Videresend Nyhedsbrevet til en ven

Se Nyhedsbrevet i din browser

Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab

Politianmeldelse af Mette Frederiksen og Regeringen

Dette er en POLITANMELDELSE, som er foretaget

hos Fyn's Politi af et medlem af Jorden Frihed

Kundskab.

Husk at undlade at handle er også at handle. 

Når tilstrækkelig mange i Danmark forstår omfanget af nedenstående kriminelle handlinger og

forbrydelser imod menneskeheden, så vil der komme et RETSOPGØR aka Nuremberg 2.0.

Lad os håbe det bliver fredeligt og truth and reconciliation. Det arbejder vi på i Jorden Frihed Kundskab.

Dit bidrag til at genoprette lov og orden i Danmark er værdsat.

Ligeledes at få stoppet enhver kollaboration med privatejede og privatkontrollerede internationale

organisationer, som pt de facto agerer besættelsesmagt og har i sinde endegyldigt at sætte

privatejede og privatkontrollerede WHO over dansk lov ikke mindst vores Grundlov og alle vores

menneskerettigheder. 

 

Dette nyhedsbrev er sendt til Folketinget, journalister, sundhedsstyrelsen, politiet, domstolene

med flere og medlemmerne af Jorden Frihed Kundskab

 

Indhold

1  Vigtige informationer

2 Politianmeldelsen fra Fyn

3 Åbent brev fra Lene Bang til Folketinget og medierne

4 Appendix med mange flere vigtige informationer

 

Det er en alvorlig situation, hvort land står i. Dit valg er afgørende for Danmarks såvel som din 

families fremtid.I morgen bliver der afsagt dom i byretten i sagen imod mig for uhøflig tiltale af

embedsmænd....imens politiet brød landets love. Hvis retspraksis er en guide, så imødeser

jeg endnu et justitsmord og en politisk dom i morgen kl 13:00

Vi har en demonstration fra 12:00 - 15:00 på Nytorv foran "Med lov skal land bygges"....

hahahahahaha...yeah right.....

Vi vinder den her

Venlig hilsen

Formand for Jorden Frihed Kundskab, Mads Palsvig, Cand Jur, HD (Fin), CFA,

- tidligere investmentbanker hos Credit Suisse First Boston, Barclays, Morgan Stanley med flere

https://www.linkedin.com/in/mads-palsvig-50b6291/

 

First Open Letter on the WHO’s Pandemic Treaty

ByWorld Council for Health

The World Council for Health (WCH), a coalition of scientists, doctors, lawyers, and civil society advocacy organizations,

opposes the World Health Organisation (WHO)’s moves to implement a power grab in the form of a global pandemic agreement,

while the world’s attention is diverted by the latest crisis.

The proposed WHO agreement is unnecessary, and is a threat to sovereignty and inalienable rights. It increases the

WHO’s suffocating power to declare unjustified pandemics, impose dehumanizing lockdowns, and enforce expensive,

unsafe, and ineffective treatments against the will of the people.

The WCH believes that the people have a right to participate in any agreement that affects their lives, livelihoods, and well-being.

However, the WHO has not engaged in a process of public participation, which is evidence that its priority is capturing more power

for itself and its corporate accomplices, than serving the interests of the people. Without an unbiased democratic process, any

agreement by the WHO, acting via the United Nations, will be unlawful, illegitimate, and invalid. 

WHO Calls for “New Global Public Health World Order” to Take Advantage of

Future Plandemics

https://www.globalresearch.ca/who-calls-new-global-public-health-world-order-take-advantage-future-plandemics/5773975

In order to prevent another plandemic, the World Health Organization (WHO) wants to create an international “pandemic treaty” 

that would restrict and legally bind its 194 member nations to medical martial law.

The United States would need to give up its national sovereignty under the plan, including all civil and health rights.

Every other country that is part of the United Nations would be expected to do the same (if they have not already).

CANADA "DIGITAL CURRENCY" BETTER START WAKING

UP CANADIANS- THIS IS NOT FOR YOUR HEALTH #CONTROLE

https://rumble.com/vs9ebb-january-9-2022.html

Dette vil blive hverdag, hvis WHO og globalisterne, der pt har taget magten i dette land, får deres vilje. De vil kunne kontrollere

alle BÅDE med vaccinationspas, der kontrollerer din krop, OG en digital valuta, de kan tænde og slukke for efter forgodtbefindende.

Den 1. maj vil WHO have a Danmark og alle andre lande i verden overgiver magten.....til dem.....WHO.....en privatejet og privatkontrolleret

international organisation uden nogen som helst demokratisk indflydelse.

Det bliver:

Teknokrati on steroids.

Alle der støtter op om dette er per definition landsforrædere, fordi de samarbejder med udenlandske magter om at fratage suveræniteten

fra vores land samt hvad er endnu værre, hvert enkelt menneskes menneskerettigheder. 

Pfizer Covid vaccine has 1,291 side effects reveals official documents

This release of documents follows U.S. District Judge Mark T. Pittman’s decision on January 6 to deny the request from the FDA to suppress

the data for the next 75 years, which the agency claimed was necessary, in part, because of its “limited resources.”

https://www.riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-censorship/pfizer-covid-vaccine-has-1291-side-effects-reveals-official-documents/

When Pfizer applied for FDA approval, they were aware of almost 158,000 adverse events. This really does not paint them in a favorable

light. And now, a 38-page report features an appendix with a list that says Pfizer’s COVID vaccine has 1,291 side effects.

https://www.riotimesonline.com/wp-content/uploads/2022/03/Pfizer-real-data-released.pdf

Pfizer’s COVID Vax Goes Into Liver Cells And Gets Converted Directly

To Our DNA

The messenger RNA (mRNA) from Pfizer’s COVID-19 vaccine is able to enter human liver cells and is converted into DNA, according to

Swedish researchers at Lund University.

https://thetruedefender.com/pfizers-covid-vax-goes-into-liver-cells-and-gets-converted-directly-to-our-dna/

Nyborg d. 20-2-22
POLITIANMELDELSE
Jeg politianmelder hermed Statsminister Mette Frederiksen og

Regeringen i Danmark
for :
FORBRYDELSER MOD MENNESKEHEDEN / FOLKEDRAB
Se venligst vedhæftede Bilag :
BILAG 1 : ’Åbent brev’ 1 og 2 samt Toksiske Pfizer batches af

statistiker Max
Schmeling
BILAG 2 : Skrivelse Epidemiudvalg af Advokat E. A. Sørensen
BILAG 3 : Dom af d. 15-1-22 fra International Common Law Court

of Justice
BILAG 4 : Sag fra England, Hammersmith Politi / Metropolitian

Police Crime
number : 6029679/21
BILAG 5 : Sag fra International Criminal Court sagsnummer :

OTP-CR-473/21
Henvisning til forskning, liste med over 1000 publicerede studier

med beviser på
’vaccinens’ farlighed:
https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/
Henvisning til skrivelse af Vitalrådet v. Claus Hancke :
https://www.vitalraadet.dk/da/analyse-af-covid-19-situationen/
Henvisning til udsendelse på Facebook / Den Frie Presse
https://www.facebook.com/denfriepresse/videos/1643520175999049
Statsminister Mette Frederiksen og Regeringen har misledt og

misinformeret
befolkningen i forbindelse med udrulningen af corona ’vaccinerne’

med store skader
og ødelæggelser samt død til følge.
Med venlig hilsen
en bekymret borger,
.......Navn........................
.......adresse..........
.......By på Fyn
mail : ........... kendt af JFK21
mobil : ........ditto..........

 

Åbent brev til Folketinget, Epidemiudvalget, Epidemikommissionen, Sundhedsministeren, Statsministeren, Sundhedsstyrelsen og

Statens Seruminstitut.

Dokumentation for sammenhæng mellem Covid19 vaccineskadeberetninger og forskelle i indberetttet antal bivirkninger for Covid19

vaccinebatches i Danmark.

side 1 af 9
af Max Schmeling, Statistiker / Økonom, Cand.merc.(log)
I forlængelse af mit åbne brev af 14/12/2021, som fremgår af bilag 15, henvender jeg mig igen til dem, idet jeg nu tydeligt kan

dokumentere en sammenhæng mellem antallet af indrapporterede bivirkninger for Covid-19 vaccinebatches og beretninger fra

vaccineskadede personer i Danmark. Jeg kan således dokumentere at:
• VAERS Non-Domestic tabellerne med hensyn til indberetning af covid-19 vaccine bivirkninger kan betragtes som repræsentative

for resten af verden, primært Europa og dermed Danmark.
• Der for disse tabeller, ligesom tabellerne for USA ses en meget skæv og ikke tilfældig fordeling af antallet af indrapporterede

bivirkninger pr. vaccinebatch.
• Indhentede beretninger fra danske vaccineskadede direkte kan relateres til batchnumre i disse tabeller.
• At samme forskellighed er observeret i Svenske vaccinebatches og at Svenske batchnumre også kan relateres direkte til disse

tabeller.
• Der observeres en tydelig og statistisk højsignifikant sammenhæng mellem de vaccineskadedes vaccinebatchnumre og batchnumre

med et højt antal bivirkninger.
• Det grundet forskelligheden i antallet af bivirkninger for vaccinebatches, er umuligt at give informeret samtykke ifm. vaccination mod

COVID-19, da risikoen ganske enkelt ikke kan kendes.
Samlet set er det min vurdering, at dokumentationen er så stærk, at man på nuværende tidspunkt er nødt til at betragte konklusionerne

i dette brev som reelle og gældende ikke bare for de konkrete personer i analysen men også for hele den danske befolkning, med

mindre eller indtil andet kan påvises.
Jeg skal derfor indtrængende anmode dem om:
• Øjeblikkeligt at standse Covid-19 vaccineprogrammet, indtil det kan sikres, at ingen toksiske batches (batches med mange rapporterede

bivirkninger) optræder i programmet.
• Straks at verificere mine resultater i de danske indrapporterede bivirkninger.
• At udrede og sætte alle vaccinerede personer, som har modtaget vacciner fra batches med mange bivirkninger under observation for

bivirkninger.
• At anerkende disse vaccineskader fra Covid-19 vaccinerne og straks iværksætte initiativer, der kan afdække hvilke skader, der er opstået, samt hvorledes disse bedst kan behandles.
• At ophæve krav om anvendelse af Coronapas alle steder i samfundet. Da det naturligt følger af ovenstående, at det pres, som Coronapasset lægger på borgere for at blive vaccineret, har medført betydelige vaccineskader, der ellers kunne have været undgået.
• At forbyde al forskelsbehandling af uvaccinerede.
Jeg er helt klar over konsekvensen og tyngden af min anmodning, men ud fra dokumentationen i det følgende og mit tidligere brev, ser jeg ikke at andre handlinger skulle være mulige eller endsige lovlige.
side 2 af 9
Som i tidligere fremsendt åbent brev, analyseres data fra den Amerikanske bivirkningsdatabase VAERS1. I modsætning til tidligere anvendes data fra VAERS Non-Domestic tabellerne. Af tidsmæssige hensyn er det alene data fra Pfizer, der analyseres i dette brev, men de samme problemer findes for Moderna og Johnson & Johnson vaccinerne i tabellerne.
Som nævnt tidligere er de væsentligste begrænsninger at systemet er passivt, således at bivirkninger ikke automatisk indsamles, men kræver at en person foretager indberetningen, hvilket medfører en stor grad af underrapportering. Ingen af disse begrænsninger kan dog antages at påvirke denne analyses resultater nævneværdigt da den bias, begrænsningerne giver må antages at være ens for alle vaccinebatches.
VAERS databasen indeholder tabeller for vaccinebivirknings indberetninger. Disse indrapporteres løbende og lægges ud som tabeller der opdateres løbende for hvert år. I tillæg til disse tabeller findes et sæt af tabeller, der er benævnt VAERS Non-Domestic. Disse tabeller indeholder som navnet antyder, indberetninger af vaccinebivirkninger for borgere, der ikke er blevet vaccineret indenfor USA’s grænser. Tabelbeskrivelsen indeholder ikke yderligere specifikation af kriterierne for inklusion i netop denne tabel, men som det vises i det følgende er denne opdeling ganske tydelig. VAERS Non-Domestic tabellerne indeholder indberetninger for alle år.
For at sammenligne VAERS tabellerne med VAERS Non-Domestic er Pfizer batchkoderne for begge tabeller renset således, at der alene medtages koder der overholder følgende syntaks: AB1234, som består af to bogstaver efterfulgt af 4 tal cifre. Dette fjerner et betragteligt antal koder, men netop fordi at manuel datarens og retning i dette tilfælde, tids- og ressourcemæssigt vil være umuligt, er denne fremgangsmåde anvendt da den er simpel og effektivt fjerner næsten alle fejlindtastede koder, der ellers vil kunne skævvride sammenligningen.
Antallet af bivirkninger for hver batchkode i VAERS og VAERS non-Domestic er vist i nedenstående figur.
1 https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html?
0
0
Antal bivirkninger for VAERS USA batches
Antal bivirkninger for VAERS USA batches
Antal bivirkninger for VAERS Non
Antal bivirkninger for VAERS Non--Domestic batchesDomestic batches
Antal bivirkninger pr. batch for for Pfizer i VAERS USA og VAERS
Antal bivirkninger pr. batch for for Pfizer i VAERS USA og VAERS NonNon--Domestic databaserneDomestic databaserne
side 3 af 9
Figuren viser antallet af bivirkninger for hver renset batchkode i både VAERS-USA og VAERS Non-Domestic tabellerne. Punkerne i grafen fordeler sig på nær et eneste punkt meget tydeligt langs akserne. Dette viser at vaccine batchkoderne næsten eksklusivt eksisterer i den ene eller den anden tabel. Dette betyder at VAERS-USA og VAERS Non-Domestic tabellerne ingen fællesmængde har af betydning. Denne information er ganske kritisk, da det vides, at vaccinerne i VAERS-USA tabellen dækker USA eksklusivt. Dermed kan det konkluderes, at VAERS Non-Domestic tabellerne eksklusivt dækker uden for USA og dermed er repræsentative for alle andre områder i verden hvor Pfizer har distribueret vacciner. Dette er primært EU, og dermed også Danmark. Hertil skal nævnes, at vaccinerne i USA er nødgodkendt af FDA og i EU har fået en begrænset markedsførings tilladelse af EMA, samt at produktionen af specielt Pfizer vaccinen er adskilt, hvad angår USA og EU.
Hertil skal tilføjes, at en svensk researcher, som det fremgår af bilag 1, har matchet 80% af alle batchnumre fra en svensk liste over alle batchnumre anvendt i Sverige til samme tabel, VAERS Non-Domestic. Fælles for batchnumre, der ikke kunne matches er at de har udløb i fremtiden, hvorfor der naturligt og formentlig ikke er registreret bivirkninger på disse endnu. Listen stammer fra Folkhälsomyndigheternes hjemmeside i Sverige.
Fundene, som præsenteres i det følgende, understøtter yderligere og konkluderende, at VAERS Non-Domestic tabellerne netop er repræsentative for Danmark.
Da det kan konstateres at VAERS Non-Domestic tabellerne netop er repræsentative for bl.a. Danmark, kan resultaterne fra disse tabeller anvendes som indikation for hvordan indberettede bivirkninger fordeler sig ift. batchnumre i Danmark. Tabellerne kan dog ikke betragtes som endeligt dækkende, da de ”kun” indeholder indberetninger fra Amerikanere udenfor USA. Tabellerne vil derfor ikke nødvendigvis kunne bruges til identifikation af alle vaccinebatches med mange indrapporterede bivirkninger distribueret i EU, men de batches, der af tabellerne fremgår som havende et højt antal indrapporterede bivirkninger, vil kunne anses som værende relevante for EU og dermed Danmark.
Nedenfor ses antallet af bivirkninger pr. vaccinebatch og sorteret efter antal fra VAERS Non-Domestic tabellerne.
Som det ses af grafen, er antallet af bivirkninger pr. batch igen meget skævt fordelt. Dog skal nævnes at skævheden er væsentligt mindre end graferne fra VAERS-USA tabellerne. Forklaringen herfor er ganske simpel.
0
E16797
Pfizer
Pfizer --antal bivirkninger pr. batchantal bivirkninger pr. batch
side 4 af 9
VAERS Non-Domestic tabellerne dækker som nævnt udstationerede og udeboende Amerikanske statsborgere, der er blevet vaccineret udenfor USA. I forhold til hele EU og verden, udgør udeboende og udstationerede Amerikanske borgere et lille mindretal og det er dem, vi ser dataene fra. Dermed er batches med mange bivirkninger meget undersamplet i forhold til at udgøre et udtryk for hele EU/verden. Ved anvendelse af data for det samlede EU eller Danmark, ville fordelingen i grafen nærmere antage samme kraftigt skæve form som det ses i VAERS-USA tabellerne. (”Undersampling” anvendes i det følgende som begreb for dette forhold). Selv om billedet er påvirket af undersampling, kan vi alligevel observere en endog meget stor forskel i antallet af bivirkninger pr. batch mellem 1 og op til 2410.
Dette bestyrker i meget høj grad, konklusionen i sidste åbne brev, at:
”Det er umuligt at give informeret samtykke ifm. vaccination mod COVID-19, da risikoen ganske enkelt ikke kan kendes. Dermed bliver vaccination mod COVID-19 jfr. sundhedsloven kapitel 5, §15 formentlig ulovlig. Samtidig vil vaccination under disse forhold stride imod Nürnberg kodekset, specielt punkt 1”.
Som i sidste åbne brev vises bivirkninger pr. vaccinebatch sorteret alphanumerisk efter batchnummer. Farvelægningen er lavet for at adskille de største batchserier ift. bogstavskode. Datapunkterne for de enkelte batches er f.eks. gul for alle EJ#### batches, brun for alle EK#### batches, blå for alle EL#### batches, osv.
Der ses i figuren ikke helt samme tydelige systematik, som fra VARES-USA tabellerne. Vi kan dermed ikke positivt konkludere, at antallet af bivirkninger pr. batch vil have en tilsvarende systematik, som det var tilfældet ved VAERS-USA dataene. Det kan dog heller ikke omvendt konkluderes at en sådan systematik ikke vil kunne findes. Den faldende tendens for batches med højest antal bivirkninger i hver batchserie, er således stadig synlig, ligesom at det er åbenbart, at fordelingen ikke er tilfældig. Grundet undersamplingen som nævnt ovenfor er det netop sandsynligt, at vi vil se et tilsvarende billede som sås i det første åbne brev, som findes i bilag 15.
Uagtet dette, er det helt åbenlyst, at vi ser den samme meget skæve fordeling i antallet af bivirkninger og at denne skævhed også vil kunne genfindes Danmark.
0
SS2834
Antal bivirklninger pr. vaccine batch sorteret efter batchnummer
Antal bivirklninger pr. vaccine batch sorteret efter batchnummer
side 5 af 9
Ifølge Lægemiddelstyrelsen, er der pr. 21/12 modtaget 62.879 indberetninger om bivirkninger vedrørende covid-19 vacciner, hvorfra 30.933 vedrører Pfizer, 7.480 vedrører Moderna, 23.864 vedrører AstraZeneca og 492 vedrører Johnson & Johnson, som det fremgår af bilag 2. Behandlede bivirkningsrapporter for alle fire vacciner fremgår af bilag 3a-d. Umiddelbart kan konstateres at kun 40,5% af de indrapporterede bivirkninger er behandlet. Dermed er de oplyste tal for dødsfald og bivirkninger meget underrapporterede, og ikke endeligt kendte, hvilket i sig selv er kritisabelt, men sandsynligvis bunder i ressourcespørgsmål. For at få nogen ide om det reelle antal bivirkninger, samt alvorlighed, er vi nødt til at anslå dette. Estimatet, som fremgår af bilag 4, er lavet ud fra bilag 2, 3a-d og 5. Bilaget viser, at pr. 31/12/2021 må det anslås, at de 62.879 indberettede bivirkninger vil bestå af 54.795 ikke alvorlige bivirkninger, 9.522 alvorlige bivirkninger og 325 dødsfald.
Disse anslåede bivirkninger er sat i forhold til en meget kendt og udbredt vaccine, nemlig influenza vaccine, hvor antallet af bivirkninger for 2018-2019 fremgår af bilag 5. Af bilag 6 ses det, at der i influenza sæsonen 2018/2019, blev vaccineret 846.000 borgere. Bivirkningerne for influenza vaccination som ses af bilag 5, er sat i forhold til bivirkningerne ved Covid-19 vaccination. Af beregningen ses det, at Covid-19 vaccinationskampagnen må skønnes at resultere i 202 gange flere ikke alvorlige bivirkninger, 121 gange flere alvorlige bivirkninger og 38 gange flere dødsfald i forhold til vaccination mod influenza.
Det er dermed helt åbenlyst, at vaccination imod Covid-19 indebærer en betydeligt større risiko for bivirkninger og død end vaccination mod influenza. Denne betydeligt større bivirkningsrisiko anslået ud fra den Danske Lægemiddelstyrelses tal, understøtter i høj grad, en forventning om at kunne observere et fordelingsbillede, som det ses i VAERS USA og VAERS Non-Domestic databaserne.
Derudover ses også andre signaler, som bør give anledning til bekymring. Eksempelvis er 21.462 ud af 25.889 behandlede indberetninger, 83%, vedrørende kvinder, hvilket er et tydeligt tegn på at forskellige grupper har forskellig risiko for bivirkninger ved vaccination.
Da myndighederne lancerede Covid-19 vaccineprogrammet, blev vaccinerne præsenteret som sikre og effektive, hvilket de er blevet fremhævet af de danske sundhedsmyndigheder som værende lige siden. Denne analyse viser dog allerede nu, at disse udtalelser næppe kan have været korrekte, da der for et mindretal af vaccinebatches ses et abnormt højere antal bivirkninger. Spørgsmålet der nu rejser sig, er om man vil kunne finde et tilsvarende billede blandt personer, som påstår sig ramt af bivirkninger ved vaccinen. Det er klart, at Lægemiddelstyrelsen og sundhedsmyndighederne ganske let ville have kunnet undersøge dette, ved at sammenholde de undersøgte personer, med deres respektive vaccinebatches.
Dette er dog ikke sket og for at kunne belyse dette område, har undertegnede indsamlet beretninger fra ”påståede” vaccineskadede, der har været modige nok til at stå offentligt frem. Derudover har undertegnede averteret på sociale medier efter vaccineskadehistorier, hvortil der har kunnet knyttes et vaccinebatchnummer. Af denne indsats er der kommet 12 beretninger, som er fremsøgt af undertegnede, hvoraf 3, er er resultat af avertering på sociale medier. Disse beretninger dækker over 17 vaccineringer og ses af bilag 7.
Batchnumrene fra disse historier er udfundet i fordelingsgrafen, som ses nedenfor.
side 6 af 9
Disse resultater giver anledning til tre konklusioner:
For det første understøtter det faktum, at 100% af de indsamlede batchnumrene optræder i VAERS Non-Domestic tabellen, at denne netop kan anses som repræsentativ for Danmark, selv om at antallet af bivirkninger pr. batch kan være misvisende i nedadgående retning, grundet undersamplingen. Specielt henset til den dokumenterede meget tydelige adskillelse mellem tabellerne i VAERS systemet og fundene fra Sverige, må dette konkluderes at være tilfældet, med mindre andet kan påvises.
For det andet viser det samme faktum, at de indsamlede vaccineskade tilfælde, netop er beskrivelser af vaccineskader der er reelle og forårsaget af de vaccinebatches de fik tilbudt vacciner fra. For de indsamlede beretninger er dette blot et konstaterbart faktum.
For det tredje kan disse indsamlede vaccinebivirknings indberetninger anvendes som stikprøve og testes imod fordelingen af antallet af bivirkninger, ved adskillelse af vaccinebatches ift. det gennemsnitlige antal bivirkninger pr. batch 42,2 bivirkninger pr. batch. En enkelt indberetning indikerer et batch med færre end gennemsnitligt bivirkninger, resten ligger over. Fishers eksakte test for uafhængighed viser at der ikke er uafhængighed mellem fordelingen af antallet af bivirkninger pr. batch og fordelingen af bivirkningsberetninger henover samme batches (P=7,262E-16), hvilket fremgår af bilag 8. Man kan dermed konkludere, at der er en tydelig og statistisk højsignifikant sammenhæng mellem beretninger om svære vaccineskader og de vaccinebatches, som disse personer har modtaget vacciner fra.
Det er dermed evident at vacciner fra visse batches af ukendte årsager har en langt højere toksicitet og resulterer mange flere svære skader og død for modtagerne af disse vacciner. Disse batchnumre fremgår for Pfizer af bilag 12.
EW4811
EW4811 --1 tilfælde1 tilfælde
EP9598
EP9598 --1 tilfælde1 tilfælde
ED4342
Pfizer --antal bivirkninger pr. batchantal bivirkninger pr. batch
side 7 af 9
Idet de indsamlede beretninger udgør en relativt spinkel stikprøve, er det relevant at gøre nogle betragtninger omkring beretningerne i forhold til repræsentativitet.
Som det første bør nævnes, at alle fremsøgte og modtagne beretninger er medtaget i denne analyse. Således er ingen beretninger blevet ekskluderet. Derudover er de fleste beretninger publiceret inden undertegnede averterede efter beretninger og før problematikken omkring batchnumre var kendt.
Beretningerne dækker over 12 personer. Af disse er 100% kvinder. Helt åbenlyst skulle dette tale for en skæv stikprøve, men af bilag 3a-d ses det, at af de 25.889 af Lægemiddelstyrelsen behandlede indberetninger om bivirkninger vedrører 83% kvinder. Set i sammenhæng med stikprøvens størrelse er den kønslige fordeling altså fuldt ud plausibel.
Endvidere kunne man, da beretningerne er foretaget af personerne selv, være nervøs for en overdrivelse af symptomer, ligesom at man kunne frygte en slags me-too bias ved de historier, som er modtaget efter avertering, eller at nogen historier måske skulle have fået påhæftet et batchnummer med mange bivirkninger. Disse fænomener ville medføre en uoverensstemmelse mellem batchnummeret i forhold til antal bivirkninger og beretningerne.
Dette ville medføre at en beretning med et forkert batchnummer med mange bivirkninger påført ville medføre observationer i toppen af grafen blandt batches med mange bivirkninger. Omvendt ville en overdrivelse af symptomer medføre udfald i bunden af grafen blandt batches med færre bivirkninger.
I modsætning til hvad man ville forvente, skulle observationerne være behæftet med sådanne biases, observeres det at udfaldene for beretningerne ligger i det nederste og midterste stykke af kurven, som ligger over gennemsnittet på 42,2 bivirkninger pr. batch. Dette område er i udfaldsdensitet meget tættere end toppen af grafen. Vi observerer altså at de rapporterede batchnumre fra beretningerne ligger i det udfaldsområde, hvor der er størst sandsynlighed for at observere dem. Dette bestyrker meget kraftigt, at både beretninger og batchnumre er reelle og korrekte. Sidste forhold er i øvrigt verificerbart ud fra personernes vaccinationskort.
For de fleste vil resultaterne i nærværende analyse helt naturligt forekomme svært acceptable, da der savnes et plausibelt argument for hvorfor denne ekstreme variabilitet skulle forekomme. Hvorfor dette netop er plausibelt vises i det følgende.
d. 30. november 2020 producerede reguleringsmyndigheden EMA et rullende kvalitetsoverblik vedrørende Pfizer/BioNTech vaccinen, som ses af bilag 9. I dette dokument konkluderede EMA, at Pfizers/BioNTech produktionsprocesser for alle produktionssteder ikke var i overensstemmelse med GMP (Good Manufacturing Practices) og dermed ikke produktionsklar. Konklusionen var gældende for både produktion i EU og USA. Dokumentet oplister 117 betydelige indvendinger og problemer vedrørende kvalitet, s 55 - 73.
d. 20. november 2020 besvarede Pfizer, i et fortroligt dokument ”BB-IND 19736, Response to CBER Comments Received on 20. november 2020, Regarding Overall CMC Information” FDA’s spørgsmål angående kvalitet og compliance, hvilket ses som bilag 10. Af denne skrivelse fremgår fra s. 23, tabel 13, 33 vaccinebatches, for hvilke der blev rapporteret både batch størrelser, samt resultaterne af inspektion.
Af præsentationen ”33 Confirmed Lots of Pfizer/BioNTech COVID 19 Vaccine”, bilag 11 fremgår en gennemgang af bilag 9 og 10, der viser, at der i VAERS databasen findes indberettede bivirkninger fra flere af disse vaccinebatches. Vaccinebatches, der var produceret før 30. november 2020, hvor EMA havde
side 8 af 9
konkluderet, at Pfizer/BioNTech’s produktionsprocesser for alle produktionssteder ikke var i overensstemmelse med GMP (Good Manufacturing Practices) og dermed ikke var produktionsklar.
Dette er et tydeligt eksempel på at produkter, der er af tvivlsom kvalitet og i hvert fald produceret før der har kunnet demonstreres GMP compliance, kan ende på markedet alligevel. Dermed ses der en tydelig, plausibel og sandsynlig forklaring på den ekstreme variabilitet i antallet af bivirkninger pr. vaccinebatch. Det skal dog kraftigt understreges, at ovenstående ikke nødvendigvis er forklaringen. Plausibiliteten til trods, er der således intet til hinder for at forklaringen kunne være en helt anden.
Det er i denne skrivelse dokumenteret at:
• VAERS Non-Domestic tabellerne med hensyn til batchnumre, kan vises at være repræsentative for Danmark.
• Der for denne tabel, ligesom tabellerne for USA ses en meget skæv og ikke tilfældig fordeling af antallet af indrapporterede bivirkninger pr. vaccinebatch.
• Forskelligheden i antallet af bivirkninger pr. vaccinebatch kan relateres direkte til Danske beretninger om vaccineskader og dødsfald.
• Samme forskellighed er observeret i Svenske vaccinebatches og at Svenske batchnumre også kan relateres direkte til disse tabeller.
• Der kan observeres en tydelig og statistisk højsignifikant sammenhæng mellem de vaccineskadedes vaccinebatchnumre og batchnumre med et højt antal bivirkninger.
• Det grundet forskelligheden i antallet af bivirkninger for vaccinebatches, er umuligt at give informeret samtykke ifm. vaccination mod COVID-19, da risikoen ganske enkelt ikke kan kendes.
• Vaccination mod Covid-19, ifølge Lægemiddelstyrelsens tal må skønnes at resultere i 202 gange flere ikke alvorlige bivirkninger, 121 gange flere alvorlige bivirkninger og 38 gange flere dødsfald i forhold til vaccination mod influenza.
• Der af bilag 13, ses en siden marts 2021 statistisk signifikant og rekordsættende overdødelighed på 3592 personer, der henstår uden nogen åbenlys forklaring.
Jeg skal derfor henvise til min indledende anmodning.
Aarhus d. 18.1.2022
Max Schmeling
Dette brev samt alle bilag kan findes på min telegram kanal: https://t.me/SARS_CoV_STAT_DK
Med stor tak til de modige personer, der i denne skrivelse har stået frem med deres beretninger om svære bivirkninger, skader og dødsfald efter vaccination mod Covid-19. Uden disse beretninger ville denne sammenhæng ikke have kunne været afdækket uafhængigt.
side 9 af 9
Bilag 1: Pfizer vaccine batch mønstre I Sverige.
Bilag 2: Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vacciner, Lægemiddelstyrelsen
Bilag 3: (A-D), Interaktive bivirkningsoversigter, TOZINAMERAN, MRNA-1273, CHADOX1 NCOV-19, AD26.COV2.S, Lægemiddelstyrelsen
Bilag 4: Covid-19 vaccine - Anslået antal bivirkninger, beregning
Bilag 5: Interaktive bivirkningsoversigter INFLUENZA VIRUS
Bilag 6: SSI, Nyheder - Flere end nogensinde før blev vaccineret mod influenza
Bilag 7: Beretninger om bivirkninger, skader og død ved vaccination mod Covid-19
Bilag 8: Test for uafhængighed mellem fordeling af antal bivirkninger pr. batch og fordelingen af bivirkningsberetninger
Bilag 9: EMA, Quality rolling review CHMP overview and list of questions, 30. November 2020
Bilag 10: Pfizer, Response to CBER Comments Received on 20. November 2020
Bilag 11: 33 Confirmed Lots of Pfizer/BioNTech COVID 19 Vaccine
Bilag 12: Toksiske Pfizer vaccinebatches
Bilag 13: Overdødelighed 2021, samlet antal dødsfald i Danmark pr. måned
Bilag 14: Guide til reproduktion af resultater
Bilag 15: Åbent brev a 14/12/2021 til: Folketinget m.fl., Systematiske forskelle i antal bivirkninger mellem Covid-19 vaccinebatches på op til 5021 gange.

 

1 af 6
af Max Schmeling, Statistiker / Økonom, Cand.merc.(log)
Jeg henvender mig til dem angående et yderst foruroligende fund af forskelle i antallet af bivirkninger mellem Covid-19 vaccinebatches. Fundene viser at der er op til en faktor 3648 i forskelle mellem antallet af bivirkninger i de enkelte Covid-19 vaccinebatches fra Pfizer. For Moderna er der tale om op til en faktor 5021. Selv om at dette fund i sin alvorlighed skulle synes slemt nok, er situationen langt værre, da der i denne forskellighed i bivirkninger ses en systematik relateret til selve batchnumrene.
Jeg arbejder som selvstændig uafhængig økonom og statistisk rådgiver, typisk for analysevirksomheder og mediebureauer og større virksomheder. Disse resultater er kommet til mit kendskab gennem Craig Kooper som er en engelsk, researcher ved Kingston University, London. Fordi implikationerne af resultaterne netop er så alvorlige som er tilfældet, har jeg selv reproduceret og verificeret resultaterne og er kommet til samme konklusion. Vigtigheden at disse resultater kan næppe underdrives, hvilket er grunden til min henvendelse. Resultater i det følgende er udarbejdet af undertegnede.
Dataene, der analyseres, er fra den Amerikanske bivirkningsdatabase VAERS1. Dette fordi at den europæiske bivirkningsdatabase EudraVigilance ikke umiddelbart rapporterer vaccinebatch numre. VAERS databasen er ligesom det danske og europæiske bivirkningsrapporteringssystem begrænset på flere måder. De væsentligste begrænsninger er at systemet er passivt, således at bivirkninger ikke automatisk indsamles, men kræver at en sundhedsfaglig person foretager indberetningen, hvilket leder til andet problem, som er en stor grad af underrapportering. Ingen af disse begrænsninger kan dog antages at påvirke denne analyses resultater nævneværdigt da den bias, begrænsningerne giver må antages at være ens for alle vaccinebatches. Det største problem ved analysen synes faktisk at være at datakvaliteten for vaccinebatchnummeret er påvirket af at indrapporteringen af nummeret sker som fritekst og ikke prædefineret. Dette giver noget støj grundet tastefejl. Alligevel er resultaterne tydelige nok til understøtte de viste resultater. Analysens metode er beskrevet i bilag 1, således at denne let kan reproduceres.
1 https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html?
2 af 6
Nedenfor ses antallet af bivirkninger pr. vaccinebatch og sorteret efter antal
Som det ses af graferne, er resultaterne ekstremt skævt fordelt. For langt de fleste batches, Pfizer: 95,9% Moderna: 95,6% ses kun op til 10 bivirkninger, men for et mindretal af batchene Pfizer: 4,1% Moderna: 4,4% ses op til Pfizer: 3648, Moderna: 5021 bivirkninger. Det kan altså konstateres, at et mindretal af vaccinebatchene producerer op til 5021 gange flere bivirkninger end hvad man kan kalde baseline. Konsekvenserne af dette resultat er helt åbenbar. Det er umuligt at give informeret samtykke ifm. vaccination mod COVID-19, da risikoen ganske enkelt ikke kan kendes. Dermed bliver vaccination mod COVID-19 jfr.
0
001B213
Moderna --antal bivirkninger pr. batch antal bivirkninger pr. batch
0
Es1685
Pfizer EW0164
Pfizer EW0164
Pfizer --antal bivirkninger pr. batchantal bivirkninger pr. batch
3 af 6
sundhedsloven kapitel 5, §15 formentlig ulovlig. Samtidig vil vaccination under disse forhold stride imod Nürnberg kodekset, specielt punkt 1.
Det antages i det følgende, at vaccinebatchnumre er genereret i en fortløbende nummereret sekvens, indeholdende både bogstaver og tal. Den for Pfizer mest forekommende syntaks er formen AB1234, som består af to bogstaver efterfulgt af 4 tal cifre. Dette er ikke fuldstændigt entydigt i data, bl.a. grundet ovennævnte begrænsninger, men det er tydeligt at denne syntaks er den normale form for batchnummer for Pfizer vaccinen.
I figuren nedenfor, er antallet af bivirkninger pr. batchnummer sorteret alphanumerisk ift., batchnummer meget varierende. Dataene er de samme som ovenfor, med den forskel, at alle batches, som ikke overholder syntaksen ovenfor er fjernet. Dette bevirker, at næsten alle fejl indtastninger fjernes, selv om noget reel data også forsvinder. Billedet er helt identisk uanset om man renser data eller ej, men bliver lidt mere overskueligt ift. farverne i nedenstående graf.
Da dataene er identiske ift. tidligere grafer er det alene er relevant at se på systematikken. Farvelægningen er lavet for at adskille de største batchserier ift. bogstavskode. Datapunkterne for de enkelte batches er eks. orange for alle EK#### batches, blå for alle EL#### batches, cyan for alle EN#### batches, osv. Som eksempel kan EN serien (cyan) anvendes. Denne serie består af 320 batches startende med EN0101 og sluttende med EN9899. I EN serien ses 12 batches, der hver har over 2000 bivirkninger pr. batch og for 11 af disse er batchnumrene fortløbende nummereret fra EN6198 – EN6208. Det er helt tydeligt, at vaccinebatches med meget høje antal bivirkninger forekommer som isolerede klynger af batches, der er en del af en større batchserie.
Dette skaber et tidsrum mellem hver af disse klynger hvor der kun ses vaccinebatches med meget få bivirkninger. Samtidigt ses der, startende med batchserien EN (cyan), klynger af batches med mange bivirkninger, men som klynge for klynge er faldende i niveau. Dette mønster er tydeligt relateret til batchnumrene og dermed kan det konstateres at der er en systematik i fordelingen af batches med
0
Antal bivirkninger pr. vaccine batch sorteret efter batchnummer
Antal bivirkninger pr. vaccine batch sorteret efter batchnummer
4 af 6
overnormalt antal bivirkninger set i forhold til batchnummeret. Der ses en lignende systematik for Moderna vaccinerne, men denne er ikke bragt her, da Pfizer vaccinen er langt den dominerende vaccine i Danmark.
Alvorligheden af dette resultat kan ikke understreges nok, da det skaber et plausibelt argument for at mønstret repræsenterer et forsøg. Den faldende tendens kan ikke forklares ved at man måske skulle forsøge at justere på visse indholdsstoffer for at mindske bivirkninger, da baseline jo viser at det er det, der produceres i 96% af tilfældene. Ej heller kan tendensen forklares som fejlagtige batches grundet mønstret. Tendensen kunne indikere et dosseringsforsøg, selv om at dette selvfølgelig ikke er muligt at bevise ud fra data. Skulle dette være tilfældet foregår der altså en form for forsøg bag ved vaccineprogrammerne. Så utænkeligt som dette forekommer ser jeg ikke umiddelbart andre forklaringer.
Hvorfor skulle bestemte tætte klynger af vaccinebatches producere op til 3648 gange flere bivirkninger end hovedparten af batches i samme batchserie, samt være organiseret i et blokmønster med faldende antal bivirkninger mellem klyngerne? Tilstedeværelsen af mønstret udelukker tilfældighed som forklaring og hvis det ikke er tilfældigt, så er der en årsag.
Den umiddelbare indvendig mod resultatet vil utvivlsomt og naturligt være, at resultaterne ikke er repræsentative for Danmark, da VAERS registrerer bivirkninger i USA, men denne kritik kan uden videre tilsidesættes af flere årsager. For det første er Pfizer vaccinen af samme formulering i både USA og EU, så resultaterne må alene ud fra denne observation være overførbare til Danmark.
Hertil skal tilføjes, at det fremgår af tabel DODC1 fra Danmarks Statistik, at der siden 1. maj 2021 har været en uforklarlig, statistisk signifikant og i forhold til de sidste 15 år, rekordsættende overdødelighed på 2928 personer opgjort måned for måned. Sandsynligheden for denne overdødelighed skulle være et tilfældigt udsving er 0,00000000001%. Der findes dermed et bestyrket mistankegrundlag for at resultaterne fra VAERS også vil kunne findes i de danske bivirkningsdata og man bliver derfor, hvis ikke andet lægges til grund, nødt til at antage at dette er rent faktisk er tilfældet.
Jeg skal derfor indtrængende anmode dem om straks af verificere disse resultater, samt undersøge om tilsvarende resultater findes for det Danske COVID-19 vaccinationsprogram.
Jeg er naturligvis klar over hvilke implikationer dette vil kunne tænkes at få, samt hvor absurd det må forekomme, at forestille sig at skulle stoppe COVID-19 vaccineprogrammet på nuværende tidspunkt. Men forestil dem alternativet. Stil dem selv spørgsmålet om de ville føle dem tryg ved at lade deres eget barn vaccinere? Hvad skal forældre hvis børn ender med svære skader tænke? Hvad ville de selv tænke?
Vi ser samtidig både i Danmark og på verdensplan et hastigt stigende pres på den gruppe af borgere, som ikke har ladet sig vaccinere. I Danmark har statsministeren endda sat sig selv i spidsen for dette pres, mens den danske stat har indgået kontrakter med Pfizer og Moderna der fratager disse for ethvert ansvar. Hvem vil tage ansvaret? Vil de selv tage ansvaret? Hvad vil borgere, der er blevet presset til vaccination med skade til følge gøre?
Personligt finder jeg resultaterne yderst forfærdende, idet at de kan underbygge en opfattelse om at vaccinerne ikke bliver produceret eller givet med et beneficialt formål.
Jeg håber at have leveret tilstrækkelig information til at understrege alvorligheden af denne henvendelse og jeg håber at de vil tage de rigtige valg og iværksætte de relevante initiativer i denne situation idet jeg henviser til de konventioner, der i mange år har sikret vores rettigheder i forhold medicinske behandlinger.
Aarhus d.14.12 2021
Max Schmeling
5 af 6
Download datasættene: VAERS DATA (2021VAERSData.csv)og VAERS Vaccine (2021VAERSVAX.csv) fra hjemmesiden: https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html? Som er the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).
• Lav en Excel fil og åbn denne. Det er nødvendigt, at anvende en 64 bits udgave af Excel grundet datasættenes størrelse.
• Anvend menuen Data->Get Data -> From text/csv og vælg første fil 2021VAERSData.csv. Tryk derefter Load. Dataene bliver oprettet som en tabel, der har en forbindelse/”connection” til csv filen.
• Gentag ovenstående punkt for filen 2021VAERSVAX.csv
• Begge datasæt en nu importeret i Excel.
• Anvend igen menuen Data->Data tools->Relationships. Anvend dialogboksen til at lave en ny relation mellem de to tabeller, der laver en relation på variablen VAERS_ID fra begge tabeller.
• Anvend menuen Insert->PivotTable->From DataModel
• I den oprettede pivot tabel indsættes VAX_TYPE og VAX_MANU under Filters, VAX_LOT i Rows og VAX_LOT under Values.
• Under filtre vælges for VAX_TYPE værdien COVID19 og for VAX_MANU vælges Moderne og/eller PFIZER/BIONTECH
• Ved at sortere på Values fås de to første grafer, der viser fordeling. Ved at sortere på Row Labels vises systematikken.
Datafilerne kan også sammenkøres i de fleste statistikpakker, ved at matche på variablen VAERS_ID i datafilerne.
6 af 6
Kilde: Danmarks Statistik DODC12.
2https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=DODC1&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
Antal dødsfald
Antal dødsfald
2007-19
2007-19
2020
2020
2021
2021
Gennemsnit. 2007-21
Gennemsnit. 2007-21
Overdødelighed
Overdødelighed: : 2928 personer2928 personer

 

Toksiske Pfizer Vaccinebatches 

1 af 3
af Max Schmeling, Statistiker / Økonom, Cand.merc.(log)
Hvilke vaccinebatches er farlige? Nedenfor finder du en liste over de vaccinebatches fra Pfizer, som har et højt antal rapporterede bivirkninger. Hvis batchnummeret for din Covid-19 vaccine på sundhed.dk under dit vaccinationskort findes i nedenstående liste, er du blevet vaccineret med et batch, der har et højt antal rapporterede bivirkninger. Det betyder at hvis du oplever alvorlige bivirkninger efter din vaccination, så er det med meget stor sandsynlighed fordi at du er blevet vaccineret med netop det batch. Jo flere registrerede bivirkninger et batch har, jo større er sandsynligheden for at det er det som er grunden til dine bivirkninger og sværhedsgraden af dine symptomer.
Hvis du oplever bivirkninger efter vaccination mod Covid-19, men ikke finder dit batchnummer i listen nedenfor, er det ikke ensbetydende med at bivirkningerne ikke skyldes vaccinen. Tabellen er nemlig kun partielt dækkende for EU og DK. Det vides ikke om listen indeholder alle batches brugt i Danmark. Så snart der foreligger en komplet liste, finder du denne på min telegramkanal https://t.me/SARS_CoV_STAT_DK. Hvis du kan finde dit batchnummer i nedenstående liste, men ikke mærker nogen bivirkninger har du højst sandsynligt været heldig i forhold din optagelse af vaccinen. Du bør dog stadig være opmærksom på evt. langsigtede bivirkninger, som kunne opstå, da der ikke vides ret meget om disse endnu.
Den vigtigste indikator for at dine bivirkninger er relateret til vaccination er tid. Langt de fleste bivirkninger opstår nemlig inden for ca. 14 dage, og jo tættere på vaccinationstidspunktet, at bivirkningerne er opstået, jo større sandsynlighed er der for at de er relateret til vaccinationen. Husk også, at hver vaccination kan komme fra forskellige batches, så du bør tjekke alle numre for dine vaccinationer mod Covid-19.
På denne side https://howbad.info/pfizerforeigndeaths.html finder du en opdateret liste, hvor du også kan søge efter dit batch. Hvis du kigger i dokumentet her, så brug søgefunktionen. Siden beskriver også mange andre fund omkring vaccinen og bivirkninger. Bivirkninger bliver ofte fejet væk med undskyldning om at det er psykisk, eller en forestilling, eller noget andet, som ikke er relateret til vaccinen. Lad være med acceptere sådanne usaglige affejninger. Der vides nemlig på nuværende tidspunkt meget lidt om hvilke bivirkninger, der kan opstå efter vaccination mod Covid-19, men der er rapporteringer om alt fra blodpropper, karsygdomme, hjerteproblemer, nerveproblemer, tics, føleforstyrrelser, regulære dødsfald, nekrotiske sår, herpesudbrud og meget meget mere. Bivirkningerne er altså utroligt bredspektrede og kan være alt fra en let rødmen på armen til at du dør, så lad være med at acceptere, at det er nok bare helt urelateret og noget du forestiller dig forklaringen. Hvis ikke din læge vil indberette bivirkningen, så gå selv ind på https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/covidmopform/reporter/ og indberet bivirkningen. Ved at gøre det, hjælper du med til at der bliver opsamlet viden om alle bivirkninger.
Liste over Toksiske Pfizer Covid-19 vaccinebatches (opdateret: 12-12-2021)
Batchkode
Antal bivirkninger pr. batch
Batchkode
Antal bivirkninger pr. batch
Batchkode
Antal bivirkninger pr. batch
Batchkode
Antal bivirkninger pr. batch
EK9788
2410
EE8493
589
____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ADVOKAT
E. A. SØRENSEN
1978 Lens, Schweiz
Medlemmerne af Folketingets Epidemiudvalg
c.c. Sundhedsstyrelsen
Att. Direktør Søren Brostrøm
Via e-mail dir@sst.dk
c.c. Statens Serum Institut
Att. Direktør Henrik Ullum
Via e-mail serum@ssi.dk
15/2 2022
Vedr. Direktør Brostrøms forkerte oplysninger til Udvalget
Kære medlemmer af Epidemiudvalget,
1. Forkerte oplysninger til Udvalget fra direktør Brostrøm – naturlig immunitet
Jeg har adskillige gange til alle medlemmer af Udvalget påpeget, at direktør Brostrøm ikke har
fremlagt behørig dokumentation for at anbefale en forkortelse af vaccinepasgyldighed fra 12 og
siden fra 6 til 5 måneder.
Brostrøm har henvist til to studier, der påpeger en risiko for geninfektion på 0.35% henholdsvis
1.10%. Sundhedsstyrelsen har i f.m. aktindsigt oplyst ikke at kende tilfælde af geninfektion, hvor
personen smitter.
Den eneste plausible forklaring på Brostrøms anbefalinger er et irrelevant ønske om at lade varighed
af vaccinepas for tidligere syge blive forringet i takt med, at varighed af vaccinebeskyttelse stedse
bliver kortere.
Grundlæggende rettigheder i h.t. ECHR er således ubegrundet blevet inddraget. Ethvert krav om
test og lignende stillet til tidligere syge men ikke til vaccinerede, er således usaglig og ikkeproportionel
diskrimination.
Brostrøm undlod at gøre Udvalget opmærksom på, at der er studier, der konkluderer modsat
Sundhedsstyrelsen, nemlig at naturlig immunitet er væsentlig bedre end vaccination. De
pågældende 150 studier er anført på Brownstone.org.1
Som tiden går, bliver naturlig immunitet konstateret af stadig længere varighed. Senest kan jeg
henvise til et JAMA trykt studie, hvor der konstateres en varighed på 20 måneder. 2
1 https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunityto-
covid-19-documented-linked-and-quoted/
2 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788894
ADVOKAT
E. A. SØRENSEN
1978 Lens, Schweiz
2
Når direktøren for Sundhedsstyrelsen gennem selektivt valg af dokumentation fremkommer med
anbefalinger, der uden anledning medfører inddragelse af grundlæggende rettigheder, er
konklusionen klar:
Direktør Brostrøm bør ikke fortsætte i sit embede.
2. Forkerte oplysninger til Udvalget fra direktør Brostrøm – dødstal
Sygdomsbilledet og truslen hidrørende derfra har Brostrøm fremstillet over for Udvalget som meget
alvorlig.
Lovmedholdelig aktindsigt fra Sundhedsstyrelsen og SSI om fordeling af dødsfald, som skyldes
Covid-19, herunder fordeling mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede, er indtil videre ikke muligt
at fremskaffe.
Hvorfor Offentlighedsloven ikke følges, ved jeg ikke, for naturligvis er man i besiddelse af de
ønskede oplysninger.
Nylige tweets fra SSI oplyser således, at antal døde af Covid-19 er
40% mindre end oplyst Udvalget.
Antal døde af Covid-19 uden komorbiditet under 70 år er således forsvindende.
Det må konstateres, at Brostrøm ikke har fremlagt korrekte oplysninger om dødstal og
sygdomsbilledet til Udvalget.
- Brostrøm havde derfor ret, da han den 28/2 2020 meddelte Sundhedsministeriet, at Covid-
19 ikke er en alment farlig sygdom.
--o0o--
Sundhedsstyrelsen oplyser i aktindsigt til mig af 2. ds., at tallet opgøres ved dødsfald inden 30 dage
efter positiv test. Nuvel, det har mange længe anket over, men det væsentlige og uacceptable er, at
hverken SSI eller Brostrøm har oplyst Udvalget de rigtige tal.
Igen kan jeg ikke se, hvordan Brostrøm kan fortsætte i sit embede, når det mest afgørende element i
den politiske behandling af pandemien viser sig forkert oplyst.
3. Forkerte oplysninger til Udvalget fra direktør Brostrøm – vaccine og smitte
Tidligt i forløbet optrådte Brostrøm i reklameindslag og oplyste, at to stik hindrede sygdom og
smitte.
Det havde han intet belæg for.
Allerede et hurtigt blik i FDA nødgodkendelsen vil vise, at begge udsagn fra Brostrøm er fri fantasi.
SSI har netop fremlagt data, der viser en forskel mellem smitteevne på uvæsentlige 2 procentpoint,
nemlig en ”secondary attack rate” (for Omicron) på henholdsvis 43% og 41%.
Igen kan jeg ikke se, hvordan Brostrøm bør fortsætte i sit embede, når han fremsætter urigtige
påstande om én af vaccinernes fornemmeste opgaver, nemlig at hindre smitte.
Smittespredningen taler sit klare sprog: nu er det fortrinsvis blandt vaccinerede, der tilmed ikke har
har anledning til at lade sig teste uden at være syge:
ADVOKAT
E. A. SØRENSEN
1978 Lens, Schweiz
3
4. Forkerte oplysninger til Udvalget fra direktør Brostrøm – vaccine og sygdom
Brostrøm har vedvarende hævdet, at vaccinerne hindrede alvorlig sygdom mere end de forårsagede
vaccineskader, som for eksempel skade på immunsystemet, der gør vedkommende mere sårbar over
for sygdommen.
Her må henvises til seneste data fra Israel, hvorved konstateres, at vaccinerne er ufordelagtige, idet
Israel har flere dødsfald end på noget tidligere tidspunkt.
At lovprise vaccinerne som årsag til pandemiens ophør har intet hold i virkeligheden.
Brostrøms anprisning af vaccinerne har siden
vist sig komplet forkerte.
De hindrer ikke smitte.
De hindrer ikke sygdom.
Kun i et meget, begrænset antal meget gamle
kan ses en kortvarig, mindre risiko for død.
ADVOKAT
E. A. SØRENSEN
1978 Lens, Schweiz
4
Jo flere vaccinationer til den enkelte jo flere dødsfald.
5. Forkerte oplysninger til Udvalget fra direktør Brostrøm – vaccinevarighed/virkning
Data fra SSI bekræfter,3 at vaccinebeskyttelsen forsvinder efter et par måneder.
Da SSI ikke længere offentliggøre oplysninger om vaccinebeskyttelse, må henvises til data fra for
eksempel UK, hvor beskyttelsen ikke blot som oplyst af SSI går mod nul men bliver negativ:
3 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3.full.pdf
ADVOKAT
E. A. SØRENSEN
1978 Lens, Schweiz
5
Med negativ beskyttelse kan jeg ikke se rettere, end at de betingede godkendelser skal tilbagetrækkes
med det samme.
Vaccinationerne er med andre ord årsag til et svækket immunsystem.
Dette har UK-myndigheden tidligere bekræftet, idet man fandt skade på vaccineredes evne til at
danne N-antibodies; en del af kroppens forsvar mod cancer.
Argumentet vil herefter lyde, at vaccinerede nyder større beskyttelse mod alvorlig sygdom.
Det er ej heller længere tilfældet uden for de absolut ældste borgere, jfr. UK data:
ADVOKAT
E. A. SØRENSEN
1978 Lens, Schweiz
6
Af førnævnte SSI rapport kan følgende udledes om negativ vaccineeffekt:
Og endog i Australien, der formentlig er landet hårdest ramt af adfærdsrestriktioner, viser
vaccinerne sig uden beskyttelse i henseende til dødsfald:
ADVOKAT
E. A. SØRENSEN
1978 Lens, Schweiz
7
For det tilfælde at myndighederne fortsat finder, at vaccinerne er gavnlige, henviser jeg til SSIs
Dashboard, der (pr. d.d.) påviser, at vaccinerne nu er mere skadelige end gavnlige i Danmark:
Det bør erindres, at alle ikke-vaccinerede testes ved indlægges. Vaccinerede testes kun ved C19-
sygdom. Den ringe virkning af vaccinerne er således værre end fremgår af diagrammet.
6. Forkerte oplysninger til Udvalget fra direktør Brostrøm – vaccinesikkerhed
Brostrøm har konsekvent fastholdt, at vaccinerne er sikre og udgør en væsentlig mindre risiko end
sygdommen.
Dette beror på forsøg med en varighed på 2 måneder. Forsøgene viste en relativ virkning på ca. 95%
og en absolut virkning på ca. 0.35%. Varigheden er i sagens natur ikke belyst ud over de to måneder.
Opgjort på samme vis som Covid-19 dødstallet, er der 2-3 gange flere døde 30 dage efter vaccination
end efter en positiv test.
Næppe en korrekt opgørelsesmetode men alarmerende. Og når Sundhedsstyrelsen finder det
betryggende at anvende metoden for at indføre vidtgående restriktioner, er metoden lige så velegnet
til at udfinde antal døde efter vaccination.
Kuren er således værre end sygdommen.
Navnlig bliver vaccineskader kontroversielle, når det erindres, at Staten har indgået leveringsaftaler,
hvorved Staten er forpligtet at bistå producenten med at minimere erstatning for produktansvar, og
Staten skal holde producenten skadesløs.
Der er indtil videre fremkommet 1.000 peer-reviewed studier om vaccineskader4, og UK
myndighedens oplysning om svækket immunforsvar (manglende N-antibodies) lader Brostrøm
henstå uden at foranledige lignende undersøgelser.
4 https://www.informedchoiceaustralia.com/post/1000-peer-reviewed-studies-questioningcovid-
19-vaccine-safety
ADVOKAT
E. A. SØRENSEN
1978 Lens, Schweiz
8
I den forgange uge har det europæiske medicinalagentur, EMA, indledt en undersøgelse af
vaccineskader i form af cyklusændringer, og EMA advarer om immunsystemskade ved flere
vaccinationer, dvs. VAIDS. 5
Pfizer har i børsmeddelelse for Q4/21 nævnt risici for krav i forbindelse med fejl i kliniske resultater.
Indien har anmodet Pfizer om yderligere dokumentation og afvist at godkende vaccinen pga. skader,
hvorefter Pfizer har tilbagetrukket ansøgningen om godkendelse.
Jeg kan ikke se rettere, end at alle vaccineskader, der har udspring i forhold, der ikke er undersøgt i
forbindelse med den betingede godkendelse, er groft uagtsomt i henseende til produktansvar.
Vaccinerne er betinget godkendt i EU. Betingelserne herfor lyder:
- the benefit-risk balance of the medicine is positive;
- it is likely that the applicant will be able to provide comprehensive data post-authorisation;
- the medicine fulfils an unmet medical need;
- the benefit of the medicine's immediate availability to patients is greater than the risk inherent
in the fact that additional data are still required.
Ingen af disse betingelser forekommer opfyldt på nuværende tidspunkt.
7. Konklusioner:
7.1. Dødstallet for pandemien har vist sig voldsomt overdrevet af SSI og Sundhedsstyrelsen. Reelt
er der betydeligt færre døde af Covid-19, end tilfældet er i en influenzasæson.
7.2. Restriktioner har, jfr. Metastudiet 6 fra John Hopkins, Lund Universitet og Jonas Herby fra
CEPOS, stort set ingen gavnlig effekt haft, men finansiering af velfærdssamfundet i mange år er
et åbent spørgsmål.
7.3. Samfundskritisk var sygdommen på intet tidspunkt, og enhver tale herom bør forstumme, når
14.000 årlige dødsfald pga. tobak er acceptabelt, herunder den følgelige belægning af
sygehusvæsenet.
7.4. Vaccinerne er ikke fornødent afprøvede, og effekten (absolut) på ca. 0.35% burde ikke have
været tiltrækkeligt til en betinget (nød)godkendelse og medicinsk behandling af 80% af
befolkningen.
7.5. Sundhedsstyrelsen m.fl. har aktivt forhindret undersøgelser og brug af andre
behandlingsmetoder, som fx anvendt i Japan, hvor pandemien ophørte 14 dage efter
anerkendelse af Ivermectin. Dette deciderede modarbejde var givet nødvendigt, for betingede
godkendelser må ikke udstedes, hvis en behandling allerede er kendt.
7.6. Vaccinebeskyttelsen er nu negativ, hvilket er beklageligt men forudsigeligt, når man henholder
sig til blot to måneders afprøvning.
7.7. Det er bredt antaget blandt uafhængige eksperter, at vacciner, der ikke hindrer hverken sygdom
eller smitte, er arnested for mutationer, såkaldt ”leaky vaccines”.
7.8. Vaccinesikkerheden kan ikke være bedre end dataopsamling i de nævnte to måneder og
”unblinding” efter seks måneder, hvor dødstallet i vaccinegruppen oversteg placebogruppen.
5 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-drug-regulator-saysmore-
data-needed-impact-omicron-vaccines-2022-01-11/
6 https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-ofthe-
Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf
ADVOKAT
E. A. SØRENSEN
1978 Lens, Schweiz
9
7.9. Opsamlende har man bortødet samfundsøkonomien, reddet ingen, ødelagt ordentlig
behandlingstid for cancer mv. og forringet livskvaliteten for borgerne unødigt samt påført 80%
af borgerne risiko for vaccineskader.
7.10. Vaccinerne opfylder ikke længere krav gældende for betingede godkendelser.
Med venlig hilsen
E. A. Sorensen
Udvalgets medlemmer:
leif.jensen@ft.dk
birgitte.vind@ft.dk
rasmus.langhoff@ft.dk
jeppe.bruus@ft.dk
christian.rabjerg.madsen@ft.dk
kasper.kjaer@ft.dk
jens.joel@ft.dk
karina.dehnhardt@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
stinus.lindgreen@ft.dk
susan.kronborg@ft.dk
peder.hvelplund@ft.dk
sophie.lohde@ft.dk
jane.heitmann@ft.dk
martin.geertsen@ft.dk
torsten.schack.pedersen@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
jens.henrik.thulesen.dahl@ft.dk
per.larsen@ft.dk
lars.mathiesen@ft.dk
alex.vanopslagh@ft.dk

 

Åbent brev fra Lene Bang med relevante links til politiefterforskningen og det

kommende RETSOPGØR:

 

Brian kunne – kan du også?

 

Brian Sandberg, Danmarks mest hårdkogte rocker med lange fængselsdomme bag sag, har for nylig været i TV og fortalt om sin exit ud af rockermiljøet. Han er simpelthen blevet klogere og har fortrudt. Nu vil han til at være et ærligt menneske.

 

Hvad med dig? Er du medlem af rockerklubben World Economic Forum (You will own nothing and you will be happy). Eller andre ”spændende” klubber, som du har afgivet løfter til? Nu skriver jeg til hele folketinget, og nogle af jer er ikke medlem af klubberne. Hold lige øje med jeres kollegaer og spørg gerne ind til deres medlemskaber.

 

Det har åbenbart engang givet mening for nogle, at melde sig ind i den velhavende klub med deres karismatiske leder, ”hyggeonklen” Klaus Schwab, der ligner skurken i en gyserfilm med den sorte kutte, den sære accent og hans drøm om et uhyggeligt Great Reset, hvor vi alle skal styres af en central computer. Så kan man føle sig beæret over de årlige invitationer til deres luksus rockerborg i Schweiz og stolt over evt. at blive udnævnt til Young Global Leader?

 

Desværre, hr. Schwab, har vist sig at være psykopat. Det ser man også i andre forhold. Derfor er det helt legitimt, at bede om exit. Man kan evt. bruge en af de mange frihedsbevægelser/partier, som exitstrategi. Mange vil gerne hjælpe jer til at optræne jeres skelneevne mellem rigtigt og forkert. Det er på høje tid, at melde sig ud af WEF, for i ly af krigen i Ukraine er the Great Reset i fuld gang med at blive implementeret. Men hvis man har sværget troskab til hr. Schwab eller andre, som ikke tjener det danske folk, kan der måske være konsekvenser ved at melde sig ud. Økonomiske, prestigemæssige eller kropslige?

 

Hr. Schwab fortæller selv med stolthed, hvordan han har infiltreret regeringerne. Vi var nogle, der var så naive at tro, at regeringerne skulle tjene os, der betaler deres løn, men der må vi så tro om. Hvem tjener du? Os, hr. Schwab, eller andre klubber eller loger, som du har sværget troskab til ? Så kan jeg godt se, at det kan blive op ad bakke, før du kan kalde dig et frit menneske, for man kan ikke tjene to herrer.

 

Hvilken fremtid ønsker du for dig selv og dine børn? Er det verdensregeringen, das Reich, nazisternes vildeste drøm, i form af transhumanisme med indbygget ”vaccinepas”, så overvågningen bliver total og du kan straffes, hvis ikke du er ”happy”? Naturligvis kun for vores eget helbreds skyld. Så kan man bruge effektive ”værktøjer” næste gang, der kommer en ”pandemi”. Eller var det nu egentlig overhovedet en pandemi? Den har ihvertfald kostet dyrt på alle planer; økonomiske, menneskelige og sundhedsmæssige.

 

Indholdsfortegnelsen i Pfizers ”vacciner” kommer nu frem. Det haster med at få stoppet brugen af den. Hvilken undskyldning kan der være for stadig at opretholde loven om, at arbejdsgivere kan forlange coronapas, når nu der p.t. ikke er nogen pandemi, og sandheden er sluppet ud? Sandheden om, at vaccinen er giftig og coronapas er terror.

 

Husker du at spørge os, befolkningen, om vi ønsker, at hr. Tedros Adhanom Ghebreyesus med den blakkede fortid, som nu er formand for WHO skal have verdensherredømmet og dermed magten til at terrorisere indbyggerne i alle lande med eugenikeren Bill Gates giftige sprøjter, NÆSTE GANG, der kommer en ”pandemi”? Eller stoler du på, at vi selv kan tage ansvar for vores eget helbred.

 

Ingen bliver stillet til regnskab for masketyranniet og diverse nedlukninger, som har vist sig at gøre mere ondt end godt. Men det skal vi ikke tale om mere, nu må vi kun tale om krig. Og hvis man skulle formaste sig til at ytre et lille pip, bliver man anklaget for udbredelse af misinformation og kommer i karantæne på de sociale medier. Engang var vi stolte af ytringsfriheden i Danmark og rystede på hovedet over forholdene i Nordkorea. Sådan er det ikke længere. Man kunne jo spørge, om alle de tilrejsende bliver afkrævet coronapas og straffeattest. Især, hvis corona stadig er så farlig, at man mange steder skal have coronapas, bare for at kunne passe sit arbejde.

 

Medierne udbreder præcis den ”information”, som de får besked på at udbrede. Og det er den samme overalt, for den kommer fra centralt hold. Om splittelse. Hvem skal vi hade i denne uge: Alle russere, naturligvis. Og alt, hvad der er russisk: Vodka, kaviar og herboende russere. Hvem har vi ellers skullet hade: Mennesker fra Ishøj, Kolding, Vollsmose, mennesker over 180 cm, skeptikere overfor regimet, som nedladende kaldes konspirationsteoretikere og antivaxere. Og i det hele taget andre helt normale raske mennesker, som vi fik at vide kunne være omvandrende smittebomber, som man skulle holde sig langt fra.

 

Hvordan synes du egentlig selv, at det giver mening, at man bliver lykkelig, hvis man ingenting ejer? Måske ejer du en dejlig bil – hvor glad tror du, at du ville blive, hvis en vildt fremmed lige pludselig snuppede den og kørte afsted med den? Måske var der kommet skrammer i, når du endelig fik den tilbage. Men du skal stadig være ”happy”. Hvad sker der, hvis du ikke er happy – er du så en modbydelig systemkritiker, som ikke kan få adgang til butikkerne?

 

Dine børn ved godt, hvad det vil sige at eje noget. Miiiiiin siger den lille, hvis storebror snupper legetøjsbilen ud af hænderne på ham. Vi deler først frivilligt, når vi engang er helt sikre på, at forsyningerne varer ved. Kan vi være det i et sygeligt kommunistisk mareridt? Skal vi vente på, at sneskraberen bliver ledig, når der er snestorm? Må vi overhovedet bruge den, hvis vi har købt en øl aftenen før? Skal vi have en anden tandbørste hver dag, og hvem har brugt den før? Er det tøj, vi skal have på om morgenen, og som kommer flyvende med en drone, noget vi har lyst til at have på den dag? Det er svært at holde styr på tingene, når man ikke ejer dem.

 

Hvis du er medlem, så tal med dine rige venner, om ikke I skulle tage og melde jer ud. Og hvis du har magt, så tag lige og meld hele Danmark ud, nu du er i gang.

 

Børnene har selvfølgelig ikke lyst til at leve i sådan et uhyggeligt, dystopisk mareridtsscenarie, de ved godt, hvad der er rigtigt og forkert. Du og vennerne bliver nødt til at ofre jer for deres skyld. Send evt. en samlet udmeldelse og hjælp hinanden, når straffen kommer. Det kan godt koste dyrt, at melde sig ud og få renset samvittigheden, men Sankt Peder vil hædre dig ved himlens port og lillebror vil kunne have sin bil i fred.

 

Med venlig hilsen

Lene Bang

World Economic Forum - links


Ida Aukens våde drøm om en sær fremtid helt uden privatliv og fast ejendom. Deler du den drøm?

https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/?sh=2a9c2f081735

Satans agenter:

https://www.bitchute.com/video/24TCEII1aUp0/

Davos klanen, som vil stjæle al din frihed;

https://truthunmuted.org/decoding-davos-the-global-endgame/

Disse mennesker har stor magt. Har du stemt på dem?.

https://www.technocracy.news/world-economic-forums-young-global-leaders-revealed/

J.P. Sears om det store bedrag:

https://m.youtube.com/watch?v=6G3nWyoQ5CQ&feature=youtu.be

Amazing Polly fortæller her om netværket WEF:

https://rumble.com/embed/vtmxc7/?pub=3ehgr

Global shapers – De unge bliver oplært i Klaus Schwabs sære tankegang:

https://www.globalshapers.org/hubs/copenhagen-hub

https://www.facebook.com/GlobalShapersCPH/

Steigan.no: WHO, ønsker at overtage magten på hele jorden:

https://steigan.no/2022/03/who-forbereder-ny-traktat-som-vil-gi-organisasjonen-globale-diktatoriske-fullmakter/

 

WHOs formand Tedros Adhanom Ghebreyesus har et temmelig blakket ry:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/china-helped-put-man-charge-world-health-organization%E2%80%94-it-paying-136002

 

Her kan du se, hvem der er med i WEF og Agenda 2030 i folketinget:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11SnQsDxA9T_Ui79xvOh8kpBGzVwzElvpNRItCby0wp0/htmlview?urp=gmail_link

 

Fælles, verdensomspændende traktat om pandemier, bindende for alle lande!!!

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

 

Digitalt ID – Er det noget for dig?: ttps://reclaimthenet.org/world-economic-forum-pushes-digital-id/

Forlovelsen mellem Danmark og WEF:

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2018/apr/danmark-indgaar-som-det-foerste-land-i-europa-unikt-partnerskab-med-world-economic-forum/

 

Er du blevet spurgt?

https://nyadagbladet.se/utrikes/klaus-schwab-vi-har-penetrerat-varldens-regeringar/

 

Rusland i fjerde industrielle netværk.

 

https://www.weforum.org/press/2021/10/russia-joins-centre-for-the-fourth-industrial-revolution-network

Dette læser jeg på facebook - kan det være rigtigt, og hvad vil du i så fald gøre ved det?

LAD OS TALE LIDT OM PFIZERS NYLIGT FRIGIVEDE DOKUMENTER.
Med hele 1291 noterede alvorlige bivirkninger, der scorer injektionerne topkarakterer, hvis vi altså taler om b i o våben.
Glem aldrig at nationale regeringer, WHO, Pfizer/Moderna/J&J/Astra Zenica, nationale sundhedsstyrelser, medier mm. har vidst præcis(!) hvad de har gjort og fortsætter med at gøre. Stilheden vedrørende opfølgningen og beretninger i det største eksperiment udført på menneskeheden i verdenshistorien, den er virkelig larmende.
Som et levende menneske med følelser, der er nedenstående virkelig, virkelig vigtigt at gøre opmærksom på. At nationale regeringer og medier ikke gør det, det burde fortælle dig alt.
Tænk sig pfizer ville vente til år 2075, før menneskeheden måtte se disse dokumenter. En domstol gav dem i januar istedet 8 måneder til, at frigive al' information de har på injektionerne.
Lad mig fremhæve et par af de mange bivirkninger der står på listen, så vi ligesom kan fornemme alvorligheden af, hvad der er blevet sprøjtet i hundredevis af millioner af mennesker.
'1p36 deletion syndrome'.
Det er en lidelse, der sletter dit DNA i 1p36 kromosomet, der så medfører en masse alvorlige og fatale lidelser.
'Anti-sperm antibody positive'.
Denne lidelse der gør, at du som værende hankøn, vil frigive et bestemt protein, der bekæmper din egen sædproduktion.
Der var vidst nogen gode mennesker, der længe har brølet op om planen med at Bill Gates vil reducere jordens befolkningstal. Den sætter vi så lige tjek ved ✔️ Det kan vidst ikke gøres på en meget mere effektiv måde end at sørge for, at børn og unge mennesker ikke kan producere børn.
'Acute flaccid myelitis'.
AFM er en sjælden, men alvorlig neurologisk tilstand. Det påvirker nervesystemet, specifikt det område af rygmarven, der kaldes 'grå substans', som får musklerne og reflekserne i kroppen til at blive svage.
'Cardiac ventricular thrombosis'
En blodprop i hjertet, der hæfter sig fast til din hjertevæg.
'Cardiogenic shock'
En livstruende tilstand, hvor dit hjerte pludselig ikke kan pumpe nok blod til at opfylde din krops behov. Tilstanden er oftest forårsaget af et alvorligt hjerteanfald, men ikke alle, der får et hjerteanfald, har kardiogent shock. Kardiogent shock er sjældent.
'Central nervous system vasculitis'
(CNS) er blandt en familie af sjældne lidelser karakteriseret ved betændelse i blodkarrene, som begrænser blodgennemstrømningen og beskadiger vitale organer og væv. En alvorlig tilstand. CNS vaskulitis kan blokere de kar, der forsyner hjernen og rygmarven, hvilket forårsager potentielt livstruende komplikationer såsom tab af hjernefunktion eller slagtilfælde.
'Death neonatal'
Når babyer dør indenfor de første 28 dage efter fødsel.
'Encephalitis brain stem'
Bickerstaff hjernestammeencephalitis er en sjælden, autoimmun sygdom i det perifere og centrale nervesystem (dvs. hjernestammen). Lidelsen betragtes som en variant af af Guillain Barré syndrom (GBS) og Miller Fisher syndrom (MFS)
'Frontal lobe epilepsy'
Frontallappens epilepsi påvirker det område af hjernen, der er ansvarlig for tale, motorik, personlighed og dannelse af minder. Det er den næstmest almindelige type epilepsi, der får klynger af hjerneceller til at sende unormale signaler, hvilket resulterer i anfald.
'Epileptic psychosis'
Epileptiske psykoser afspejler en fundamental forstyrrelse i sindets troskab og opstår under anfaldsfrihed eller under eller efter anfald. De psykotiske symptomer ved epilepsi deler nogle kvaliteter med skizofren psykose, såsom positive symptomer på paranoide vrangforestillinger og hallucinationer.
'Fetal distress syndrome'
Henviser til tegn før og under fødslen, der indikerer, at fosteret ikke har det godt. Fosterbesvær er en ualmindelig komplikation af fødslen. Det opstår typisk, når fosteret ikke har fået nok ilt.
'Generalized tonic-clonic seizures'
er en type epileptiske anfald, der involverer hele kroppen. Det kaldes også grand mal-anfald. Begreberne anfald, kramper eller epilepsi er oftest forbundet med generaliserede tonisk-kloniske anfald.
'Herpes zooster reactivation'
Herpes zoster, også kendt som helvedesild, er forårsaget af reaktivering af varicella-zoster-virus (VZV), den samme virus, der forårsager skoldkopper.
Fråde om munden, hjertestop, hjertetilfælde, blodprop i hjernestammen, ansigtslammelse og 1283 andre lidelser, som du selv kan kigge nærmere på i dokumenterne nedenfor.
Link.
 

LINKS til vacciner;

Thomas Soltau kan, om nogen, forklare på dansk, hvad der sker. Han er censureret, men hvis du scroller ned, du kan se hans film på:

https://www.thomassoltau.dk/film/

Den frie presse om Reiner Fuellmichs arbejde med at afsløre hele Coronabedraget:

https://www.danmarksfriefjernsyn.dk/2022/02/11/dr-fuellmich-fortsaetter-afsloringen-af-en-falsk-pandemi-trods-manglende-domstol-nu-traeder-naturretten-i-kraft/

Statistiker Max Schmeling om forskelle i bivirkninger mellem vaccinebatches:

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/SUU/bilag/122/2504915/index.htm

Dansk sygeplejerske afslører coronabedraget:

https://perbraendgaard.dk/2021/05/06/ny-video-dansk-whistleblower-sygeplejerske-afsloerer-coronabedraget/?fbclid=IwAR2ZY2IuZxNVv6Uyu7OXNnSTdaBl8VUuVnDjPVTDgF-2HkLbmb-3E5DXtXw

Hvis man er rask, er man ikke syg! Spørg ethvert barn, eller Niels Harrit, lic. scient:

https://newsvoice.se/2021/05/niels-harrit-validiteten-af-rt-pcr-testen-vurderet-pa-basis-af-dyrkningsdata/?fbclid=IwAR0kERUlJ3ZxiQbuKRc4Un-5QSjphm_QxGfi81lZru0MP8ycArQ-X_PqZUs

Langt om længe er listen over bivirkninger fra Pfizer vaccinen kommet frem. Det er uhyggelig læsning:

https://phmpt.org/pfizers-documents/

Dr. John Campbell har set på dokumenterne:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7YOD9drZasM&t=52s

Cumulative Analysis of post-autorisation adverse event report:

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

 

Lægemiddelstyrelsen fortæller selv her, at du er med i et forsøg, hvis du tager sprøjten:

Https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/generelt-om-vacciner-mod-covid-19/#dokumentation_hovedtekst

OmWorld Economic Forum:

https://www.youtube.com/watch?v=SOS21GL8ZPY&ab_channel=SorelleAmoreFinance

FDA

(Amerikas Food and Drug Administration) vil have PCR-testen trukket tilbage, da den er uduelig: https://www.newswars.com/fda-announces-that-cdcs-pcr-test-failed-review-will-have-emergency-use-authorization-revoked/

"Lækre" sager i vacc.:

https://www.notonthebeeb.co.uk/post/uk-lab-finds-graphene-in-vaccine-vials

Uvirksom vacc.: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext

Nogle mennesker, der har fået vaccinen, falder om:

https://www.facebook.com/100063319442713/videos/802227884478685/

tor stigning i vaccinedød:

http://newsreel.dk/2022/02/12/er-en-tsunami-af-vaccinedoed-er-over-os/

Dr.Michael Yeadon, tidligere vicedirektør i Pfizer advarer mod vaccinen:

https://www.stopworldcontrol.com/yeadon/

Dr.Sukarit Bhakdi om immunsystemet:

https://www.youtube.com/watch?v=7UD7fbBbRxA

Dr. David Martin om folkemordet:

https://www.redvoicemedia.com/2021/07/exclusive-dr-david-martin-just-ended-covid-fauci-doj-politicians-in-one-interview/

Har du fået sprøjten, kan du få svært ved at få børn!

http://messanonews.com/2021/07/official-govt-data-5400-increase-in-women-whove-lost-their-baby-as-a-result-of-having-the-covid-19-vaccine/

Pfizer holder sig selv skadesløse i tilfælde af bivirkninger og død:

https://geopolitics.co/2021/08/11/leaked-document-reveals-shocking-terms-of-pfizers-international-vaccine-agreements/?fbclid=IwAR10HFgQQotCMGfmS13dmYO_2rWhB66Zdvo50VLU3k4DQmBK66oBGrFqbus

Kary Mullis, Opfinderen af PCR testen fortæller, at du kan finde hvad som helst i PCR-testen.

https://www.bitchute.com/video/wOSeTz57xrCF/

Hans mystiske død lugter langt væk:

https://thephaser.com/2021/06/the-mysterious-death-of-dr-faucis-most-notable-critic/

Tidligere ansat i Pfizer,

Karen Kingston, som nu er whistleblower fortæller om uhyggeligt og sært indhold i ”vaccinen”:

https://www.redvoicemedia.com/2021/10/receipts-patent-proves-vaxx-is-obedience-training-platform-the-final-variant/?utm_source=right-rail-trending&fbclid=IwAR1WUY2StXqDUHLLwkxDxzHG9fliWNdGptM1NdijQ6eotPi68f_sr5OPHhw

Vaccinedød skjules:.https://thetruthaboutvaccines.com/smoking-gun-confidential-pfizer-document/

Canadisk forsker: https://steigan.no/2021/12/kanadisk-forsker-vaksinene-inneholder-skadelig-protein/

Se mere på: https://worldfreedomalliance.org/ og https://americasfrontlinedoctors.org/ og https://jfk21.dk/

 

God læsning,

 

Med venlig hilsen

Lene Bang

 

 

Endnu et "I told you so moment":

Mange "fine" mennesker i Danmark, har et meget stort problem med at vi i JFK21 er stort set de eneste, i hvert fald det eneste

parti, der konstant bringer beviser på magthavernes pædofili på banen. Det gør vi fordi forbrydelserne imod menneskeheden

som de vestlige magthavere laver er så store, at det er umuligt at fatte for normale mennesker. De siger, "det må være en fejl",

og "jamen, tror du at politikerne selv ved det". Det er hamrende ligegyldigt om den enkelte landsforræder, kollaboratør og forbryder

ved det, hvis han/(og desværre meget ofte)hun er medlem af luciferiske loger, ligesom Mette Frederiksen er i Chr IV logen i Aalborg, 

hvor de sværger troskab. To ting motiverer folk, at nogen kan slå dem ihjel og at nogen kan betale dem, ejerne af de mulitnationale

virksomheder og lederne af de luciferiske loger kan både slå deres medlemmer ihjel, de sværger selv at de accepterer at blive slået

ihjel, hvis de ikke adlyder, og de kan betale dem. Hey why not? De kan jo bare producere pengene på vores vegne og uddele dem

til de største forbrydere, hvis man vil frem i den satanistiske logeverden, så er pædofili en af vejene. Husk Bill Clinton var 26 gange

på Jeffrey Epstein's Caribiske Pædo-island. Jeg synes, at alle de "pæne" mennesker, der kritiserer JFK21 for at bringe pædofili på

banen er så ulækre. Det, det drejer sig om for dem, er, at de ikke vil høre om at magthaverne misbruger børn, fordi så kan de ikke

nyde aftenkaffen. Føj hvor er de ulækre. Det skræmmende er, at vores pædofile fjende, som netop nu misbruger børn over hele

verden med giftsprøjter og javertusser med ethylene oxid på spidsen op i næsen på dem, ved at jo støre forbrydelser de laver,

desto større er chancen at de "pæne" mennesker vil sige. "Det kan vi da ikke tro på, for ingen kan da være så onde, det må vist

være en "konspirationsteori""...også efterfulgt af deres lammedumme: "Hahahahaha".  

Men hovsa, se lige her, og så undersøg lige hvem Laura Silsby er, og hvad hun er dømt for  og hvem hun arbejdede for.

Picture of Bill Clinton visiting the U.S pastor in Haiti who adopted children, and was just arrested for child sex abuse Corrigan

Clay ran the "Apparent Project", with many celebrity endorsements

https://twitter.com/anopensecret/status/1503419139624423428?s=21

 

Og her en besked til danske "journalister" ved fake news mainstream medier:

 

______________________________________________________________________________---

 

 

 

Afgiv vælgererklæring Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab, HER.

Medlemskab, Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab
Det koster 300,- kr. pr. halvår, studerende, arbejdsløse og pens. halv pris.
MobilePay 19680, AL-bank 5301 263080, Merkur Bank 8401 1298811

Er du nyt medlem?
Den 1. tirsdag i måneden fra kl. 16:00-18:00 afholder vi møder for nye medlemmer, her vil der både være oplæg, gode snakke og meningsbefordrende stemning. Hvis du vil tilmeldes, så skriv til email: nyemedlemmer@jfk21.dk

Hovedkontor - København
Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum
Tir. og lør. kl. 15:00-18:00
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Lige onsdage kl. 17:00-19:00
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Torsdage kl. 15:00-17:00
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

 

Ønsker du hjælp til at afgive vælgererklæring så kontakt Kristian Larsen på mob: +45 55219923 eller email: Kristian.Larsen@jfk21.dk

 Interne Links

 

 Eksterne Links

 
--

powered by phpList 3.6.8, © phpList ltd