagerede, som han gjorde den dag, fordi de
konkrete politifolk brød loven. Han følte sig ansvarlig for de fremmødte demonstranter
og deres sikkerhed. Han var vred, fordi de forsøgte at afbryde
en lovlig anmeldt demonstration.
Adspurgt af forsvareren, hvem der på videoen 26:36 og frem havde sagt ordet
"pædofilibeskytter", forklarede tiltalte, at det var ham, der sagde pædofilibeskytter.
Da han sagde det, refererede han til alle de sager, hvor politiet
beskytter pædofile. Det er der konkrete eksempler på.
Adspurgt af forsvareren, hvad tiltalte mente, når han i videoen 44:10 og frem
havde sagt "mafia", forklarede tiltalte, at hele verden er kontrolleret af mafia,
side 4
herunder en klimamafia. Alle politikere er købt og betalt af stærke, økonomiske
kræfter. Krige er finansieret på samme måde.
Tiltalte forklarede vedrørende forhold 2, at han var på Bedwood Hostel den
15. januar 2021. Han afholdte et politisk møde. De var et passende antal personer.
De sad i et aflukket lokale. Der var et glasparti, så man kunne se ind i
lokalet. Politiet forsøgte at bryde ind uden dommerkendelse. De forsøgte at
få en låsesmed til at hjælpe. Låsesmeden var frihedskæmper, så han lod som
om, at han hjalp. Politiet kom ind gennem en bagdør. Han ved ikke, hvorfor
politiet ville ind. Det er muligt, at det var fordi, de var for mange personer til
stede. Det var et politisk møde, og forsamlingsforbuddet gjaldt ikke. Politiet
havde ikke spurgt ham om, hvor mange de var. Han havde kaldt dem fascister.
På vej ud ad døren havde han kaldt politiet for usle mafiasvin. Det var
den korrekte betegnelse.
Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at politiet forsøgte at chikanere
ham. De opsøgte ham alle steder, herunder på hans kontor.
..."
Vidnet politibetjent Mark Hvid har til retsbogen afgivet følgende forklaring:
"...
Politibetjent Mark Hvid mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten
og vidneansvaret.
Vidnet forklarede, at han er ansat som politibetjent, og at han den 15. december
2020 var på Christiansborg Slotsplads. Der var anmeldt en larmedemonstration
på slotspladsen. Der skulle foregå en afstemning inde i folketingssalen,
men afstemningen kune ikke gennemføres grundet demonstrationen. Når
det er tilfældet, er det ikke længere i orden at gennemføre en demonstration.
Han og kollegaerne skulle tage kontakt til lederen af demonstrationen og få
nogle oplysninger om demonstranterne. Derefter skulle politiets indsatsleder
fortælle demonstrationslederen, at demonstrationen skulle stoppe. Han var
ikke indsatsleder, men almindelig politibetjent. De havde til opgave at give et
påbud efter politiloven. Påbuddet skulle gives af gruppeføreren. Gruppeføreren
var Kasper Kystol. Kasper var på stedet, og vidnet hørte, at Kasper gav
demonstranterne påbuddet. Så vidt vidnet husker, blev der sagt, at demonstranterne
skulle dæmpe sig, og hvis de blev ved med at slå på genstande,
måtte de fratage dem genstandene. Demonstranterne fik også at vide, at demonstrationen
kunne blive opløst, hvis ikke de efterkom påbuddet. Politiet
skulle vide, hvem der var til stede i tilfælde af, at demonstranterne ikke efterkom
påbuddet. Han registrerede blandt andet tiltalte ved CPR-nummer. Der
var stor utilfredshed blandt demonstranterne, da de skulle registreres. Tiltalte
efterkom anmodningen om at oplyse, hvem han var. Stemningen blev hurtigt
dårlig. På et tidspunkt faldt demonstranterne ned. Tiltalte havde holdt sig i
baggrunden, men begyndte at komme frem og råbe højt. Han talte fornærmende
til politiet. På et tidspunkt dannede politiet en perimeter op mod slotsside
5
pladsen, og demonstranterne stod over for dem. Tiltalte gik med sin telefon
og råbte, mens han kiggede direkte på vidnet og sagde pædofilibeskytter flere
gange. Det, som tiltalte sagde, virkede ikke sammenhængende. Vidnet kan
ikke huske, om de blev kaldt andre ting. Han erindrede, at der blev sagt flere
grimme ting. Han husker ikke, om der blev sagt usle slaver. Tiltalte havde
sagt pædofilibeskytter en eller to gange. De andre tilstedeværende havde bekræftet
tiltaltes udtalelser og lyttet til ham. Det var sådan, vidnet hørte det.
Bølgerne gik højt på det tidspunkt. De havde gået iblandt demonstranterne
og registreret dem. De gik to og to. Han havde ikke frataget demonstranterne
nogle genstande. Han husker ikke, om hans kollegaer fratog genstande.
Demonstranterne slog ikke på instrumenterne, da de stod over for politiet.
Da politiet kom til stedet var der gang i instrumenterne. I løbet af episoden
stoppede larmen. Vidnet var der imellem 30-40 minutter. Det kan godt passe,
at politiet har været til stede i en lille time. Politiets gruppefører havde
været med fra start til slut. Han husker ikke, hvornår gruppeføreren gav påbuddet.
Han sigtede ikke tiltalte for fornærmelig tale ude på stedet. Det var
først efterfølgende, at han talte med sine kollegaer om, hvad tiltalte havde
sagt. Han fik efterfølgende at vide, at der var lagt en video op på Facebook.
Han hørte eller så ikke videoen. Det var hans opfattelse, at udtalelsen pædofilibeskytter
var rettet mod ham.
Retten afbrød vidnets forklaring og indskærpede over for tilhørererne, at der
ikke måtte føres samtaler under retsmødet. Retten indskærpede endvidere, at
der ikke måtte optages billeder eller lyd under retsmødet.
Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han havde været til flere demonstrationer
på slotspladsen som politibetjent. Der havde været problemer
tidligere. Han har ikke tidligere opløst forsamlingen eller givet påbud. Demonstrationen
var anmeldt lovligt, og det var en larmedemonstration. Der
blev larmet med potter og pander. Han havde talt med flere tilstedeværende.
Det var gruppeføreren, der kommunikerede påbuddet. Vidnet kommunikerede
ikke påbuddet til tiltalte. Han ved ikke, hvilken paragraf påbuddet blev givet
efter. Han kendte ikke vilkårene for demonstrationen. Efter påbuddet var
givet, måtte demonstranterne gerne blive stående. Han ved ikke, om demonstranterne
blev anvist andre steder at larme. Der var ikke sikkerhedsproblemer.
Det blev ikke oplyst, at demonstrationen skulle opløses. Foreholdt afhøringsrapport
af 16. december 2020, forhold 1, bilag 6, side 1-2, afsnit 1 og 2,
forklarede vidnet, at han ikke ved, hvorfor han ikke til rapporten havde forklaret
om baggrunden for påbuddet. Foreholdt samme rapport, side 3, afsnit
1, forklarede vidnet, at det godt kan passe, at han har forklaret politiet, at
han ikke på daværende tidspunkt vidste, at tiltalte havde talt direkte til ham.
Det var nok hans kollega, der havde sagt, at pædofilibeskytter var henvendt
til ham.
..."
Vidnet politibetjent Rasmus Jacobsen har til retsbogen afgivet følgende forklaring:
side 6
"...
Vidnet forklarede vedrørende forhold 2, at han var på arbejde den 15. januar
2021. Han var uniformeret. Han og fem kollegaer var sendt ud for at besigtige
Bedwood Hostel. De skulle kontrollere, at kvadratmeterkravet var overholdt
i forhold til, hvor mange mennesker, der befandt sig på stedet. Det var i
henhold til de fastlagte coronarestriktioner. De var seks politibetjente i alt.
De kom hen til Bedwood Hostel, og de kunne se udefra, at der befandt sig
flere mennesker inde bag en stor glasfacade. De forsøgte at tage kontakt til
ejeren af Bedwood Hostel eller en af de ansvarshavende, men de tilstedeværende
personer ønskede ikke at samarbejde. Han huskede ikke, hvem der var
ejer af Bedwood Hostel. De fik kortvarigt kontakt til ejeren, men vedkommende
ønskede ikke at samarbejde. De rekvirerede en låsesmed, hvilket de
orienterede ejeren om. De havde også orienteret ejeren om, at de ville besigtige
stedet, og hvis det ikke blev accepteret, ville de tilkalde en låsesmed. Der
ankom en låsesmed, som forsøgte at låse op for dem, hvilket ikke lykkedes.
Til venstre for indgangen var der en dør, som blev åbnet på klem af nogen indefra.
Alle betjente gik derefter ind af den dør. Nogle af personerne inden for
døren satte sig i modværge mod døren. Han og kollegaerne mødte en lettere
ophidset skare inden for døren. Han og kollegaerne havde talt, hvor mange
mennesker der var i lokalet. De ville derefter gå igen. Stemningen var dårlig,
og politiet var ikke velkomne. Der blev sagt, at de skulle skride, og at det var
et indbrud.
Han havde sigtet ejeren af Bedwood Hostel for ikke at overholde kvadratmeterkravet
i henhold til Covid-19 bekendtgørelsen og for at have lagt hindringer
i vejen for politiet.
Efterfølgende var han med til at sigte tiltalte for fornærmelig tiltale mod politiet.
Tiltalte havde kaldt dem for "facistsvin". Det blev sagt flere gange, og
det var rettet mod politiet. Efter de havde talt, hvor mange personer der var i
lokalet, sluttede politiforretningen. De trak sig ud af lokalet, og det var i den
forbindelse, at tiltalte kaldte dem "fascistsvin". Der blev filmet under episoden
af de tilstedeværende i lokalet.
Retten afbrød vidnets forklaring og indskærpede over for tiltalte, at han ikke
var tilladt at kommunikere med vidnet under vidnets forklaring. Tiltalte havde
på et stykke papir skrevet "indbrudstyv" og holdt papiret op i retning af
vidnet. Retten indskæpede over for tilhørerne, at der ikke måtte afbrydes under
retsmødet, og at yderligere afbrydelser ville medføre udvisning.
Adspurgt af forsvareren, forklarede vidnet, at han og kollegaerne havde fået
besked af deres leder om, at de skulle ud på Bedwood Hostel og besigtige,
om kvadratmeterkravet var overholdt. Han mente, at der havde været en kollega
derude tidligere og besigtige stedet, hvor kvadratmeterkravet ikke var
overholdt. Han vidste ikke, på hvilken måde kravet i første omgang ikke blev
side 7
overholdt. Han vidste ikke, hvor hans kollega havde fået informationen fra.
Han mente, at det var en generel kontrol som andre steder i København.
De var seks politibetjente til stede, og de gik ind cirka samtidig. Han mente,
at der måtte være 13 personer, men han huskede ikke på hvor mange kvadratmeter.
De havde ikke været ude at måle stedet op. Han mente, at der havde
været skiltning med information om, hvor mange personer der måtte være
samlet.
Adspurgt af forsvareren om der var undtagelser til kvadratmeterkravet, forklarede
vidnet, at der var undtagelser til kravet om ikke at forsamle sig, men
efter hans opfattelse stod det ikke over kvadratmeterkravet. Efter hans opfattelse
var politiske forsamlinger undtaget fra forsamlingskravet, men det stod
ikke over kvadratmeterkravet. Han blev sat ind i reglerne ved briefinger og
ordrer fra sin leder.
Adspurgt af forsvareren under henvisning til forsvarerens materialesamling,
side 1, sidste afsnit, om vidnet var klar over, at forsamlinger med et politisk
eller andet meningsbefordrende øjemed var undtaget fra det store forsamlingsforbud,
forklarede vidnet, at han ikke var bekendt med dette på daværende
tidspunkt.
Forevist forsvarerens medbragte udskrift af, at tiltalte den pågældende aften
afholdt "Politisk debataften ved Flemming Blicher, Per Brændgaard og Mads
Palsvig", forklarede vidnet, at han ikke havde kendskab til dette, da han mødte
op på Bedwood Hostel. Han var ikke ansvarshavende, og det var den ansvarshavende,
der skulle tage stilling til, hvad det betød, at der var tale om et
politisk møde.
Det var korrekt, at politiet også selv filmede episoden. Han havde ikke selv
filmet. Det var en af hans kollegaer, der filmede inde på stedet. Han havde
set optagelsen, men det var lang tid siden. Han huskede ikke, hvor lang optagelsen
var. Tiltalte blev sigtet på stedet i forbindelse med, at de var ved at
trække sig ud af lokalet. Han huskede ikke, hvor mange rapporter han havde
skrevet om episoden.
Adspurgt af forsvareren, om vidnet kunne skelne mellem, hvad der var strafbart,
og hvad der ikke var strafbart efter straffelovens § 119 og § 121, forklarede
vidnet, at han mente, at han godt kunne skelne mellem, hvad der var
strafbart, og hvad der ikke var strafbart at sige. Udtrykket "facistsvin" var
over stregen. Han kunne ikke sige, om udtalelserne var rettet mod patruljen
eller ham. Det var hans opfattelse, at udtalelserne var rettet mod både patruljen
og ham. Det var hans klare opfattelse, at udtalelserne var rettet mod de
individer, der var til stede i lokalet, og som var fra politiet. Udtalelserne var
blandt andet også rettet mod ham.
Foreholdt rapport fortsat af 15. januar 2021, forhold 2, bilag 4, side 2, 1. afside
8
snit, og adspurgt, hvorfor der ikke var skrevet noget i rapporten om sigtelsen
af tiltalte, og at det var tiltalte, der havde råbt "fascistsvin", forklarede vidnet,
at han ikke vidste, hvorfor tiltaltes navn ikke fremgik af rapporten. Det var
en fejl.
Adspurgt om der blev sagt noget på politiets optagelse, der var problematisk
i forhold til straffelovens § 121, forklarede vidnet, at han ikke huskede om,
det fremgik af optagelsen, at tiltalte havde sagt "facistsvin", men han huskede
selv, at det blev sagt. Han mente, at optagelsen var lagt på et USB-stik og
sendt videre til rette instans.
..."
Vidnet politikommissær Nicolai Carlsen har til retsbogen afgivet følgende
forklaring:
"...
Vidnet forklarede vedrørende forhold 1, at han var på arbejde den 15. december
2020. Han fungerede som indsatsleder for hele Københavns Politi.
Han fik at vide, at der var mere larm, end der plejede at være på Christiansborg
Slotsplads. Folketinget, DR og TV2 havde klaget over larmen. Han
blev sendt ned på slotspladsen for at tage bestik af situationen. Han og nogle
kollegaer kom frem til slotspladsen og konstaterede, at der var en larmedemonstration.
Demonstranterne stod på venstre side af slotspladsen op mod
den mur, der gik ind til Folketinget. Formålet med demonstrationen var at
larme så meget som muligt. Det havde demonstranterne også oplyst, da de
tog kontakt til dem. Han huskede ikke præcist, hvad der foregik inde i Folketinget
den dag, men der skulle vedtages noget. Det kunne godt passe, at det
var epidemiloven. Folketingssalen havde været helt fyldt. Allerede mens han
stod på slotspladsen, vurderede han, at der blev larmet for meget. Det var
hans vurdering, at demonstranterne forstyrrede de omkringliggende arbejdspladser.
Demonstranterne fik derfor et påbud om at bevæge sig væk fra deres
nuværende position og over til Rytterstatuen. Derefter gik han selv ind i folketingssalen
for at høre, om det havde hjulpet. Han talte med nogle af de ansatte,
som sagde, at der ikke havde været nogen ændring af lydniveauet. Han
vurderede også selv, at der fortsat var for meget larm. Han gik ned på slotspladsen
igen, hvor demonstrationen fortsat var igang. Han fik nogle patruljer
frem. Han huskede ikke, hvor mange demonstranter, der var på stedet. Der
var nok mere end 20 personer. Politiet forsøgte at tage fat på demonstrationen
og finde en demonstrationsleder, men der var ingen, der ville give sig til
kende som demonstrationsleder. I det tilfælde var det ikke længere en lovlig
demonstration, men bare uroligheder, og så kunne demonstrationen opløses.
De havde ikke megafoner med, men forsøgte at holde det dialogbaseret. Det
var hans vurdering, at det ikke var hensigtmæssigt at gøre brug af megafoner.
Han inddelte politifolkene i tre mands grupper. I grupperne skulle politibetjentene
tage kontakt til alle demonstranterne, registrere dem og meddele
dem et påbud om, at de skulle stoppe med at larme. Demonstranterne skulle
oplyse navn og fødselsdato. Han kendte nogle af de fremmødte demonstranside
9
ter fra tidligere demonstrationer.
Tiltalte havde været meget vred og stod og filmede. Han havde mødt tiltalte
flere gange, og tiltalte havde altid været meget imødekommende og venlig.
Den dag var tiltalte meget vred. Han var vred over, hvad der foregik. Han
bed mærke i det, fordi tiltalte rystede så meget på hænderne, at også tiltaltes
telefon, som han stod og filmede med, rystede. Tiltaltes vrede kom til udtryk
verbalt, og han lod vreden gå ud over politifolkene. Det var ikke noget nyt,
at folk var sure på politiet. Han huskede ikke præcist, hvad der blev sagt,
men det var en overtrædelse af den grænse, som politiet skulle kunne tåle.
Han huskede, at han tænkte, at det var over grænsen for, hvad de skulle acceptere
at blive kaldt. De fik demonstrationen til at dæmpe sig. Han havde
selv trukket sig tilbage og lod nogle enkelte patruljer blive tilbage. Han blev
herefter afløst af en kollega, da der var vagtskifte. De havde ikke frataget demonstranterne
potter eller pander. På et tidspunkt havde en af demonstranterne
tilkendegivet, at han gerne ville være demonstrationsleder, og vedkommende
blev herefter registreret som dette.
Foreholdt afhøringsrapport af 19. november 2021, forhold 1, bilag 12, side 3,
forklarede vidnet, at det kunne godt passe, at det var Niels Vallø Nielsen, der
blev registreret som demonstrationsleder.
Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han ikke huskede, om det var
en lovlig anmeldt demonstration. I den periode var der mange demonstrationer
på Christiansborg Slotsplads. Der var demonstranter hver dag. Nogle dage
kun ved en eller to fremmødte. Det afhang af, hvad der foregik i folketingssalen.
For det meste sagde de "OK" til alle demonstrationer, selv hvis de
ikke var anmeldt. Der kunne dog være krav til, hvor demonstranterne skulle
stå henne. Han var indsatsleder og tog sig af de lidt større hændelser. Han
var ikke inde over anmeldelsen af demonstrationer.
Han havde mødt tiltalte mange gange før. Han vidste godt, at tiltalte var partiformand
i JFK.
Adspurgt af forsvareren, hvad en larmedemonstration gik ud på, forklarede
vidnet, at en larmedemonstration gik ud på at forstyrre og larme så meget
som muligt. Det var også det, som han generelt kunne konstatere, at demonstranterne
gjorde, men de var især larmende den pågældende dag. Det var
hans opfattelse, at der var ekstraordinært meget larm den dag, og den dag
blev der klaget over larmen. Demonstranterne havde fået et påbud om at gå
over til Rytterstatuen for at mindske larmen. Da folk havde flyttet sig mod
Rytterstatuen, gik han ind i Folketinget for at høre, om larmen havde ændret
sig. De ansatte i folketingssalen havde oplyst, at larmen ikke havde ændret
sig. Demonstranterne fik derefter et påbud om at stoppe med at larme, hvilket
demonstranterne også fulgte. Han havde opdelt politibetjentene i tre
mands grupper, og det var i de gruppe, at demonstranterne fik besked om
påbuddet. Han gav ikke selv påbuddet, men tog løbende bestik af situationen
side 10
og så, hvordan det foregik. Det var ham, der bestemte, hvad politibetjentene
foretog sig.
..."
Vidnet politiassistent Kasper Kystol H. Knudsen har til retsbogen afgivet følgende
forklaring:
"...
Vidnet forklarede vedrørende forhold 1, at han var på arbejde i uniform den
15. december 2020. Han var med sine kollegaer blevet sendt ned til Christiansborg
Slotsplads i forbindelse med en demonstration. Så vidt han huskede,
skulle de give et påbud om, at demonstrationen skulle dæmpe sig, idet lydniveauet
var til væsentlig gene. De var ikke så mange betjente afsted. Der var
mange demonstrationer i den pågældende periode. Stemningen var fjendsk
over for politiet. Særligt tiltalte var meget konfrontatorisk. Tiltalte ville gerne
indlede en diskussion med politiet og opildnede de øvrige demonstranter til
at deltage i konfrontationen. Hans kollega blev kaldt "pædofilbeskytter" og
"usle slave". Hans kollega hed Mark. Efter hans opfattelse var det meget specifikt
henvendt til hans kollega. Han vidste ikke hvorfor, men det virkede til,
at tiltalte havde set sig ond på hans kollega. Det var kun indsatslederen, der
var inde i folketingssalen og høre, hvor meget larmen kunne høres derinde.
Han og hans kollegaer fik blot at vide, at de skulle give et påbud til demonstranterne
om at dæmpe sig. Påbuddet blev givet ved, at han og kollegaerne
gik hen til demonstranterne og sagde, at de fik et påbud, samt hvad påbuddet
gik ud på, hvilket i det pågældende tilfælde var at stoppe med at slå på panderne.
Han huskede ikke, om han var med til at skabe afstand mellem demonstranterne
og Folketinget. Han havde været med til mange lignende situationer.
Det kunne sagtens være, at der først forsøgte at skabe afstand mellem demonstranterne
og folketingssalen. Han mente ikke, at han tog nogle potter
eller pander fra demonstranterne. Han rettede henvendelse til tiltalte og oplyste
ham om, at han var sigtet for fornærmelig tiltale, men tiltalte ville ikke
indlede en dialog med ham, så tiltalte fik blot sine rettigheder.
Adspurgt af forsvareren, forklarede vidnet, at det var rigtigt, at han blev ringet
op for et stykke tid siden for at blive afhørt til sagen. Han huskede ikke,
hvem der ringede til ham.
Foreholdt afhøringsrapport af 17. november 2021, forhold 1, bilag 11, side 2,
1. afsnit, forklarede vidnet, at han var gruppefører den pågældende dag. Det
kunne godt passe, at han havde forklaret, at han havde sigtet tiltalte for fornærmelig
tiltale mod tjenestemand. Han huskede ikke den præcise formulering
eller vending, som han brugte, da han sagde til tiltalte, at han var sigtet.
Tiltalte blev sigtet for at have kaldt hans kollega "pædofilbeskytter" og "usle
slaver". Han huskede ikke, om tiltalte sagde det flere gange. Han havde hørt
tiltalte sige det, og hans kollega hørte det også.
side 11
Han havde set brudstykker af en videooptagelsen fra stedet. Han havde ikke
set videoen i fuld længde. Han havde ikke selv optaget noget video den pågældende
dag. Han havde ikke set nogle af sine kollegaer optage video den
pågældende dag.
Forevist videooptagelsen, fra 12.30, forklarede vidnet, at det var hans opfattelse,
at det var tiltalte, der sagde "usle slaver".
..."
Personlige oplysninger
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han fungerer som partiformand
for JFK. Han og partimedlemmerne laver ikke længere larmedemonstrationer.
Han er uddannet cand.jur. og har en HD i finansiering samt en
international finanseksamen. Han arbejder fuld tid med at kæmpe for Danmarks
frihed imod fascisme.
Tiltalte er ikke tidligere straffet.
Rettens begrundelse og afgørelse
Forhold 1
Efter straffelovens § 121 straffes den, der med hån, skældsord eller anden
fornærmelig tiltale, overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen
af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme.
Ved tiltaltes og vidnerne politibetjent Mark Hvid og politiassistent Kasper
Kystol H. Knudsens forklaringer finder retten det bevist, at tiltalte den 15.
december 2020 på Christiansborg Slotsplads udtalte "pædofilibeskytter". Ved
det fremlagte videomateriale i sagen (tid: 36:10) finder retten det endvidere
bevist, at tiltalte overfaldt tjenestegørende politibetjent Mark Hvid, idet udtalelsen
"pædofilibeskytter" var rettet mod ham. Retten finder, at en sådan udtalelse
rettet mod en tjenestegørende politibetjent udgør hån og fornæmelig
tiltale efter straffelovens § 121, idet udtalelsen indeholder beskyldninger om
kriminel adfærd.
Ved politikommissær Nicolai Carlsens forklaring om, hvorfor politiet befandt
sig på Christiansborg Slotsplads den 15. december 2020 og begrundelsen for,
hvorfor politiet gav demonstranterne et påbud om at dæmpe sig, finder retten
det endelig bevist, at politibetjent Mark Hvid, den pågældende dag udførte en
lovlig tjenestehandling i medfør af politilovens § 7, stk. 3, og § 8. På den
baggrund finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i med hån, skældsord
eller anden fornærmelig tiltale den 15. december 2020 på Christiansborg
Slotsplads i København at have udtalt "pædofilibeskytter" eller lignende rettet
mod tjenestegørende politibetjent Mark Hvid.
side 12
Efter bevisførelsen, herunder det fremlagte videomateriale (tid: 12:39), hvoraf
fremgår, at udtalelsen "usle slaver" fremsættes af en anden stemme end tiltaltes,
finder retten det ikke bevist, at det var tiltalte, der udtalte sig således
henvendt til det tilstedeværende politipersonale. På den baggrund frifindes
tiltalte for den del af tiltalten.
Forhold 2
Ved tiltaltes og politibetjent Rasmus Jacobsens forklaringer finder retten det
bevist, at tiltalte den 15. januar 2021 på Bedwood Hostel udtalte
"fascistsvin". Ved det fremlagte videomateriale i sagen (tid: 6:10) finder retten
det endvidere bevist, at tiltalte overfaldt tjenestegørende politibetjent
Rasmus Jacobsen, idet udtalelsen "fascistsvin" var rettet mod ham. Retten
finder, at en sådan udtalelse rettet mod en tjenestegørende politibetjent udgør
hån og fornærmelig tiltale efter straffelovens § 121, idet udtalelsen indeholder
beskyldninger om uretmæssig eller uansvarlig varetagelse af tjenesteopgaver.
Efter bevisførelsen, herunder vidnet politibetjent Rasmus Jacobsens forklaring
om, at politiet foretog opsyn på Bedwood Hostel for at konstatere, om
forsamlings- og kvadratmeterkravet i henhold til Covid-19 restriktionerne var
overholdt og det fremlagte videomateriale, hvoraf fremgår, at politiet kort efter
ankomst forlod stedet, finder retten det endelig bevist, at politiet udførte
en lovlig tjenestehandling. På den baggrund finder retten det bevist, at tiltalte
er skyldig i med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale den 15. januar
2021 på Bedwood Hostel i København at have udtalt "facistsvin" eller lignende
rettet mod tjenestegørende politibetjent Rasmus Jacobsen.
Efter bevisførelsen, herunder det fremlagte videomateriale, finder retten det
ikke bevist, at tiltalte skulle have udtalt "usle mafiasvin". På den baggrund
frifindes tiltalte for den del af tiltalen.
Straffastsættelse
Straffen fastsættes til 10 dagbøder af 750 kr., i alt 7.500 kr., jf. straffelovens
§ 121. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.
Sagsomkostninger
Tiltalte skal betale sagens omkostninger som nedenfor bestemt.
Henset til forsinkelsen af retsmødet den 3. november 2021 med 45 minutter
og aflysningen af retsmødet den 12. januar 2022 med en dags varsel på grund
af sygdom hos retten skal det offentlige dog dække 5.137 kr. i sagsomkostninger
til den beskikkede forsvarer, advokat Erbil Gökhan Edge Kaya svarende
til dækning for en times forsinkelse og halvt salær for det aflyste retsmøde.
Thi kendes for ret:
side 13
Tiltalte Mads K Levi Palsvig straffes med 10 dagbøder af 750 kr.
Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Af salæret på samlet 17.966 kr. +
moms til den beskikkede forsvarer, advokat Erbil Gökhan Edge Kaya skal
tiltalte betale 12.829 kr. + moms, og det offentlige skal betale 5.137 kr. +
moms.
Anna Cholewa Storgaard Petersen
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 16. marts 2022
Maria Hampen
souschef

 

 

Afgiv vælgererklæring Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab, HER.

Medlemskab, Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab
Det koster 300,- kr. pr. halvår, studerende, arbejdsløse og pens. halv pris.
MobilePay 19680, AL-bank 5301 263080, Merkur Bank 8401 1298811

Er du nyt medlem?
Den 1. tirsdag i måneden fra kl. 16:00-18:00 afholder vi møder for nye medlemmer, her vil der både være oplæg, gode snakke og meningsbefordrende stemning. Hvis du vil tilmeldes, så skriv til email:
nyemedlemmer@jfk21.dk

Hovedkontor - København
Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum
Tir. og lør. kl. 15:00-18:00
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Lige onsdage kl. 17:00-19:00
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Torsdage kl. 15:00-17:00
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

Ønsker du hjælp til at afgive vælgererklæring så kontakt Kristian Larsen på mob: +45 55219923 eller email: Kristian.Larsen@jfk21.dk

--
Add us to your address book
|

Forward this message

powered by phpList 3.6.8, © phpList ltd