Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab

Bang & Arbejdstilsynet

6. august 2022

Kære Lene Bang m.fl.

Arbejdstilsynet har modtaget flere henvendelser fra jer om brug af mundbind, som vi har besvaret. For så vidt angår sundhedsmæssige aspekter henholder Arbejdstilsynet sig til sundhedsmyndighedernes vurderinger, idet emnet ligger uden for Arbejdstilsynets ressortområde.  Desuden, som vi tidligere har oplyst, er Sikkerhedsstyrelsen den ansvarlige myndighed vedrørende kvaliteten af mundbind. Vi skal derfor henvise hertil, hvis I ønsker mere information om kravene til mundbind mv.

Jeg kan endvidere oplyse, at Arbejdstilsynet ikke har specifikke regler om brug af kirurgiske mundbind eller stofmundbind i forbindelse med arbejde. Arbejdstilsynet har alene regler om brug af åndedrætsværn på arbejdssteder.

Arbejdstilsynet kan tillige oplyse, at der er foretaget en politianmeldelse i forlængelse af vores svar til dig den 25. juli 2022. Det skyldes, at vi den 27. juli 2022 modtog en trusselsmail fra en person, som henviste til vores svar til dig.

På baggrund af ovenstående finder vi ikke grundlag for at fortsætte dialogen og derfor ej heller grundlag for et møde. Vi skal derfor opfordre til, at I ikke møder op hos Arbejdstilsynet.

Venlig hilsen
Gro Iversen
Kontorchef
Arbejdstilsynet, Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33 | 2100 Copenhagen
T +45 70 12 12 88 | at@at.dk | www.amid.dk

----------

Kære Gro,

Jeg er ked af, at der er nogen, der har virket truende på basis af en mail fra mig. Det har bestemt aldrig været mit ærinde at opfordre til den slags. Jeg opfordrer altid til dialog mellem myndigheder og borgere. Sådan bør det være i et respektabelt samfund. Når myndighederne så nægter dialog, kan nogle borgere godt føle sig magtesløse, for så er det ikke det samfund, vi kender og ønsker.

I behøver ikke at være bange for os, de fleste af os er bedsteforældre, vi tænker kun på vores medborgeres ve og vel, og derfor også på jeres. Så I og jeres børn ikke skal tvinges til sundhedsskadelige tiltag som masker, tests, vacciner og alle de andre mystiske og forvirrende udmeldinger fra myndighederne. Vi er JFK21, et parti som står for ordentlighed, respekt for den enkelte borger og et frit og fornuftigt samfund. Vi oplever lige nu, at medicinalbranchen har overtaget landets styring og sætter dagsordenen. Det vil vi ikke leve med, derfor gør vi modstand.

Lene BangVi vil ikke skræmme jer, og derfor kommer vi ikke jeres adresse onsdag den 18.08.2022. Hav en god dag.

Med venlig hilsen
Lene Bang

Afgiv vælgererklæring Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab, HER.

Medlemskab, Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab
Det koster 300,- kr. pr. halvår, studerende, arbejdsløse og pens. halv pris.
MobilePay 19680, AL-bank 5301 263080, Merkur Bank 8401 1298811

 

Hovedkontor - København
Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum
Tor. og lør. kl. 14:00-17:00
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Åben efter aftale
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Åben efter aftale
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

Ønsker du hjælp til at afgive vælgererklæring så kontakt Kristian Larsen på mob: +45 55219923 eller email: Kristian.Larsen@jfk21.dk

--
Add us to your address book
|

Forward this message

powered by phpList 3.6.8, © phpList ltd